Сподели

Стартирайте своето интелигентно пътешествие към мечтания „умен“ дом с интеграторите от Valkrea.House

31 август 2023 г.

 

 

„На пресечната точка между строителството, иновациите, дигитализацията и качеството на живот стои сградната автоматизация и по-конкретно това, което наричаме системи за „умен“ дом“, категоричен е г-н Митко Цонев, основател и управител на Валкреа.Хаус. „Умният“ дом не е прищявка, нито фантазия, той е напълно постижима реалност за все по-голяма част от потребителите. „Причините за инсталиране на интелигентни системи за автоматично управление на дома са съвсем прагматични – повишаване на енергийната ефективност и сигурността, както и оптимизиране на разходите. Разбира се, с усъвършенстването на технологиите и в контекста на забързаното ежедневие, функциите за повишаване на комфорта, оптимизиране на времето и възможността за създаване на сцени, пресъздаващи желаната атмосфера, са не по-малко значими фактори. Ако трябва да обобщя идеята зад интелигентното управление, бих казал, че създаването на „умен“ дом е белег за качество и инвестиция в бъдещето“, добави г-н Цонев. Интелигентните системи за сградна и домашна автоматизация са подходящи както за ново строителство на еднофамилни къщи и бутикови сгради, така и за обновяване на къщи, апартаменти и офисни помещения. В следващите редове ще Ви запознаем с етапите, през които преминава един проект, изпълняван от екипа на Валкреа.Хаус, за да придобие завършения вид на един „умен“ дом мечта.

Предимството на проектирането на система за домашна/сградна автоматизация в изцяло нова сграда е, че се вземат предвид всички потребности на домакинството и се реализира оптимална среда за тяхното проявление. От друга страна, никога не е късно конвенционалното жилище да се превърне в интелигентна „крепост“, оборудвана с дизайнерски решения, адаптирани към познатото ежедневие. Обитаването на дом със смарт функции, гарантира ексклузивно преживяване в уютна обстановка, надминаващо всички очаквания.

Пътешествие „умен“ дом: Стъпка по стъпка с интеграторите от Валкреа.Хаус

Разковничето за успеха на всяко пътешествие е верният и надежден партньор, който ни съпътства към постигането на целта. Именно такъв ще откриете в лицето на интеграторите от Valkrea.House. И така, какви са етапите за постигане на целта?

1. Заявка

Клиентът се свързва със специалистите чрез обичайните канали за комуникация: телефон, имейл или лична среща.

2. Описание на проекта

Клиентът дава подробно описание на състоянието на обекта, очакванията и целите при инсталацията на смарт система.

3. Определяне рамките на сътрудничеството

След постигане на съгласие от двете страни върху рамките на сътрудничеството и намесата в строителния процес, се договарят взаимоотношенията, сроковете и качеството на изпълнението, както и условията за разплащане и приемане на услугата.

4. Технически изисквания за „умния“ контрол

„Важно е да получим от клиента и строителя информация за електрически, ОВК и други релевантни инсталации на дома, както и за съпътстващи фактори, от които зависи изпълнението на системата за сградна автоматизация. Тази документация ни е от полза за установяването на евентуални ограничения, както и на възможностите за промяна спрямо нуждите на умната инсталация“, коментираха професионалистите.

5. Формиране на концепцията за проекта

„След обстоен преглед на техническите чертежи, се съставя списък с устройства и функции, които отговарят на заявката на клиента и техническите му изисквания. Планираната концепция може да бъде изпълнена от различни системи и производители. Разликата във вариантите и цените се отразяват в търговската оферта, така че клиентите ни да вземат информиран избор“, продължиха интеграторите.

Самата концепция засяга следните аспекти:

  • Функционалност;
  • Дизайн;
  • Управление и BMS;
  • Автоматизация;
  • Партньорски и съвместими системи.

 

6. Технически изисквания към строителния процес

Валкреа.Хаус, в ролята си на изпълнител, предоставя подробна техническа информация с разположението и заложената функционалност на предложените устройства. Също така специалистите подготвят списък с техническите изисквания, които строителят трябва да изпълни, за да бъде гарантират успех при инсталирането и работата на „умната“ система.

7. Изготвяне на оферта

След финално изясняване на детайлите на желания проект, екипът на Валкреа.Хаус изготвя и изпраща персонална търговска оферта, която отговаря на одобрената концепция. В нея са описани устройствата, услугите, цените и общите условия, предложени на клиента. Офертата може да включва различни компоненти и/или услуги от партньорите на компанията-изпълнител. При съгласие от страна на клиента (потвърждение на офертата) се извършва първоначално заплащане. Валкреа.Хаус се задължава да изпълни поръчката според рамките, дефинирани в приетата оферта.

