Сподели

Socomec: „От вас предизвикателствата, от нас решенията за центрове за данни”

06 ноември 2018 г.

Дигиталната революция и особено възходът на Интернет на нещата (IoT) имат нужда от системи, които да поддържат и обработват огромни масиви от данни, генерирани от тях. „В основата на този процес са центровете за данни, които увеличават непрекъснато своя брой. Работата с огромни количества IoT данни в реално време ще увеличи натоварването на центровете и ще ги изправи пред нови предизвикателства по отношение на капацитета, сигурността и системната архитектура“, коментираха за ДигиталнаИндустрия.bg от фирма DTS – „Цифрови преносни системи“, ексклузивен дистрибутор и сервизен център на Socomec за България.

„Гарантирането на непрекъснатост на услугата е голямата задача пред центровете за данни. Ключови фактори за постигането на тази цел са надеждността, качеството и поддръжката на електрозахранването. Решенията на Socomec за UPS устройства и енергиен мониторинг осигуряват надеждно, безопасно и висококачествено захранване и за най-взискателните критични приложения“, допълниха от DTS – „Цифрови преносни системи“.

Ефективност

За да се сведе до минимум потреблението на енергия и да се намалят оперативните разходи, оборудването на Socomec за енергиен мониторинг и управление на енергопотреблението осигурява намалени оперативни разходи и повишава ефективността на обекта за целия жизнен цикъл на оборудването.

Гъвкавост

Модулните UPS на Socomec, както и решенията за енергиен мониторинг и управление на енергопотреблението осигуряват още по-надеждната работа на критичните съоръжения и рентабилност, която може да бъде променяна, за да отговори на бързо променящите се изисквания.

Капацитет

Решенията на Socomec за енергиен мониторинг и управление на енергопотреблението увеличават максимално времето за работа и производителността, оптимизирайки капацитета на даден обект, като същевременно помагат при управлението на разходите и инвестициите, свързани с инфраструктурата.

Устойчивост

Свеждането до минимум на въздействието върху околната среда и гарантирайки съответствие с най-новите насоки в законодателството и корпоративната отговорност, внедрените решения за мониторинг и управление на енергията на Socomec осигуряват по-изчерпателна информация за инсталациите, сградите и процесите с цел ефективно управление на потреблението на енергия.

Решенията на Socomec са проектирани да отговарят на специфичните изисквания на центровете за данни

Факторите, обхванати от предлаганите от Socomec продукти, допринасят за цялостната ефективност на центровете за данни, а именно:

 - Намаляване на общите разходи по придобиване: решения, които са по-малко енергоемки, по-компактни и по-гъвкави, тъй като оптимизират различните разходи, свързани с управлението на центровете за данни (Opex, Capex и др.);

 - Гъвкавост на електрическата инфраструктура: адаптиране на конфигурацията и мощността на системата към постоянно нарастващите изисквания;

- Управление на капацитета: наблюдение, оптимизиране и разпределение на енергийните ресурси;

- Ограничаване на въздействието върху околната среда (устойчивост): намаляване на потреблението на енергия и парниковите газове.

Повече информация за DTS – Цифрови Преносни Системи ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите й планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: DTS – „Цифрови преносни системи“, Socomec

Сподели

Още от Индустрия 4.0