Сподели

JUMO Cloud и JUMO smartWARE SCADA – високоефективни IoT решения с висока степен на мащабируемост

22 март 2021 г.

 

 

Натрупването на данни в световен мащаб има ефекта на експлодираща бомба, която изтласква традиционните средства за съхранение на информация до границите на техния капацитет. Решението вече е намерено и това са облачните технологии. Очакванията са в най-близко бъдеще съхраняваните в облак данни да са повече от съхраняваните на локален принцип. Годишният оборот от обработката на данни чрез облачни технологии се е увеличил повече от пет пъти през последните 10 години и в момента се оценява на над 200 милиарда евро. Според проучването „Cloud Monitor 2020“, проведено от Асоциация „Bitkom“, три четвърти от компаниите в Германия с над 20 служители вече използват облачни решения.

Но какво се дължи този огромен ръст в натрупването на данни?

Един от основните фактори е цифровизацията. Например едно автономно транспортно средство произвежда около 3 терабайта данни на час. Затова никак не е чудно, че изчисленият от експертите обем на данните, генерирани в световен мащаб, ще се увеличи повече от три пъти само през следващите 5 години до 175 зетабайта (б.ред. това е числото 175 с 21 нули след него). Ако това количество данни се запази на DVD, получената купчина от дискове ще достигне от Земята до Луната.

Друг фактор, движещ развитието на облачните технологии, е дигитализацията на индустрията. Все повече процеси се наблюдават и контролират чрез автоматизирани устройства. Данните от направените измервания се събират и анализират. Това е мястото, в което в процеса се включва водещата немска компания JUMO. „В продължение на няколко години тя се развива като доставчик на специфични за индустрията цялостни решения, за които JUMO произвежда и необходимия хардуер. Продуктовото ни портфолио се простира от сензори за измерване на различни физични величини до контролери, безхартиени записващи устройства и мощни системи за автоматизация“, коментираха за ДигиталнаИндустрия.bg от ЮМО България.

JUMO стимулира дигиталната трансформация

Преминаването към облачна технология е следващата логична стъпка по пътя към индустриалната дигитализация. Развойните екипи на JUMO са се фокусирали върху разработването на високотехнологични и ориентирани към потребителя продукти.

Три са основните типа решения, които са базирани на облачни технологии

Първият тип са решения за инфраструктурни услуги IaaS (Infrastructure as a Service), които предоставят възможности за съхранение и обработка на данни на собствени сървъри. На второ място са виртуалните платформи PaaS (Platform as a Service), благодарение на които компаниите могат да наемат предварително дефинирани платформи за разработка на софтуер. JUMO Cloud принадлежи към третата категория и предлага облачна софтуерна услуга SaaS (Software as a Service).

SaaS е базиран на облак софтуер за приложения с предварително дефиниран потребителски интерфейс

JUMO Cloud е IoT платформа както за визуализация на процесите, така и за събиране, оценка и архивиране на данни. Освен това, софтуерът дава възможност за достъп до данните от измерването от всяка точка в света. Той поддържа всички най-използвани браузъри и се характеризира с високо ниво на сигурност, както и с практически ориентирани визуализации и алармени функции, например чрез текстово съобщение, имейл или гласово повикване. Клиентите могат да използват JUMO Cloud, за да наблюдават няколко съоръжения, процеси или обекти с различна локация на един контролен панел, което от своя страна увеличава надеждността на процесите.

JUMO използва резервирана инфраструктура за съхранение на данни, в резултат на което потребителите пестят време. Компютърният център, в който се съхраняват данните, е сертифициран съгласно изискванията на действащите стандарти за сигурност (ISO/IEC 27001). Центърът съответства на изискванията на Общия регламент за защита на данните и се намира в Германия. Професионалните функции за документиране и експортиране на данните, които трябва да се съхраняват, значително намаляват усилията, необходими за тяхното получаване.

„JUMO е дори една крачка напред, като едновременно предоставя и новия софтуер JUMO smartWARE SCADA. Това програмно обезпечение е на ниво контрол в архитектурата за автоматизация. Въпреки че SCADA решението е част от портфолиото на JUMO от няколко години, развитието на облачните технологии доведе до създаването на изцяло нова и съвременна система на базата на JUMO Cloud“, поясниха от ЮМО България.

Новият SCADA софтуер осигурява лесен достъп до данните от измерванията през най-използваните уеббраузъри. Той предлага функции за визуализация на процесите, както и за оценка и архивиране на събраните данни. Визуализацията се осъществява чрез редактор, който разполага с интегриран инструмент за анимация и диагностика, както и с векторен и самомащабиращ се скрийнинг на процесите. „Това означава, че JUMO smartWARE SCADA е мощна мащабируема платформа за дигитализация, която поддържа както производствени, така и други работни процеси чрез ефективни функции за визуализация, алармиране и планиране. Благодарение на модерния си уеббазиран интерфейс, клиентите могат да получат достъп до нея, без да се налага да инсталират какъвто и да е софтуер. Като система, която поддържа множество клиенти, софтуерът е с оторизиран потребителски достъп, който може да бъде конфигуриран индивидуално. Сигурността се гарантира чрез пълно криптиране на връзката с възможност за авторизация на две нива“, допълниха българските специалисти на фирмата.

Гъвкаво определяне на цената

„Когато клиентът плаща за JUMO Cloud, той може да избира между фиксирана такса и вариант на заплащане при използване. Размерът на паметта в облака е възможно да бъде гъвкаво разширен и адаптиран към съответните изисквания на клиента. Ключов фактор е, че необработените данни се съхраняват в изключително компактен формат. JUMO smartWARE SCADA се предлага на различни цени, съобразени със спецификата на клиента“, заявиха още от ЮМО България.

Функционални възможности на JUMO Cloud

JUMO Cloud предлага толкова различни възможности, колкото е разнообразно и самото портфолио на JUMO. Те обхващат от традиционни алармени съобщения до мониторинг на състоянието и пълен контрол на инсталацията. Облакът е конфигуриран да се интегрира безпроблемно с новата хардуерна и софтуерна платформа JUMO Jupiter, която е и ключовият компонент в системата за автоматизация JUMO variTRON.

Екипът на JUMO Engineering е на разположение със своя дългогодишен опит да подпомогне индустриалните внедрявания и използването на специфични облачни и SCADA приложения. Широките професионални знания и възможности на екипа варират от базови анализи и семинари за осъществяване на даден проект до изготвяне на спецификации, както и конфигурация, програмиране и валидиране на решения за автоматизация. „В допълнение към началната и проектната документация се предлагат и индивидуални курсове за обучение. Понастоящем се проучват първите проекти за клиенти в електроенергийния сектор и производството, базирани на термични технологични процеси. Производители на съоръжения за аквакултури и хладилно оборудване също проявяват силен интерес“, поясниха българските специалисти на водещата производствена компания.

 

Повече информация за ЮМО България ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: ЮМО България, JUMO

Сподели

Още от 3D технологии / IoT