Сподели

Информационната платформа Vector на Alvecta превръща предприятията в добре смазана модерна „машина“

15 септември 2023 г.

 

 

Vector е единна организационна информационна платформа, пресъздаваща процесите в предприятията. Тя представлява иновативно SaaS решение, разработено с цел повишаване на ефективността и конкурентоспособността на бизнеса. Дигиталната трансформация е актуална тема за индустрията в страната ни и все повече български компании се възползват от предимствата ѝ. „Дейността ни е пряко свързана с дигитализацията, в частност облачните услуги. Наблюденията ни показват, че повечето фирми са наясно с предимствата им и с възможностите за оптимизация на дейностите, които изпълняват. Предизвикателството е в това, че компаниите не винаги са сигурни откъде да започнат. Тук се намесваме ние, като освен с предоставянето на цялостно решение за дигитализация на процесите, в това число оперативни, логистични и управленчески, ние запознаваме клиентите ни със същността на софтуера като услуга (SaaS) и действителните ползи от внедряването му, онагледени чрез примери, базирани на практиката ни“, коментираха от Алвекта за читателите на ДигиталнаИндустрия.bg. В следващите редове ще Ви запознаем с част от функционалностите на единната платформа Vector и бизнес предимствата от внедряването им.

Vector е комплексна софтуерна платформа, която допринася за развитието на индустриалните дейности и усъвършенстването на процесите в съответния обхват от дейности. Внедряването й води до следните резултати: повишена сигурност, ефективно използване на потенциала на служителите, по-голяма свобода и бизнес гъвкавост, както и повишена рентабилност.

„Vector обезпечава интегрирано информационно покритие на управлението на процесите в индустриалното предприятие“, категорични са софтуерните инженери от Алвекта. „Адаптацията и перспективното моделиране са едни от ключовите фактори за конкурентоспособност и развитие на бизнеса. Организационната информационна платформа, която създадохме предоставя на клиентите ни именно тези, както и още пазарни предимства. Освен със своята функционалност, Vector се откроява и с интуитивния си интерфейс, който е лесен и удобен за работа. Именно заради това SaaS решението ни е предпочитано от нашите клиенти и партньори. Но ние не предлагаме просто софтуерен продукт, нашите експерти съпътстват и съветват клиентите ни през целия процес на дигитализация“, допълниха още от компанията.  

С интегрирането на информационната технология Vector на Alvecta, индустриалните предприятия могат да реализират следните възможности:

  • Управление на перспективите в три взаимосвързани направления – стратегическо, потенциално и реално;
  • Прагматичен модел на управление – с динамично изграждане на планове, отчети и преодоляване на недопустими отклонения;
  • Моделиране на взаимоотношения с партньори – в търговски и във финансов аспект;
  • Управление на инженерната разработка – на оборотния поток и на средата; инженерни организационно-стойностни анализи; документация, както и история на замени;
  • Разпределение на процесни и информационни отговорности – между сътрудниците на предприятието посредством индивидуални задания и интеграцията между тях;
  • Документално покритие на процесите – по зададени профили и източници до нивото на операциите;
  • Проследимост на управляемите обекти – проследимост на потребности (по различни направления), наличности и движения (включително по производствени маршрути) на управляемите обекти (включително на финансови ресурси);
  • Проследимост на труда – по оператори (сътрудници и екипи) в реализацията на операциите (настройка и изпълнение);
  • Проследимост на капацитета – проследимост на потребности (по различни направления), наличности и използване на капацитета на работните места.

 

Визуализацията на процесите в реално време и възможността за перспективно моделиране на бизнес цели, оперативни процеси и партньорски взаимоотношения допринасят за адаптивността на компаниите в интензивната динамика на бързоразвиващото се съвремие и повишават цялостната ѝ ефективност, превръщайки я в добре смазана модерна „машина“.

Повече подробности за конкретните бизнес ползи в рамките на дейността Ви можете да научите, като се консултирате със специалистите от Алвекта. Възползвайте се от професионалната им консултация, за да изготвите стратегия за оптимизация на Вашия бизнес.

 

Повече информация за Алвекта ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: Алвекта (Alvecta), canva.com

Сподели

Още от Индустрия 4.0