Сподели

Първата индустриална революция – началото на големия преход към машинно производство

02 януари 2018 г.

В дните на Четвъртата индустриална революция, която променя живота ни във всеки аспект, е време да обърнем поглед назад и да проследим развитието на индустрията и значимите събития, белязали нейното летоброене. Защото без първа, втора и трета индустриална революция – логично, нямаше да има и четвърта. Първите значими години за индустриалното производство обхващат периода от 1760 до 1830 г., когато във Великобритания започва преходът от аграрна и занаятчийска икономика към масово производство с широко приложение на машини. По-късно този процес се разпространява в цяла Европа. Да видим кой и кога поема по бързия път на индустриализацията …

Преходът към машинно производство и утвърждаването на капиталистическата икономика като водеща се отразяват толкова мащабно върху начина на живот на човечеството, че често са сравнявани с Неолитната революция, при която хората откриват земеделието и спират да водят номадски живот. Редица фактори предизвикват събитията в тези значими десетилетия – сред тях историята посочва както технологични, така и социално-икономически и културни.

Централна роля в развоя на първата индустриална революция имат иновациите в производството на стомана и текстил и разбира се – парният двигател. Изобретен и патентован през 1775 г., той се използва за задвижване на различни машини, като постепенно заменя животинската и водната тяга, прилагани до момента.

Както вече споменахме, значимите нововъведения стартират в Англия и тя бързо осъзнава своето преимущество пред останалите европейски страни. В позицията си на лидери, британците забраняват износа на квалифицирана работна ръка, технологии и машини. Този монопол обаче се оказва нетраен – през 1807 г. двамата британци Уилям и Джон Кокърейл отварят магазини за машини в Белгия, с което тя се превръща в първата континентална държава, която променя индустрията и икономиката си.

Франция, която до 1848 г. се утвърждава също като индустриална държава, изостава в периода на големите промени. Причина за това е нестабилната политическа обстановка в страната, която е основание и за липсата на крупни инвестиции.

 

Германия пък доста по-късно тръгва по стъпките на индустриалната революция. Въпреки огромните залежи на въглища и желязо, иновациите навлизат в страната едва след националното обединение през 1870 г. Но пък веднъж започнала своето развитие, Германия бързо ускорява темпа и до края на века измества Великобритания по производство на стомана, превръщайки се в абсолютен световен лидер и в химическата промишленост.

Останалите държави в Европа не разполагат нито с ресурсите, нито с богатствата на Великобритания, Белгия, Франция и Германия. А и политическата и икономическа обстановка пречели на индустриалния напредък…

Какво се случва по-нататък с индустриалните революции четете в следващите истории на Дигитална Индустрия.bg.

За да подготвим този материал използвахме информация от Britannica.com и history.com.

Източник на снимковия материал: history.com

Сподели

Още от Индустрия 4.0