8. Планиране и изпълнение на уточнения проект

Валкреа.Хаус създава план за доставка, монтаж и активиране на умните компоненти на системата. Този план се съгласува със сроковете за изпълнение на строителните и довършителните работи на обекта. „След уточняване на плана се заемаме със закупуването, логистиката и доставката на компонентите за изграждане на умната система. Предварително подготвяме получените устройства, като това може да включва, но не се изчерпва с първоначалната настройка на контролния хъб/сървъра, актуализирането на софтуера и свързването на устройствата в обща мрежа. По този начин оптимизираме времето за работа на обекта, без да допускаме компромис с качеството“, допълниха от компанията.

„Монтажът на устройствата от системата, който се извършва на място, може да включва, но не се изчерпва с окабеляването, захранването, поставянето и тестването на устройствата в условията на обекта. Освен това програмираме и/или параметризираме всяко устройство поотделно, както и системата като цяло. Това позволява работата ѝ според очакванията, както и създаването на желаните сцени и степен на автоматизация. Техническите операции се извършват от компетентен и квалифициран за целта персонал, който отговаря за рентабилната настройка на „умната“ система“, информира управителят на Валкреа.Хаус.

9. Предаване и въвеждане на системата в експлоатация

При настройка на системата за сградна/домашна автоматизация се задават потребителите, които ще имат достъп както до „умните“ системи, така и до BMS софтуера. Това включва определяне на нивото им на достъп, както и на възможността за лични потребителски настройки. След като всичко е готово, създадените акаунти се изпращат на съответните лица, за да се свържат със системата.

„С цел осъществяване на поддръжка, диагностициране и бъдещи настройки си запазваме правата на инсталаторския акаунт, който има дистанционен достъп до системата, само когато му е позволено от потребителите и единствено в рамките на 24 часа. При предаване предоставяме на клиентите ни кратка презентация на готовата система и обучение за нейното управление. С това предаването се счита за завършено и се заплаща оставащата част от оферираната цена“, обясни Митко Цонев.

10. Документация и поддръжка

Компанията предоставя пълна и подробна документация, включваща описание на готовата инсталация, настройка и списък със създадените потребителски акаунти. По желание на клиента, специалистите могат да добавят и кратко упътване с основните модули за контрол.

След завършване на проекта за реализиране на „умен“ дом, Валкреа.Хаус предоставя следните услуги:

  • Първоначален мониторинг – специалистите запазват близък контакт с клиента в следващите 2 седмици, за да се реагира своевременно в случай на неочакван проблем. Като допълнителна добавена стойност те предоставят и полезни съвети за управлението на системата;
  • Абонамент (опционално) – клиентът има възможността да получава постоянна софтуерна и хардуерна поддръжка от Валкреа.Хаус за предварително договорен период от време срещу месечен абонамент;
  • Допълнителни услуги (опционално) – клиентът има възможност да направи заявка за допълнителни настройки, степен на автоматизация, устройства или други услуги, които изискват еднократна намеса на професионалистите. В случай, че не е сключен абонамент за поддръжка, тя се предоставя като еднократна допълнителна услуга.

 

Информиран избор: Кабелни и безжични системи за сградна и домашна автоматизация

„Окабеляването е гаранция за надеждност и качество в комуникацията между устройствата. То е в основата на професионалните системи за интелигентен контрол на сгради. Съществуват различни стандарти, които обикновено се отнасят до различни функции. Примери за такива са: DALI, Modbus, BACnet, M-bus, KNX и IP, които могат да се използват едновременно в една сграда. Те обаче изпълняват различни роли и инсталацията им трябва да се планира много внимателно. За да работят съвместно в обща система, обикновено се използват устройства, наречени „гейтуей“, чрез които се осъществява комуникацията помежду им“, поясни управителят на Валкреа.Хаус.

От друга страна, при безжичните системи за сградна автоматизация „умните“ устройства използват протоколи за безжичен пренос на данни, например: Wi-Fi, Z-Wave, Zigbee, LoRaWAN или собствени затворени технологии. Всеки един от тези варианти има предимства и недостатъци, които е важно да бъдат съобразени при изграждането на интелигентна система за контрол и управление от този вид.

„Трябва да отбележим, че безжичните системи за ретрофит изискват неутрала в конзолите на ключовете, а у нас стандартно окабеляването не се изпълнява по този начин, в резултат на което все пак се налага извършването на ремонтни дейности“, допълни още г-н Цонев.

Повече подробности за същността и разликите между конвенционалната електроинсталация и тази от ново поколение, предназначена за автоматизация на дома, ще откриете ТУК.

 

Като интегратори, специалистите от Valkrea.House са свързващото звено между производителите и крайните потребители. Дейността им изисква както обширни технически познания, така и развити комуникационни умения. Всеки техен проект е индивидуален, но в основата си представлява адаптация на дадена технология към потребностите на клиента, затова професионалистите се ангажират да осигурят информиран избор на обитателите, гласували им доверие за създаването на техния „умен“ дом мечта.

Повече информация за Валкреа.Хаус и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: Валкреа.Хаус (Valkrea.House), KNX, ABB free@home

Сподели

Още от Град на бъдещето