Сподели

Алвекта: Vector гарантира документалното покритие на индустриалните процеси в съответствие с Индустрия 4.0

03 ноември 2021 г.

 

 

Алвекта е доказано дружество, което предлага интернет-базирани информационни услуги в областта на организацията на работните процеси. „Разработваме собствено иновативно SaaS решение в съответствие с Индустрия 4.0, наречено Vector. То представлява дигитална организационна технология за пресъздаване на процесите в един завод в единна платформа. Vector изцяло обезпечава интегрираното информационно покритие на управлението на дейностите в индустриалното предприятие, в това число и документалното покритие на процесите в него, и дава редица възможности за успешно бизнес развитие“, разказаха специалистите от Алвекта за ДигиталнаИндустрия.bg.

Всички организации се стараят да не изостават от темпа на промени в технологиите, тъй като са наясно, че именно това обуславя бъдещото им развитие. От друга страна, е важно да сме наясно с какво разполага фирмата, какво ще ѝ трябва за изпълнението на дадена продажбена прогноза, какви са допълнителните ѝ мощности, както и колко лесно те могат да се пренастроят при увеличаване на продажбите.

„Платформата Vector обхваща напълно потока от процеси в дадена производствена компания – от дейностите по запитвания, през договарянията, производството, до доставките и т.н., предлагайки пълна проследимост на документацията. Това включва наблюдение на наличности и движения по производствени маршрути, финансови потоци, анализи и доклади и др. Тази всеобхватност на платформата е една от главните причини все повече предприятия да преминават към прилагането на толкова иновативен дигитален продукт“, обясниха от Алвекта.

Управлението на финансовите потоци в компанията също може да се извършва изцяло чрез платформата Vector. Тя осигурява актуална информация за наличните парични ресурси в реално време. Софтуерът е изключително лесен за употреба, което го прави удобен за използване от всички в предприятието. Информацията е структурирана в удобен за възприемане вид, който дава основа за анализиране на документацията относно паричните потоци и планиране на бъдещите вземания, задължения и печалбите. 

„Ефективността на една информационна система се определя от способността ѝ да допринася за развитието на индустриалното предприятие, а продуктивността на свой ред се явява следствие от това. Организацията на работните процеси и документирането им е съществено важен аспект за гладкото им протичане и води до положително развитие. Главната ни цел и мисия чрез платформата Vector е да търсим начини за оптимизиране на планирането и влагането на ресурси с отчитане на тяхното времево поведение“, коментираха още от Алвекта.

Повече информация за Алвекта ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: Алвекта, pixabay.com

Сподели

Още от Индустрия 4.0