Сподели

Festo AX Predictive Energy създава „пръстовия отпечатък“ на енергопотреблението с помощта на AI

03 август 2022 г.

 

 

Високите цени на енергията, нарастващият натиск за съкращаване на разходите и стремежът към неутралност на производството по отношение на въглеродните емисии издигнаха енергийната ефективност до първа точка в дневния ред на много компании. Това, което Festo предлага във връзка с тази важна тема, е персонализираната гама от услуги за техническа поддръжка в съответствие с изискванията на DIN EN ISO 11011. „Като част от тези услуги, експертите по енергийна ефективност на Festo работят с клиенти и потребители, за да идентифицират потенциала за икономии на пневматична енергия като цяло и да намерят решения за намаляване на потреблението. В предлаганите решения вече се използва дори изкуствен интелект“, информираха за ДигиталнаИндустрия.bg от Фесто ЕООД.

Проверката за енергийна ефективност на линиите за компресиран въздух на Festo е оптимална отправна точка за клиенти, имащи стремеж да повишат енергийната ефективност на своята цялостна система за сгъстен въздух и да намалят емисиите на CO2, но които всъщност не знаят откъде да започнат. „Експертите по енергийна ефективност на Festo идентифицират слабите места и посочват мерките, които най-вероятно ще се отплатят чрез намалените разходи от системата за сгъстен въздух на клиента. Те предоставят тези мерки на клиентите онлайн чрез Festo Energy Saving Services Portal , който осигурява прост и структуриран начин за мониторинг, например как е възможно да се отстранят течове. Не на последно място, той позволява да се определят количествено енергийните загуби и емисиите на CO2”, поясниха от Фесто.

Проверка на потенциала за енергийна ефективност в пет стъпки

Проверката за енергийна ефективност на системата за компресиран въздух се състои от пет стъпки. В първите три от тях експертите по енергийна ефективност на Festo са заложили анализа на генерирането на сгъстен въздух, неговата подготовка и разпределение в цялата система. След това вниманието се насочва към пневматичните приложения, т.е. самите машини и системи. В тях се анализира енергийната ефективност на машините и системите и се отриват всички места на течове. Проверява се дали размерите на задвижванията, вентилите и тръбите са оптимални, дали приложенията за продухване и вакуум са проектирани ефективно и дали трябва да се оптимизират концепциите за инсталиране и управление. В петата и последна стъпка се предвижда разработване на цялостна концепция на система за мониторинг на компресирания въздух, с чиято помощ е възможно непрекъснато контролиране на енергийното състояние.

„В края на процеса клиентите ни получават подробен отчет с точно документирани данни и препоръки за действие, които са класифицирани по приоритет. Наред с други данни, документацията определя потреблението на енергия и разходите, резервите на мощност и стойностите на емисиите на CO2, които много компании следва да посочват в своя доклад за устойчивост, в съответствие например с GRI или GHG“, допълниха българските специалисти.

На помощ идват изкуственият интелект и машинното обучение

„Festo Automation Experience, наричан накратко Festo AX, е перфектният инструмент за постоянен мониторинг на енергийната ефективност на дадена машина или система. Той предприема непрекъснато коригиращи действия, ако отклоненията от зададените стойности водят до увеличаване на консумацията на енергия“, коментираха от Фесто.

Това е лесно за използване решение, което използва изкуствен интелект (AI) и машинно обучение, за да помогне на потребителя да извлече максимална стойност от данните, генерирани от машините и системите. Използването на Festo Automation Experience не само увеличава производителността, но също така намалява разходите за енергия и в същото време съдейства за постигане на постоянно високо качество.

Ефективно използване на енергията с Festo AX

Независимо дали се използва след проверка на ефективността или като самостоятелно решение, Festo AX е в помощ при всички задачи, свързани с ефективното използване на енергията. „Непрекъснатият енергиен мониторинг е добро и лесно начало. Той осигурява постоянна прозрачност на потреблението на енергия от машини и компоненти, линии и инсталации и помага при оценката на въздействието на въведените мерки за икономия на енергия“, допълниха специалистите на компанията.

Festo AX Predictive Energy осигурява повече интелигентност. Чрез него производството създава своя собствен „пръстов отпечатък“ за потребление на енергия и той непрекъснато се сравнява с действителното състояние. Благодарение на използването на машинно обучение и изкуствен интелект течовете вече могат да бъдат открити автоматично, при това без да се налага предварително да бъдат описвани всички възможни причини за повреда. „Когато има наличие на теч, това води до ранна реакция. Резултатът е незабавно намаляване на производствените разходи и гаранция, че решението осигурява по-бърза възвръщаемост на инвестициите“, заявиха от Фесто.

Повече информация за Фесто ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: Фесто ЕООД, Festo

Сподели

Още от Индустрия 4.0