Сподели

IIoT платформа на Schneider Electric е в основата на мащабен проект за модернизация в Дънди Прешъс Металс

11 декември 2020 г.

 

 

След двугодишен проект Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД вече разполага със свръхмодерна контролна зала за мониторинг на производствения процес в рудник „Ада тепе“. Многослойният информационен център с множество екрани и сървъри осигурява над 25 000 точки на комуникация с над 30 контролера, както и адресиране и конфигуриране на над 250 мрежови инструмента. „Мащабният инженерингов проект е изграден изцяло от местни технически екипи на международните компании Дънди Прешъс Металс и Schneider Electric, която е основен доставчик на оборудването. Проектът е реализиран и с ключовото участие на изяло българските компании, работили по изграждането на мащабната инсталация и автоматизацията на обекта – СМС-С и Ехнатон“, съобщиха за ДигиталнаИндустрия.bg от Шнайдер Електрик България.

 

EcoStruxure PLANT – екосистема от модулни IIoT приложения

Високотехнологичното решение се базира на EcoStruxure PLANT – част от общата IIoT платформа на лидера в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията Schneider Electric. Тя събира данни, осигурява визуализация, управление на процесите и анализи. Внедряването на иновацията е дело на инженеринговата компания Ехнатон, инженерингов партньор за автоматизация и индустриализация на Schneider Electric у нас.

„Целта на внедрената иновация е сигурно и надеждно наблюдение и контрол на всички компоненти, участващи в производствения процес при смилането, преработката и извличането на златен концентрат от рудник „Ада тепе“ в Крумовград, а крайната цел – повишаване на ефективността на производството“, споделиха още от Шнайдер Електрик България.

В резултат от иновацията е постигната висока степен на резервираност на оборудването за непрекъснато наблюдение и контрол на полевите системи. Визуалното представяне на процеса гарантира бързо действие и ефективност при възникване на аварийни събития, а чрез контролната зала от рудника получават достъп до множество инструменти за трендове, анализи и отчети на основните технологични параметри – постигнато е информационно обезпечаване на най-високо ниво. 

Високотехнологично оборудване, осигуряващо оптимални резултати

Сред внедрените продукти на Schneider Electric са Modicon M340 и Modicon M222, CITECT SCADA 2016, CITECT HISTORIAN, SQL база данни, честотни регулатори Altivar Process ATV900 и системи за наблюдение и контрол на двигатели TeSys T. За всичко това е осигурено цялото оборудване за електроразпределение и защита на средно и ниско напрежение с комплектни разпределителни уредби за първично електроразпределение Pix, операторски станции и цифрови релейни защити Sepam.

Местните партньори на компанията работят успешно с всичките ѝ технологии и вече от много години предлагат качествена услуга на крайните индустриални клиенти у нас. „Изключително горди сме, че в нито една от фазите на този проект, който бе осъществен в изключително сложния терен на рудника, не се наложи присъствието на чуждестранни консултанти. Въпреки че нашият пазар е малък в международен мащаб, сложността и технологичното ниво на проектите тук са абсолютно съизмерими с тези в по-напреднали икономики“, сподели в заключение инж. Васил Ников, търговски директор на направление „Големи проекти“ в Шнайдер Електрик България.

Повече информация за продуктите, които Schneider Electric предлага можете да намерите на уебсайта на компанията.

Източник на снимковия материал: Шнайдер Електрик България, Schneider Electric

Сподели

Още от 3D технологии / IoT