Сподели

С IoT технологиите вентилите на Belimo разкриват напълно потенциала си

22 октомври 2019 г.

Концепцията за Интернет на нещата (Internet of Things – IoT) осезаемо измени начина, по който човекът си взаимодейства с технологиите. Свързването на устройствата несъмнено повишава ефективността им на работа и улеснява тяхното управление. „Следвайки тенденциите в дигиталната индустрия, водещият швейцарски производител Belimo разработва иновативни решения, съобразени със стандартите на тази концепция. Сред тези продукти са вентилите Belimo Energy Valve™, които са интегрирани към облачната платформа Belimo Cloud“, разказаха за ДигиталнаИндустрия.bg от Белимо България.

Многофункционалност и висока ефективност на работа

Belimo Energy Valve™ се състои от сферичен двупътен вентил, температурни сензори, измерващи температурата на подаващата и връщащата вода, изпълнителен механизъм с интегрирана в него логика, както и дебитомер за измерване и управление консумацията на енергия. Устройството поддържа и функция за управление по мощност“, коментираха от компанията. Освен със своята мултифункционалност, Belimo Energy Valve™ се отличава и с лесна инсталация и експлоатация.

Вграденият ΔT мениджър повишава ефективността на работата на устройството. Той позволява да се наблюдава процеса и да се оптимизира топлинният обмен, предотвратявайки преразход на топло/студоносителя чрез поддържане на температурната разлика в избрани параметри.

В случаите, в които студообменниците или топлообменниците функционират при твърде голям дебит, а същевременно се наблюдава много ниска температурна разлика, то над определена точка енергийната консумация на помпата и/или топло- или студогенераторите ще се повиши, без това да повиши топло- или студоотдаването.


„У
правлението по ΔT, независимо дали вградено в Belimo Energy Valve™ или извършено от екипа на Belimo посредством облака Belimo Cloud, винаги осигурява ефективна работа на системата и предотвратява преразход на топло/студоносителя“, коментираха от Белимо България.

Предимствата на интелигентното устройство се изразяват в:

 - Лесна и бърза настройка, поддръжка и изчисляване на необходимия размер;

 - Автоматичен постоянен хидравличен баланс, позволяващ пестене на енергия;

 - Гарантиране на необходимия дебит, независимо от измененията в диференциалното наляганe и частичните товари.

Удобно управление чрез облака на Belimo

Облачното пространство Belimo Cloud, към което се интегрира Belimo Energy Valve™, подобрява стабилността в работата на вентилите. Също така, дава възможност на потребителите през техния личен профил да проследяват консумацията на енергия за отопление и охлаждане отвсякъде и по всяко време“, допълниха от българското дружество.

Ето и какво отличава облачната платформа на Belimo:

 - Тя позволява задаването на препоръчителни стойности за ΔT от страна на специалистите на Belimo;

 - Отчетите ѝ дават пълна картина за работните данни, като консумацията на енергия, мощността, ΔT и дебитът могат да се споделят по имейл;

 - Ключовите индикатори се визуализират и в графичен вид;

 - Екипът по поддръжката на Belimo подпомага задаването на оптимални настройки както при пускане, така и във всеки етап от работата на Belimo Energy Valve™, а потребителите получават съдействие при възникнали технически проблеми;

 - Софтуерът се обновява периодично и свалянето на ъпдейти се осъществява лесно;

 - Съхранява се цялата история на устройството и информацията за определена локация, а онлайн базата данни е основа за бъдеща оптимизация.


Повече информация за Белимо България, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

 

Източник на снимковия материал: Белимо България, Belimo, pixabay.com

Сподели

Още от IoT/Облачни услуги