Сподели

Valkrea.House: Модернизирахме „умен“ мезонет с нестандартен проект за автоматизация на ОВК инсталацията му

18 септември 2023 г.

 

 

В началото на 2023 г. във фирма Валкреа.Хаус постъпва любопитна заявка за реализацията на интелигентно управление на миксираща група, част от ОВК инсталацията на 3-етажен мезонет в жилищна сграда, намираща се в столичен квартал. „Интересното на този проект е, че миксиращите системи рядко представляват интерес за обитателите, особено за частни клиенти като нашите. Обектът разполага със система за „умен“ дом, инсталирана още през 2017 г. Тя предоставя интелигентно управление и контрол на всички обичайни аспекти, формиращи домашния комфорт: осветление, температурен контрол, щори и завеси, както и управление на аудио/видео приложения. Нашата задача бе да надградим съществуващата система чрез автоматизация на сегмент от ОВК инсталацията на дома“, разказаха от доказаното българско дружество в областта на сградната и домашната автоматизация пред ДигиталнаИндустрия.bg.

„ОВК инсталацията обикновено се разделя на 3 части – генерационна група, миксираща група и дистрибуционна група“, коментира г-н Митко Цонев, основател и управител на Valkrea.House.

 • Генерационна група – нейната задача е да генерира топла или студена вода, която ще се използва за контрол на температурата. На практика това е водата, която постъпва от термопомпа, котел или централното топлоснабдяване;
 • Миксираща група – има за цел да смесва генерираната вода с връщащата се вода, която вече е отдала своята температура в помещенията. На практика това е комбинацията от трипътен вентил и циркулационна помпа;
 • Дистрибуционна група – тя позволява на топлата или студената вода в ОВК инсталацията да обмени температура с помещенията, като по този начин контролира температурата в тях. Реално това са електрическите задвижки в колекторните кутии, термостатите, радиаторите и други компоненти, които обикновено се управляват, когато става въпрос за температурен контрол.

 

„Клиентът вече имаше готова система за контрол на дистрибуционната група, осъществена посредством свързани термостати и ел. задвижки за подово отопление. Задачата, която ни постави, бе свързана с управлението на миксиращата група. Неговото желание бе да може да управлява температурата на водата, която влиза в подовото отопление спрямо външната температура в настоящия момент“, добави г-н Цонев.

За постигане на тази цел, интеграторите са сегментирали задачата в три основни аспекта, като към всеки от тях са се постарали да подходят професионално, стриктно и методично.

Техническо изпълнение на изискванията и създаване на интуитивен интерфейс

„За начало взехме предвид различни фактори, като външна температура и температура на връщащата вода, за да управляваме температурата на подаващата вода чрез контрол на трипътния вентил. След анализ на спецификите, моделирахме дигитално конкретната ситуация и преминахме към създаването на удобен потребителски интерфейс“, коментираха изпълнителите на проекта.

Желанието на клиента е да разполага с визуализация и възможност за настройка на целевите температури на подаващата вода при различни нива на външната температура. „Интерфейсът трябваше да позволява да се определи целева температура за различни диапазони на външната температура“, поясниха от Валкреа.Хаус.

Програмираните температурни диапазони на външната температура са:

 • Под (-20) °C ;
 • От (-20) °C до (-16) °C;
 • От (-15) °C до (-11) °C;
 • От (-10) °C до (-6) °C;
 • От (-5) °C до (-1) °C;
 • От 0 °C до 4 °C;
 • От 5 °C до 9 °C;
 • От 10 °C до 15 °C;
 • Над 15 °C.

 

Автоматизация на поддържането на оптимална температура

„За да осъществим съответната автоматизация конфигурирахме алгоритъм в сървъра, който поставихме, за да се отчитат данните от температурните сензори и целевите температури, определени от потребителя. Въз основа на снетата информация се дефинира работата на трипътния вентил. Това ще рече, че ако външната температура е например -20 °C или по-ниска, целевата температура на подаващата вода би била 44 °C. Съответно, ако външната температура е в диапазона между -9 °C и -5 °C, целевата температура ще се промени на 41 °C“, обясниха специалистите.

Интелигентното решение на Валкреа.Хаус е базирано на KNX технология и включва следните устройства:

 • Ekinex Mixing group controller – модул, който има входове за температурни сензори (външна температура, връщаща и подаваща вода) и изходи за контрол на моторизиран трипътен вентил, както и три релета за включване и изключване на циркулационни помпи или други ел. товари, ако това е необходимо;
 • Gira X1 сървър – сървър за визуализация и контрол на KNX система. Той позволява да се създаде потребителски интерфейс и да се конфигурират различни по сложност автоматизации чрез разнообразие от логически оператори.

 

Вследствие от внедряването на „умните“ устройства, клиентът на компанията получава и мобилно приложение, в което има възможност да види различните температурни диапазони, за които желае да посочи целева температура на подаващата вода. Сървърът отчита зададените настройки заедно с настоящата външна температура, след което сигнализира на контролния модул да настрои правилната позиция на трипътния вентил, за да се постигне точно целевата температура при конкретните обстоятелства. „Освен това, допълнихме потребителския интерфейс с графики, които визуализират промяната на външната температура и съответното изменение на целевата температура на подаващата вода спрямо нея. Тази допълнителна добавена стойност в полза на мониторинга на системата бе високо оценена от клиента“, поясниха още от Валкреа.Хаус.

Валкреа.Хаус е доказано инженерингово дружество с предмет на дейност в областта на сградната и домашната автоматизация. „Нашите специалисти разполагат със задълбочени компетенции в областта, усъвършенствани комуникационни умения и нестандартен поглед. Това ни позволява да осъществяваме персонализирани проекти за интелигентно управление и контрол, чиято функционалност реализира добавена стойност в ежедневието на нашите клиенти и висок комфорт в уюта на домовете им“, допълниха още от компанията.

Повече за услугите на българската фирма и за етапите, през които преминава реализирането на „умен“ дом от ново поколение ще откриете ТУК.

 

Повече информация за Валкреа.Хаус и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: Валкреа.Хаус (Valkrea.House), Gira, Ekinex

Сподели

Още от Индустрия 4.0