Сподели

Алвекта: С Vector ще въздействате ефективно на промените във външната среда в съответствие с концепцията за Industry 4.0

01 април 2021 г.

 

 

Промените във външната среда и съответстващата им реакция при управлението на дадено индустриално предприятие имат важна роля за гладкото протичане на всички процеси в него. Изборът на оптимално решение в случая е ключов за изпълнението на поставените цели. В днешния материал, ние от ДигиталнаИндустрия.bg, заедно с доказаното българско дружество Алвекта, което предлага интернет базирани информационни услуги в тази област, ще Ви представим информация за иновативната SaaS платформа Vector и ще Ви разкажем за нейните предимства и защо си заслужава да я внедрите във Вашето производство.

„Vector Ви дава възможност да начертаете желаните тенденции в оборотния, разходния и инвестиционния поток и да изминете пътя към бъдещето съгласно Вашите планове, като отговорите адекватно на предизвикателствата на външната среда. Платформата гарантира интегрирано информационно покритие в управлението на различни дейности. Софтуерът има предимства и функционалности, които могат да са в помощ на мениджърите на производствените компании за пресъздаване на всичко в единна платформа“, поясниха от Алвекта.

Чрез интегрирането на платформата лесно ще можете да си позволите да бъдете адаптивни, да реагирате бързо на измененията във външната среда чрез гъвкава промяна на параметрите, факторите, перспективите и плановете.

Освен това, ще имате възможност лесно да моделирате най-ефективните процеси и да създадете оптимална среда за преминаващите потоци с помощта на единен подход за управление на индустриалното предприятие, да усъвършенствате операциите и да оптимизирате планирането и влагането на ресурси с отчитане на тяхното времево поведение. 

„Един от най-важните аспекти е пресъздаване на процесите в единна платформа и интегрирано информационно покритие в управлението на дейностите в дадено индустриално предприятие. Vector е иновативно SaaS решение, което комбинира всичко това, и то в съответствие с концепцията за Индустрия 4.0 и дигиталните фабрики на настоящето и бъдещето“, посочиха още специалистите от Алвекта.

Източник на снимковия материал: Алвекта, Alvecta

Сподели

Още от Индустрия 4.0