Сподели

БР Техника: Какво е бъдещето на хидравличните вентили на Bosch Rexroth в контекста на Индустрия 4.0

15 февруари 2022 г.

В момента пазарът преживява прехода от класическа аналогова хидравлика към мрежова дигитална флуидна технология. „Европейските производители на машини понастоящем дигитализират все повече и повече своите машинни концепции и очакват хидравликата също напълно да се впише в тази мрежова среда. Това означава, че хидравликата се автоматизира наравно с електромеханичните задвижвания. Основната и най-важна характеристика е, че интелигентните хидравлични вентили могат да бъдат безпроблемно интегрирани в системи за автоматизация с различни топологии чрез отворени стандарти като мулти-Ethernet интерфейси“, коментираха за ДигиталнаИндустрия.bg от водещата българска инженерингова и търговска компания Бюро за Развитие Техника (БР Техника), основен търговски партньор и официален сервизен център на Bosch Rexroth у нас.

Какви са новите технически възможности?

Интелигентните едноосови контролери вече контролират децентрализирано хидравлични движения в затворен контур за управление. За тази цел във вградената електроника на вентила е интегриран мощно управление на движението. То извършва сравняване на зададените и действителни стойности на място и регулира движението с точност от няколко микрометра.

Качеството на контрола на системата се определя единствено от разделителната способност на измервателните системи. „Тези управления на движението без контролно табло се използват все по-често в конвейерни линии в дървообработката, хартиената промишленост и машиностроенето. От друга страна, разработени са интелигентни помпени задвижвания с честотно регулиране на скоростта и интелигентни помпени контролери. Освен това, те предлагат напълно нови възможности за замяна на доминиращите преди това дроселни управления с по-енергийно ефективни обемни управления“, поясниха от БР Техника.

Хидравлични вентили и сензорна технология

„Благодарение на масовото производство на сензори за автомобилния сектор и за сектора на потребителските стоки, цената на сензорите намаля значително и сега те се използват все повече и повече в хидравликата. Днес, като следваща стъпка се наблюдава интегрирането на сензори в съществуващите вентилни корпуси“, допълниха българските специалисти. По отношение на мониторинга на състоянието, сензорите могат да записват информация за качеството на маслото, включително температура, вибрации и извършени цикли на превключване. Използвайки алгоритми за дълбоко обучение, потребителите са в състояние да идентифицират износването, преди то да доведе до повреда.

Какви други възможности за механизиране има при хидравличните вентили?

Степените на свобода в геометрията на връзката са ограничени, макар и само поради изискванията на стандарта. „Преди време хидравличната индустрия обсъди задълбочено темата за цифровизирането на хидравликата. Бе възприет подход за дозиране на обемни потоци „на етапи“ или „с тактова честота“ чрез еднобитова или многобитова стратегия. За определени приложения това е възможно да бъде предимство пред технологията с непрекъснато регулиране“, поясниха от БР Техника.

Какви други иновации са актуални при вентилните технологии?

Вече няма никакво съмнение, че хидравличните вентили ще се възползват от свързаността. Въпросът е само кога. Дискусиите по отношение на Индустрия 4.0 ясно показват колко важно е да бъдат дефинирани всички необходими функции и функционалности. Активна мрежа и комуникация са възможни, само ако механиката и сензорната технология са описани изчерпателно от производителя. В бъдеще не всеки хидравличен механичен вентил за налягане ще има вградена цифрова електроника и ще бъде свързан към контролер или други вентили. Отпечатан QR код с информация за настройките на производителя, функционални описания или информация за резервни уплътнения е първата стъпка за работа на вентилите в мрежа.

В областта на новите материали и производствени технологии, Rexroth разработи голям брой иновации. 3D отпечатването на сърцевините на вентилите намалява значително консумацията на енергия. „В миналото при проектирането на ядрото трябваше да се вземе предвид делимостта на инструментите на сърцевината, но това вече не е необходимо при директното им отпечатване. По този начин се постигат различни дизайни на каналите, което от своя страна води до по-ниски загуби на налягане и до подобряване на енергийния баланс. В случай на вентил с дебит от 10 000 l/min намаляването на съпротивлението на потока с 10 до 20% има огромен принос за намаляване на експлоатационните разходи“, допълниха от българската компания.

Как тези тенденции се отразяват на продуктите на Bosch Rexroth?

С вентила IAC (Integrated Axis Controler) Bosch Rexroth предлага управление на движението, което е напълно интегрирано в електрониката на вентила, като така отпада необходимостта от контролен шкаф. Той може да бъде напълно свързан в мрежа чрез отворени интерфейси, както и сервохидравличните оси със собствен флуиден контур. С тези готови за монтаж оси помпата, вентилите и цилиндърът образуват възел, към който производителят на машината свързва само захранването и комуникацията за управление. Те използват същите инструменти за въвеждане в експлоатация и потребителски интерфейси и по този начин създават същия външен вид с помощта на задвижващите технологии. Но дори използването на класическите сервовентили дава възможности за усъвършенстване. Нови конекторни усилватели на Rexroth с широчинно-импулсна модулация за превключващите вентили намаляват температурата на повърхността на конектора от над 80 °C до само 50 °C. Това е особено важно за дървообработващите технологични линии, в които е възможно възпламеняването на финия дървесен прах.

Как ще се развие вентилната технология през следващите 10 години?

„След 10 години вентилите ще бъдат по-лесни за проектиране, по-удобни за пускане в експлоатация, по-ефективни и по-комуникативни в помощ на техническото обслужване. И когато дойде моментът за сервизна поддръжка, вентилът вече ще е поръчал своите собствени резервни части“, допълниха още от БР Техника.

Повече информация за Бюро за Развитие Техника ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: БР Техника, Bosch Rexroth

Сподели

Още от 3D технологии / IoT