Сподели

Ротек: Rockwell Automation и производител на лагери реализират мащабен проект за напълно интегрирано предприятие

14 юли 2021 г.

 

National Engineering Industries Limited (NEI) е на-големият производител и износител на лагери в Индия, известен с високото качество на изделията и стриктното спазване на поетите срокове за доставка. Брандът, под който той предлага своите лагери, е NBC Bearings. Основана през 1946 г., компанията стартира с производството на 30 000 лагера годишно в 19 размера. Днес NEI се е разраснала до степен, която ѝ позволява да произвежда повече от 200 милиона лагери всяка година, които се предлагат в над 2300 варианта за потребители от 30 държави на пет континента. Структурата на NEI обхваща 5 производствени мощности в Джайпур, Нюай (Раджастан), Манесар (Харяна) и Вадодара (Гуджарат), в които прецизните технологични процеси се извършват с оборудване от най-висок клас. Компанията разполага и с един от най-добрите центрове за научноизследователска и развойна дейност в Индия.

В производството на NEI се използват технологии от следващо поколение, като 3D печат, коботи и роботи, автоматизирани линии, роботизирана автоматизация на процесите и технология за смесена реалност, които помагат за постигането на гъвкави решения за клиентите.

Обслужвайки автомобилния, железопътния и други индустриални сектори, NBC Bearings е доверена марка за много потребители по целия свят, а търсенето на нейната продукция продължава да нараства поради високото й качество. „Като компания, готова за бъдещето и в крак с времето, както и за да отговори още по-добре на своите партньори, NEI стартира дигитална трансформация на своето производство. Компанията създава собствена визия за свързана в мрежа интелигентна фабрика по отношение на всички свои производствени локации чрез множество внедрявания, които вече са постигнали целта си в завода ѝ. в Джайпур. Неин доверен партньор в този път на дигитална трансформация е Rockwell Automation чрез цялостното технологично портфолио за дигитална трансформация FactoryTalk InnovationSuite. То включва IoT, анализи, добавена реалност и други иновативни възможности“, коментираха за ДигиталнаИндустрия.bg от доказаната българска инженерингова и търговска фирма Ротек, официален дистрибутор на Rockwell Automation за България.

Аргументи в полза на дигиталната трансформация

Преди цифровизацията производственият процес и данните от производството били записвани ръчно на хартия и въвеждани в приложение от оператор, което водело до 24-часово закъснение на предоставянето им за анализ. Това означавало, че началниците на цехове и производствените ръководители следвало да вземат текущите решения за деня на базата на вчерашни данни. Мениджмънтът на NEI бил напълно наясно, че технологиите на Industry 4.0 ще бъдат отговорът на това предизвикателство. Необходимостта от данни в реално време била сериозна, тъй като това би позволило на производствените ръководители да предприемат незабавни действия в проблемната област, независимо дали са свързани с качеството, поддръжката или суровините, за да се избегне потенциална загуба от непроизведена продукция.

Преминаването към свързана интелигентна фабрика имало за цел да подобри цялостната ефективност на оборудването (OEE) с 2-3%. Това е съществено увеличение като се има предвид, че базовите операции вече превишавали показателите на индустриалните стандарти. В допълнение, стратегията на NEI за дигитална трансформация имала за цел да помогне на компанията да бъде пред конкуренцията с нов подход за вземане на решения, базиран на събиране на данни, и да промени начина на мислене от реактивен към проактивен метод в отделните цехове - там, където се случва по-голямата част от технологичния процес.

Инициатива за цифрово управление на производството

Новата визия предвиждала създаването на свързана интелигентна фабрика в завода в Джайпур и след това във всички останали производствени обекти, което да позволи на NEI да покрие своите производствени и бизнес изисквания както днес, така и в бъдеще.

Президентът и главен изпълнителен директор на NEI, г-н Рохит Сабу, предвижда създаването на единно взаимосвързано предприятие от заявките до експедицията чрез непрекъснат поток от информация през различните системи, присъстващи в екосистемата на NEI. Стратегията на NEI е да създаде дигитална визия за постигане на организационните цели и подобряване на бизнес факторите.

Интегрирането на управлението и информацията през границите на информационните/операционните технологии (IT/OT) помага за получаване в реално време на представа за производствения процес, на базата на която да се вземат важни бизнес решения. Тази инициатива за дигитално управление на производството има за цел да създаде свързана интелигентна фабрика с интегрирана информация от веригата на доставки, през планирането на производството, системите за управление на електропотреблението, до разпределението на ресурсите и прозрачността на материалния поток.

