Сподели

„Умният“ дом „оживява“ с електроисталации от ново поколение! Управителят на Valkrea.House разказва повече по темата

06 юли 2023 г.

 

 

Електрическата инсталация има съществено значение за внедряването на интелигентни системи за управление – предмет на сградната и домашната автоматизация. Първото изискване за създаване на „умен“ дом е съвместимост с електроинсталацията в обекта. На практика обаче, когато не става въпрос за ново строителство, е необходимо модернизиране на съществуващата ел. инсталация преди да се премине към съществена автоматизация. Това се дължи на изискването за успешно инсталиране на „умни“ системи, а именно наличието на електроинсталация от ново поколение. Конвенционалните електрически инсталации се изграждат по начин, който е несъвместим с интегрирането на интелигентни системи. Но защо е именно така? Какви са различията между двата вида инсталации? Какво представляват ел. инсталациите от ново поколение? Защо се налага тяхната необходимост? Какви са действията, които следва да се предприемат за изграждането им на практика, както и какво е финансовото им отражение върху проектите? Отговорите на всички тези въпроси дискутираме в следващите редове с доказаните специалисти в областта на сградната и домашната автоматизация от Валкреа.Хаус.

Сблъсъкът на титаните: Разликата между класическата електрическа инсталация и тази от ново поколение

„Съществуват няколко съществени разлики в изграждането на ел. инсталации от ново поколение спрямо класическите. От една страна те се изразяват във възможностите им, а от друга – в структурата им на окабеляване“, коментира г-н Митко Цонев, управител на Валкреа.Хаус.

„По отношение на функционалността, класическите електроинсталации са предвидени точно за това, за което са се ползвали досега – да отварят и затварят ръчно кръгове с напрежение 220 V за контакти и осветление. Инсталациите от ново поколение позволяват комуникацията между отделните ел. компоненти, което е ключова предпоставка за изграждане на системи за „умен“ дом. Освен това, те се отличават и по своята топология. С електрическите инсталации от ново поколение не се създават кръгове. Те свързват различните компоненти линейно или звездообразно“, поясни г-н Цонев.

Характеристики на „новото поколение“ ел. инсталации

В основата си, съвременните електрически инсталации използват BUS кабели (предназначени за предаване на цифров сигнал между сензорите и съответните дисплейни модули), което обуславя и техническите характеристики на самата инсталация. „Ние изграждаме системи с KNX топология, която работи на безопасните 30 V. Това напрежение е напълно достатъчно за захранване на „умните“ устройства и предаването на данни между тях. Тези кабели използват т.нар. усукана двойка, която се свързва със стандартен конектор към всяко устройство поотделно. Данните по тях се предават двупосочно: от ключ към таблото и от таблото към ключа – ключът подава информация към модул в таблото да включи някакъв електрически товар от 220 V например, а модулът връща информация към ключа, че действието е изпълнено успешно. Именно тази комуникация се визуализира в мобилно приложение, ако инсталацията е интегрирана към система за умен дом“, информираха от компанията.

Защо електрическите инсталации от ново поколение позволяват създаването на системи за „умен“ дом

В предишния пример бе спомената връзката между ключ и модул в таблото. При KNX системите, тя се реализира като връзка между сензори, които отчитат някакво действие, и актуатори, изпълняващи някаква команда, отговаряща на съответното действие. Във Валкреа.Хаус са приети термините „командни устройства“, защото служат за управление, и „контролни устройства“, защото се използват за упражняване на контрол върху електрическите товари.

„Пример за командни устройства са програмируемите ключове, бутони, дисплеи и датчици, а за контролни устройства – монтираните в таблото модули, които управляват осветлението, отоплението, щорите и други аспекти, отговорни за домашния комфорт. Взаимодействието между двата вида компоненти може да е напълно „механично“ и да работят без система за „умен“ дом, по подобие на стандартните ел. инсталации. С добавянето на сървър, който чете комуникацията между различните модули, е възможна визуализацията ѝ под формата на мобилно приложение или тактилен дисплей в дома. Освен това става възможно конфигурирането на сценарии, които се базират на логически променливи. Именно това е в основата на „умната“ система, независимо от функциите и устройствата в нея“, коментираха интеграторите от Валкреа.Хаус.

Задължителни елементи за изграждането на съвременна инсталация

Изграждането на ел. инсталация от ново поколение зависи до голяма степен от самия обект, тъй като към тази категория се отнасят както силовата, така и слаботоковата инсталация. Въпреки това има няколко задължителни елемента, които са неизменна част от процеса, без значение от спецификите на обекта. Те са:

  • Използване на BUS кабел

 

В една KNX инсталация се използват устройства, които не само трябва да получават захранване, но и да „комуникират“ помежду си. Това може да се реализира само чрез използването на кабели, които са подходящи за решенията, базирани на KNX стандарт, или съответстват на други стандарти като например IP протокол. В такива приложения стандартното окабеляване не е приложимо.

  • Селекция от контролни устройства

 

„След изясняване на електрическите товари, налични в жилището, е от особено значение да се подберат адекватните контролни модули в таблото. Някой от тях са предназначени за On/Off превключване, аналогично на обикновената инсталация, но ако се търси възможност за димиране, управление на ел. задвижки, гаражни врати, вентилаторни конвектори и др., e необходимо да се инсталират актуатори, които поддържат подобни функции“, споделиха от компанията.

  • Планирана структура на окабеляването спрямо предвидените устройства

 

Планирането е съществена част от изграждането на ел. инсталация от ново поколение. Това се дължи на необходимостта от разделение между командните и контролните модули. Важно е да се знае предварително къде ще има бутони, дисплеи и датчици, за да се доведе BUS кабел до тях.

  • Разпределяне на електрическите товари по канали вместо в кръгове

 

„Контролните устройства в таблото са предназначени за определен брой и вид ел. товари. Например, един 4-канален модул за моторизирани щори и един 16-канален модул за димиране на осветлението трябва да съвпадат с конкретните 4 броя моторизирани щори и 16 броя димируеми осветителни тела“, обясниха от Валкреа.Хаус.

 

Финансов аспект от изграждането на електрическа инсталация, предназначена за „умен“ дом

Също както изграждането, така и финансовият аспект е силно зависим от спецификите на конкретния обект, нуждите и желанията на обитателите. Фундаменталните фактори, влияещи върху ценообразуването са топологията на инсталацията и предвидените функции.

„От гледна точка на топологията би следвало да се спестява от дължината на комуникационния кабел тъй като не се изграждат кръгове – той стига линейно от таблото до всички ключове без да затваря кръг с управлявания електрически товар. Това означава, че ако до входната врата е инсталиран бутон за осветлението във всички стаи, няма нужда всички кръгове да минават през него. От друга страна обаче се отчитат функциите, които ще се управляват от бъдещия „умен“ дом. Ако изискването е всеки отделен контакт да може да се активира и деактивира, това означава, че всеки захранващ кабел трябва да използва отделен канал и да стига индивидуално до въпросните контакти“, разказаха специалистите.

„Опитът ни показва, че във финансово отношение изграждането на ел. инсталация от ново поколение изисква инвестиция, която е между 10-30% по-висока. Процентите отчитат по-специфичните електромонтажни дейности и по-голямото електрическо табло, проектирано така, че да побере всички нужни контролни устройства. За сметка на това обаче, възможностите на енергоспестяване и комфорт са толкова сериозни, че първоначалната по-висока инвестиция се изплаща за много кратно време“, допълниха още от екипа на компанията.

Повече информация за Валкреа.Хаус и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: Валкреа.Хаус (Valkrea.House), canva.com

Сподели

Още от Индустрия 4.0