Сподели

Алвекта: Как в съответсвие с Индустрия 4.0 да разпределите процесните и информационни отговорности

12 май 2021 г.

Организацията и разпределението на процесни и информационни отговорности между сътрудниците е съществено важен аспект за гладкото протичане на производствeните дейности и за постигането на растеж в бизнеса. От своя страна новите технологии, базирани на цялостна свързаност между отделните компоненти в едно предприятие, набират все по-голямо доверие и приложно ноу-хау. Утвърденото българско дружество Алвекта предлага информационна услуга в тази област, която развива под бранда Vector. Тя изцяло обезпечава интегрираното информационно покритие на управлението на дейностите в индустриалното предприятие. Повече за възможностите на SaaS решението вижте в коментара, който експертите на дружеството дадоха специално за читателите на ДигиталнаИндустрия.bg.

„Процесните и информационните отговорности между сътрудниците на предприятието се разпределят посредством индивидуални задания и интеграцията между тях. Поради тази причина, едно от най-важните неща е пресъздаване на процесите в единна платформа и интегрирано информационно покритие в управлението на дейностите в дадено индустриалното предприятие. Vector е иновативно SaaS решение, което комбинира всичко това, и то в съответствие с концепцията за Индустрия 4.0“, посочиха специалистите от Алвекта.

Чрез вграждането на информационната технология Vector в организационните процеси на едно предприятие, на първо място ще получите възможността за перспективно моделиране. Можете да планирате желаните тенденции в оборотния, разходния и инвестиционния поток, съгласно своите намерения и предизвикателствата на външната среда. Също така, бихте могли да увеличете показателите на индустриалния резултат и да създадете условия за развитие на иновациите.

За всяка бизнес организация е не само актуално, а вече и необходимо в съвременния дигитализиран свят да има високо ниво на информационно покритие. С Vector бързо ще реагирате на измененията чрез лесна промяна на параметрите, факторите, перспективите и плановете, ще оптимизирате управлението на потоците и ще повишите ефективността на труда. 

„С помощта на софтуера ще моделирате най-ефективните процеси и ще създадете оптимални условия за преминаващите потоци, като използвате единен подход за управлението им в индустриалното предприятие“, обобщиха от Алвекта. 

Повече информация за Алвекта ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: Алвекта, pixabay.com

Сподели

Още от Индустрия 4.0