Сподели

Дигиталните посланици на Schaeffler

12 септември 2018 г.

В машините и оборудването, които използват компоненти и системи на Schaeffler, се генерират сериозни обеми от данни. „През следващите няколко години се очаква всички машини и системи да бъдат свързани помежду си чрез Интернет на нещата. Днес Schaeffler инвестира сериозно в развоя на интелигентни продукти, свързано производство, както и във все по-ефективни процеси и иновативни услуги“, коментираха за ДигиталнИндустрия.bg от Шефлер България.

Човекът като двигател или изпълнение на програмата на Schaeffler в областта на цифровите технологии

Автомобилите се предупреждават един друг за опасности, ветрогенераторите генерират графици за техническа поддръжка извън ветровитите сезони, машините определят сами последователността на операциите по обработката на детайлите, така че инструментите да не се сменят толкова често. Всичко това показва огромното въздействие на Интернет на нещата върху системите за мобилност и индустриалните процеси, като дава възможност за развитие на нови бизнес модели, основаващи се на бази от данни. „За да се премине към подобен бизнес модел и да се развият и затвърдят необходимите умения, компанията Schaeffler прие програма за развитие в областта на цифровите технологии. В момента специалистите от всички бизнес и корпоративни нива работят по изпълнението на тази програма. В края на краищата, дори в дигиталната ера и с развитието на изкуствения интелект, зад всяка смела и творческа промяна винаги стои екип от хора“, заявиха от Шефлер.

Лаборатории по трибология или там, където повърхнините генерират данни

 

Цифровите методи се превърнаха във важен инструмент за оптимизация посредством намаляване на триенето в търкалящи и плъзгащи лагери или други механични компоненти, както и за предотвратяване появата на корозия.

Благодарение на широкомащабно събиране на първични данни и интелигентен анализ на резултатите, енергийната ефективност на компонентите и системите може да бъде допълнително увеличена.

„Нивото на сложност вече е твърде високо“, посочи д-р Йоана Процелевска, специалист по трибология в Центъра за технологии по обработка на повърхностите към Schaeffler. „Благодарение на мащабното събиране на първични данни и интелигентното интерпретиране на резултатите, енергийната ефективност на нашите компоненти и системи може да бъде допълнително увеличена“, добави тя. Следващият проект на компанията включва разработването на виртуална трибологична лаборатория, в която анализът на лабораторните и полевите данни относно качеството на повърхността, смазочните материали, кинематиката и геометрията се допълва чрез методи за допълнително извличане на данни, на базата на които ще се правят прогнозни предложения за нови продукти.

Д-р Процелевска вярва, че хората по никакъв начин няма да станат излишни, а по-скоро тяхното натоварване ще бъде облекчено, благодарение на методите за виртуални разработки. „Това дава на специалистите и конструкторите свободата да концентрират усилията си върху по-сложни въпроси“, казва още експертът по трибология.

Планиране на производството или виртуално строителство

Когато оборудването, транспортните системи и самите детайли комуникират помежду си, това увеличава гъвкавостта на производството. „Грешка е да се смята, че използването на няколко интелигентни машини в едно производствено хале е достатъчно за интелигентно производство“, констатира д-р Денис Арнхолд, експерт по цифрово планиране на производството. „Всъщност индустриалната революция трябва да бъде добре планирана“, допълва той.

В завод, който работи в съответствие със стандартите на концепцията Industry 4.0, всички елементи и процеси се възпроизвеждат дигитално, стига това да е възможно. Ето защо експертите говорят също за „дигитален двойник“ на завода. С негова помощ използването на събраните данни за последващите операции ще бъде по-лесно и по-ефективно. Денис Арнхолд обяснява, че не е далеч времето, когато с очила за виртуална реалност ще можем да разглеждаме всяка нова фабрика, още преди да бъде направена първата й копка. Дори днес 3D моделите вече се използват при обсъждане на проекти от страна на проектанти, конструктори и администрация.

 

Анализ на данните или каква информация ни дават те

Когато става въпрос за сложни технически операции, човешкият ум често е с ограничени възможности за разпознаване на съответните взаимовръзки. Ето защо експерти като д-р Панкай Джоши, който работи от средата на 2016 г. за новото направление по дигитални технологии в Schaeffler, се фокусират върху машинното обучение.

Същността на машинното обучение се основава на факта, че към компютъра се подава голям обем от данни. С помощта на многоетапни изчисления, извършвани от т.нар. невронни мрежи, компютърът разпознава първоначалните вероятности. Според д-р Джоши, колкото повече данни има, толкова по-голяма ще бъде точността на резултатите. Ако са известни взаимовръзките между конструкцията на машината, външните условия и натоварванията, възникващи по време на работа, е възможно да се направят още по-точни прогнози относно вероятността за отказ с помощта на алгоритми за обучение. Според тази информация могат да бъдат прецизно настроени интервалите за техническа поддръжка и дори системата за управление на машината. Д-р Джоши вярва, че това не е най-добрият метод за изчисление, но дава най-добрите данни, според които ще се определи кой предлага най-добрите продукти и услуги за в бъдеще.

 

Мониторинг на състоянието или как да се планира техническата поддръжка

„Нещо не е наред с този ветрогенератор“. Няколко минути по-късно и с няколко клика на мишката Харалд Райнерс формулира първото си подозрение: „Вероятно начало на повреда в лагера на генератора“. Мениджърът на сервизния екип за мониторинг на състоянието в Schaeffler стои на първия ред в центъра за наблюдение в Херцогенрат. Точно пред него има голям екран, показващ всички данни за офшорен ветрогенераторен парк в Северно море. Ключовите данни за съоръжението ще бъдат изчислени въз основа на данните за вибрациите, които се измерват на място чрез сензори и се прехвърлят дигитално в центъра в Херцогенрат.

В центъра за онлайн мониторинг на Schaeffler, само на един хвърлей разстояние от холандската граница се събират данни от повече от 1000 машини и оборудване. Харалд Райнерс смята, че цифровизацията дава големи възможности. „Това ни позволява да предоставим на нашите клиенти по-точна информация за това как работят машините или оборудването“, обяснява Райнерс. Той също така вярва, че следващото предизвикателство е прогнозното техническо обслужване, което дава поглед далеч в бъдещето.

 

Повече информация за Шефлер България ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал:  Шефлер България, Schaeffler

Сподели

Още от 3D технологии / IoT