Сподели

Дигитализирайте бъдещето, защитавайки информацията си с услугите за киберсигурност на Schneider Electric

08 юли 2022 г.

 

 

С дигитализацията, освен повишаване на качеството и производствените обеми, нараства и рискът от кибератаки. Целта на атаката може да бъде финансова или информационна, но и в двата случая е възможно да има пагубен ефект върху индустриалното предприятиe. От Schneider Electric предлагат цялостно изградена методика, която гарантира киберсигурността на предприятието. „Свързаните устройства са обект на кибератаки, като ние сме наясно с негативните последствия, които биха настъпили след подобни действия. Затова разработихме пълна гама от услуги за гарантиране сигурността в дигиталното пространство. Те ще Ви помогнат да поддържате, управлявате и намалявате заплахите с течение на времето“, коментираха от българската компанията пред ДигиталнаИндустрия.bg

Първата стъпка за защита на системите включва познаването на тяхната уязвимост. Цялостната оценка и анализът на специалистите е в състояние да разкрие разликата между сегашното им състояние и нивото на защита без възможност за атаки. За целта е необходимо съставянето на ясна схема и план за действие. Чрез тях се селектират правилните хора, процеси и технологии за отстраняване на пропуските.

Специализираните консултантски услуги на компанията включват:

 • Цялостен план за безопасност и киберсигурност, адаптиран към дейността;
 • Защита без отрицателно въздействие върху ежедневните процеси;
 • Достъп до експерти, които знаят как да съчетаят IT и OT;
 • Архитектура за киберсигурност за NERC CIP;
 • Методология за оценка на CIP на NERC;
 • Архитектура за сигурност и разработване на политики.

 

Услуги за проектиране и внедряване

Приложенията за управление, безопасности SCADA на Schneider Electric предоставят защита за съществуващи и новосъздадени производствени системи. Сигурността им се гарантира от множеството нива на защита, които притежават. Предвидена е възможност за добавяне на  DCS, SCADA и PLC слоеве, поддържащи киберсигурността на управляващите системи, поясниха от българския офис на доказаната мултинационална компания.

Решенията, които компанията предлага, обхващат:

 • Мрежи, проектирани за сигурна дейност; 
 • Централизирано управление на корекциите; 
 • Централно удостоверяване, оторизация и одит;
 • Мониторинг на ефективността на мрежата и системата; 
 • Крайна защита срещу злонамерен софтуер с вградена защита от загуба на данни, управление на устройства, пробиви и проникване в хоста NERC CIP;
 • Контролен списък за съответствие NERC CIP;
 • Съответствие за производители на енергия.

Предимствата, които ще получите, са:

 • Сигурни комуникации на контролните мрежи – защитават трафика;
 • Комплексност и контрол на софтуера на приложенията – гаранция за наличността на най-новите версии и корекции;
 • Повишена ефективност на активите и управление на производителността;
 • Оптимална ефективност на мрежата;
 • Подобрена сигурност;
 • Защитен достъп до данни;
 • Навременни софтуерни актуализации.

 

Киберсигурността се нуждае от непрекъснат аподдръжка

„Предлагаме годишен договор за поддръжка на киберсигурността. Чрез него можете да се възползвате от услугите ни за киберактуализация, като по този начин гарантирате защитата на предприятието си, информираха от ШнайдерЕлектрикБългария.

Специфики на услугата:

 • Денонощна наличност на управлявани услуги за сигурност; 
 • Бърза реакция при инциденти и опити за проникване; 
 • По-малко усилия и риск при прилагане на корекции и антивирусни обновления; 
 • Защитен автоматизиран достъп до изпитани и квалифицирани корекции на операционната система и антивирусни обновления;
 • Архитектура за сигурност и разработване на политики; 
 • Модернизация и внедряване на защитата; 
 • Customer FIRST – програма за поддръжка и обслужване на клиенти.

От Schneider Electric са разработили модули заобучение

Освен услуги за консултиране, внедряване, проектиране и поддръжка, от Schneider Electric са се погрижили за разработването и предоставянето на специализирани модули за обучение. В тях се преподават методи за сигурност и контрол, както и правила за поведение, гарантиращи киберсигурността.

Възползвайки се от менторската програма, Вашите служители ще добият компетентност относно:

 • Извършване на сигурни дейности за процесите на предприятието;
 • Гарантиране на поверителност, цялостност и наличност на оборудването;
 • Намаляване на риска от инциденти с киберсигурността в резултат на човешка грешка.

 

„Обучението се осъществява на територията на предприятието или на наш обект. Предлагаме и  модули с технологична насоченост, допълниха още от Шнайдер Електрик България.

Индустрия 4.0 е в Пловдив!

Smart фабрикатана Schneider Electric  в Пловдив има над 20 години опит в производството на миниатюрни прекъсвачи. Тя е едно от най-съвременните предприятия не само в България, но и в цяла Европа. Дигиталните решения за индустрията, пресъздадени в нея, я превръщат в първата сертифицирана „умна“ фабрика на Schneider Electric в цяла Източна Европа.

Ако искате да станете част от екипа на високотехнологично и иновативно предприятие, разгледайте актуалните обяви за работа в микросайта на Шнайдер Електрик България в Борса.bg.

Източник на снимковия материал: Schneider Electric, freepik.com

Сподели

Още от 3D технологии / IoT