Сподели

Логистичните операции на бъдещето „оживяват“ благодарение на доказани решения за складова автоматизация от STAMH

06 април 2024 г.

 

 

„Реализирахме впечатляващ проект за складова автоматизация на територията на Румъния. Става въпрос за логистичната компания Keller Logistic, за която проектирахме и внедрихме изцяло персонализирана автоматизирана складова система за съхранение на палети в две хладилни камери, всяка с височина от над 35 метра“, съобщиха за ДигиталнаИндустрия.bg от STAMH Group. Складовата база на румънската фирма разполага с две хладилни камери – едната с температурен диапазон на работа от +5 °C до -22 °C, с капацитет от 5 392 палета, а другата оперира при -27 °C и е с капацитет на съхранение от 4 976 палета. Хладилните камери са оборудвани с общо 4 стакер крана за заскладяване и извеждане на палети с тегло до 1 тон във и от самоносеща система от стелажи с височина от над 35 m и дължина от над 70 m. Управлението се извършва от каскадно свързани софтуерни пакети, обезпечаващи правилното протичане на оперативната дейност в логистичния център. „Проектите, които реализираме за нашите клиенти, включват решения, съобразени със спецификите и изискванията на дейността им, комбинирани така, че да удовлетворяват нуждите им изцяло“, допълниха от компанията.

складова автоматизация, складова автоматизация за палета, автоматизирани складови системи

Системите за складова автоматизация се отличават с безспорни ползи за развитието на бизнеса. На територията на страната ни, конкретно при по-малките бизнес организации, все още тези предимства не са същински осъзнати. Икономическият аспект, разбира се, е важен фактор, имайки предвид, че капиталът на по-малките бизнеси е ограничен, а автоматизацията е свързана с инженеринг и сложна интеграция, което формира по-висока себестойност на услугата, съответно значителна инвестиция в началото, която обаче се рентабилизира в дългосрочен план.

Непрекъснатият напредък на технологиите позволява усъвършенстване на решенията и достъпа до тях. STAMH Group, международна компания, доказала лидерската си позиция в областта на складовата автоматизация е пример за оптимално усвояване на технологичните възможности. Специалистите й предлагат гъвкави модулни решения, с възможност за поетапно мащабиране, обезпечаващи напълно изискванията на складови бази и логистични центрове с различен предмет на дейност.

С внедряването на хардуерни и софтуерни решения за складова автоматизация се постигат редица предимства, които не могат да бъдат реализирани със статичните системи за съхранение. Сред тях са:

 • Ускоряване на работните процеси и вследствие – доставките към крайните клиенти, както и намаляване на риска от грешки;
 • Пренасочване на човешкия потенциал към дейности с по-голям принос към разрастването на компанията;
 • Роботизиране на монотонните операции, изискващи тежки физически усилия;
 • Намаляване на трудовите злополуки;
 • Повишаване на контрола вследствие от извършването на обстоен, постоянен и динамичен мониторинг;
 • Гъвкавост на управлението и мн.др.;

 

Тези фактори, оправдават по високата инвестиция в началото и допринасят за бързата ѝ възвръщаемост.

складова автоматизация, складова автоматизация за палета, автоматизирани складови системи

В какво се изразява същността на складовата автоматизация?

Самоносещата конструкция от стелажи за палета, проектирана и внедрена от STAMH Group в склада на Keller Logistic, включва стоманени колони, хоризонтални и диагонални скоби, комбинирани със специални поцинковани греди, както и с допълнителни антисеизмични елементи и такива за подсилване на конструкцията. Разпределението на натоварването върху пода е подсигурено от специални плочи. Стакер крановете, внедрени в общо 4 височинни кордидора, осъществяват автономно транспортиране, повдигане, позициониране и извеждане на всеки палет в склада.

Управлението на автоматизираните складови системи – стакер кранове, палетни транспортни системи и мобилни терминали, се извършва от каскадно свързани софтуерни пакети, индикиращи и предаващи точните позиционни координати. Първото ниво от софтуерната система е ERP софтуерът, обработващ информацията, свързана с доставките, счетоводството, поръчките, продажбите и логистиката.

Събраните данни се предават към софтуера за складово управление WMS (Warehouse Management System), който извършва централизирано наблюдение на складовата дейност, обработва динамични данни в реално време и осъществява мониторинг и управление на инвентара. Внедряването на складовия WMS софтуер осигурява цялостна оптимизация на оперативната дейност, намалява времето за извършване на отделните операции и оперативните разходи.

Следващото ниво от каскадната софтуерната система са PLC (програмируеми логически контролери), които контролират всяка отделна автоматизирана машина в палетния склад и разбира се – комуникират помежду си. Функцията на PLC е да изпълняват заявките, дефинирани от WCS/MFS софтуера.