„Ние разработихме план за цифровата стратегия, която свързва дигиталните инициативи със стратегическите приоритети на компанията. Цялостна реализация на този план бе предвидена за завода за сачмени лагери в Джайпур в рамките на осеммесечен период. Успяхме да достигнем дотук след много експерименти през предходната година с различни стартъп фирми и доставчици на екосистемни решения“, заявява г-н Ашиш Ранджан, главен мениджър по цифровите технологии в NEI.

Инициативата включва свързване на повече от 300 машини с цифрово-програмно управление (CNC) и програмируеми логически контролери (PLC) към мрежата на Индустриалния Интернет на нещата (IIoT), работа с контролери от различни производители, модели и поколения, както и създаване на отворена комуникационна платформа (OPC UA) и внедряване на платформа на IoT за визуализация на данни в реално време с отчети и панели, използвани от различни ръководни лица в завода - от цеха до висшестоящите ръководители.

Високата гъвкавост на FactoryTalk InnovationSuite привлича инвеститора

NEI привлича за проекта Rockwell Automation като доверен технологичен партньор за дигитализация, и по-специално заради гъвкавостта на платформата FactoryTalk InnovationSuite, разработена на базата на решенията за управление на ефективността на активите (APM) PTC и Thingworx.

В качеството на платформа за разработване и внедряване на приложения - свързване на различни устройства, системи и източници на данни от цялата компания – е избрана Thingworx APM. Тя предоставя един източник за събиране, обобщаване и гарантиране на сигурен достъп до данните от промишлените операции. Софтуерът FactoryTalk Analytics DataView е избран в съответствие с изискванията на NEI за бизнес отчетност. Това осигурява по-добра нагледност на представянето на технологичните линии, цехове, заводи и предприятия.

„FactoryTalk InnovationSuite предлага цялостно технологично портфолио, включващо IoT, анализи, добавена реалност и модерни възможности, които подкрепят концепцията на NEI за дигитална трансформация. Тези технологии осигуряват необходимата модулност, гъвкавост и удобство за потребителя, за да отговорят на непосредствените технически и функционални нужди на инициативата за цифрово управление на производството, като същевременно помогнаха да се гарантира, че решението може да се мащабира до допълнителни анализи на същата платформа“, заявява г-н Самрат Дата, специалист по продажби на информационни решения в Rockwell Automation.

Интелигентно и свързано производство на лагери

Този проект се превръща в едно от най-големите внедрявания на дигитална трансформация в индустриалния отрасъл за лагерни технологии. Повече от 300 действащи машини биват преоборудвани с комуникационни възможности към IIoT платформата и свързани в реално време съгласно изискванията на концепцията Industry 4.0. Съвместимостта на обмена на данни за фабриката се е увеличила от досегашните само 16%, установени при предварителната оценка, до 100% след внедряването.

„NEI и Rockwell Automation имат много близки партньорски отношения. Екипите са тясно интегрирани както на ниво завод, така и на ниво компания. Благодарение на постоянното сътрудничество, NEI счита Rockwell Automation за доверен партньор при изпълнение на своята визия за дигитална трансформация на производството в Джайпур и последващите внедрявания в други производствени обекти“, казва Ашиш.

Сега, когато заводът в Джайпур е свързан в мрежа, ползите, които този проект дава, са в период на тестване. Наличността на данни в реално време чрез удобни за потребителите екрани е променила мисленето на операторите в цеховете. Мениджъри и оператори могат да видят изпълнението на операциите и да вземат решения относно разпределението на материалите и ресурсите. Данните за състоянието на машините помагат да се избегне всяка непланирана повреда чрез предприемане на активни действия.

„Компанията NEI може да бъде поздравена, че е тръгнала по пътя на дигиталната трансформация, която ѝ помогна да постигне изключителни резултати, използвайки съвременни, гъвкави и мащабируеми технологии“, заяви г-н Арвинд Какру, ръководител на продажбите към крайни потребители в Rockwell Automation India.

„Съвсем скоро ще интегрираме всички наши заводи с различни географски локации в една обща платформа, за да създадем корпоративна мрежа с безпроблемна интеграция на системи от цялата компания. Това ще ни осигури необходимата прозрачност за състоянието на производствените обекти в различни локации и ще ни помогне да преминем към нов, оперативен модел със свързани инсталации и центрове за дистанционен мониторинг, използвайки големите възможности на NEI във всички производствени обекти“, пояснява още г-н Санджай Бинайкя, производствен мениджър в NEI.

Повече информация за Ротек ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: Ротек, Rockwell Automation

Сподели

Още от Фабрика на бъдещето