Сподели

Ротек: Свързването на дигиталния и реалния свят със симулационния интерфейс на Studio 5000 дава огромни предимства

11 октомври 2021 г.

 

 

Симулационният интерфейс на Studio 5000 на Rockwell Automation вече може да се свързва със софтуера за дигитални двойници на Ansys

Симулационният интерфейс на Studio 5000 свързва индустриалните системи за управление на Rockwell Automation с инструменти за симулация и моделиране. Новата му версия е разширена с възможността за свързване с Ansys Twin Builder - водещ софтуер за създаване на цифрови двойници (б.ред. дигитални копия на физическите устройства). Софтуерът използва мултифизичен анализ, който помага да се определи, как реални процесни характеристики като дебит, механични напрежения и термични профили могат да повлияят върху производителността и състоянието на оборудването. „Благодарение на това сътрудничество, проектантите на решения за автоматизация и технолозите ще получат нови симулационни възможности за оптимизиране на проектирането, внедряването и производителността на операциите в промишлеността“, съобщиха за ДигиталнаИндустрия.bg от доказаната българска инженерингова и търговска фирма Ротек, официален дистрибутор на Rockwell Automation за България.

„Чрез свързване на система за управление с Ansys Twin Builder, потребителите могат да моделират сложни физически процеси и да подават реалистични данни към системата за управление“, коментира г-жа Джули Робинсън, бизнес мениджър в Rockwell Automation. „Това осигурява огромен обем от информация в течение на пълния жизнен цикъл на оборудването. Например, пускането на симулационен модел успоредно с физическата система по време на производството ще покаже възможности за оптимизиране на производителността в реално време“, допълва тя.

Инженерите могат да използват цифрови двойници и симулация, за да подобрят проектирането, внедряването и ефективността на системата чрез използване на следните възможности: 

  • Създаване и тестване на виртуални модели на оборудването, за да се намали времето за разработка и необходимостта от създаване на скъпи реални прототипи;
  • Практическо въвеждане в експлоатация на оборудването, за да се избегнат неочаквани ситуации при стартиране в производствените обекти;
  • Сравняване на симулираната и действителната производителност на системата за определяне на евентуални корекции, които могат да подобрят ефективността, производителността и др.;
  • Тестване на промените във виртуалното пространство, преди да бъдат превърнати в реалните процеси, за да се повишат показателите за ефективност;
  • Изчисляване на оставащия експлоатационен живот на компонентите за своевременната им замяна (преди да причинят непланиран престой), като част от стратегията за прогнозна поддръжка;
  • Обучение на операторите във виртуална среда, която не изисква наличието на оборудване, в това число и за реакция на необичайни или опасни ситуации.

 

„Свързването на дигиталния и реалния свят със симулационния интерфейс на Studio 5000 дава огромни предимства на потребителите“, заявява г-н Шейн Емсуилер, старши продуктов вицепрезидент в Ansys. „Това може да им помогне да преминат по-бързо и с по-малко разходи от концептуални симулирани проекти към реално оборудване. Освен това, в процеса на производство е възможно да възникнат полезни нови идеи, които да помогнат за подобряване на производствените показатели. Например, потребителите да реализират сценарии от типа „какво ще стане, ако…“, за да се разберат въздействието на промените върху технологичния процес. Те могат да създават виртуални сензори за оценка на значенията, които реално са твърде скъпи или не съществуват на сегашния етап на технологично развитите. Възможно е също така да се прогнозират потенциални повреди, които оказват негативно влияние върху крайния резултат“, допълва  Шейн Емсуилер.

Симулационният интерфейс на Studio 5000 позволява на потребителите да свържат цифров двойник към виртуален или физически контролер. „Свързването към виртуален контролер дава възможност за оптимизация на производството на етапа на проектиране, преди да бъде получен реалния контролер или оборудване. Свързването към физически контролер позволява да бъде създаден цифров двойник за отделен участък или оборудване и да се направи сравнение с действителната производителност“, коментираха от фирма Ротек.

Повече информация за Ротек ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: Ротек, Rockwell Automation, Ansys

Сподели

Още от Фабрика на бъдещето