„За да гарантираме удовлетвореността на нашите клиенти и възможно най-бързия пуск в експлоатация на внедрените от нас системи, колегите ни от STAMH Solutions осигуряват обучение на всички потребители на софтуерната система“, информираха от STAMH Group.

складова автоматизация, складова автоматизация за палета, автоматизирани складови системи

Автоматизирана складова система за палета от ново поколение – надеждна експлоатация, съобразно нуждите на клиента

При проектирането на стелажната конструкция са предварително изчислени тонажните натоварвания и силата на тежестта за всяка палетна единица (в kN), така че да издържа на максимално натоварване при ефективно разпределение на палетите и оптимално усвояване на складовите обеми. Благодарение на максималната плътност на съхранение в складовото пространство, осигурена от системата от стелажи, капацитетът на конструкцията възлиза на 10 368 палетни позиции, управлявани автономно – без необходимост от човешка намеса. Към автоматичната система за съхранение и извличане (AS/RS) на палети са проектирани и изградени допълнителни мецанин платформи, които осигуряват достъп до горната част на стелажната система, както и равномерност на охлаждането в хладилните помещения.

Системи от автоматизирани конвейерни решения за интралогистичен транспорт

„Проектирахме и внедрихме и конвейерни системи, в това число автоматизирани подемни модули, ролкови и верижни транспортьори, които свързват стакер крановете в хладилните складове и зоните за приемане и изпращане на палети в дистрибуторския център, което допълнително ускорява и автоматизира интралогистичния транспорт“, коментираха от STAMH.

Ролкови транспортьори придвижват палетите от зоните за приемане и изпращане до вътрешността на хладилните камери в склада и обратно, като за целта се използват системи от въздушни шлюзове. Верижни транспортьори придвижват палетите с тегло до 1 тон в хоризонтално направление по две здрави верижни вериги. Автоматизираните транспортни модули са допълнително оборудвани и с повдигащи станции за смяна на посоката на палетите.

Цялостното решение за складова автоматизация на хладилни камери, съхраняващи палетизирани стоки, включва и станция за проверка и контрол на палетите. Към нея са добавени и светлинни бариери, рефлектори и светлинна завеса с успоредни светлинни лъчи. Контролната станция е инсталирана на входните точки в автоматизираната система за съхранение.

складова автоматизация, складова автоматизация за палета, автоматизирани складови системи

Как могат да се контролират теглото и други параметри на всеки палет, който влиза и излиза от системата?

Специалистите на STAMH Group са внедрили в складовата база на  Keller Logistic и система, измерваща масата на палетите. Тя се състои от четири клетки за претегляне и специален автоматизиран анализатор на данни, който представя действителната маса на всеки палет и прехвърля информацията към софтуерна система от по-високо ниво чрез сериен интерфейс RS232. Системата за претегляне е монтирана към автоматизираната палетна транспортна система и е с максимална маса на претегляне до 1200 kg.

„Всяка отделна AS/RS или AS/RM (автоматична машина за съхранение и извличане) оперира в следните работни режими: автоматичен, полуавтоматичен или сервизен. За правилното функциониране на полуавтоматичния и сервизния режим, системата е оборудвана със специализирания софтуер HMI (Human-Machine Interface), осигуряващ комуникацията между човека и машината посредством тактилен екран с множество функции“, поясниха интеграторите.

Допълнителни системи за сигурност, които осигуряват безпроблемното функциониране на автоматизираната складова система от STAMH Group

На различни нива са внедрени разнообразие от решения, които осигуряват безопасното и безпроблемното функциониране на системите, включително:

 • Буферирани ограничители;
 • Вграден предпазен съединител в машините за съхранение и извличане, който предпазва вилиците и задвижващия механизъм от претоварване;
 • Противопожарни системи за намаляване на концентрацията на кислород в хладилния склад – превантивна мярка, имаща за цел намаляване на риска от пожар;
 • Бутони за аварийно спиране, разположени на контролния панел на повдигащата се рамка и на главния контролен панел на коридора за спиране на SRM;
 • Оптични модули за наблюдение на палетите и техните позиции;
 • Защити срещу претоварване и засичане на проблеми;
 • Системи за проверка на заетост в сервизните зони.

 

„Без никакво съмнение, изискванията на съвременния пазар за интралогистични решения са изключително високи. Все повече компании осъзнават, че всеки автоматизиран процес в склада означава по-добра организация, пестене на ценно време и ресурси. Не се колебайте да научите повече за системите за складова автоматизаиця от нас“, допълниха още специалистите на STAMH.

складова автоматизация, складова автоматизация за палета, автоматизирани складови системи

Повече информация за Стам Лтд ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: STAMH Group

Сподели

Още от Индустрия 4.0