Сподели

КАД Пойнт: Развитието на изкуствения интелект ще предизвика революция в света на проектирането

08 юли 2021 г.

 

 

Изкуственият интелект представлява компютърна симулация на човешки интелектуални процеси и показва способността на машините да се обучават и да решават проблеми. Тази технология набра невероятна скорост в последните години и от изследователската сфера достигна до приложната и в частност до софтуерните продукти за проектиране. „Екипът от разработчици на Civil Survey Solutions следва еволюцията на изкуствения интелект и вгради модула Project Assist в най-новата версия на Civil Site Design (CSD) в помощ на пътните проектанти. Тази функционалност е налична върху всички платформи AutoCAD, Civil 3D, BricsCAD, както и върху самостоятелния Civil Site Design Plus, изграден чрез AutoCAD OEM“, информираха за ДигиталнаИндустрия.bg от българската компания КАД Пойнткоято е един от пионерите в предлагането на софтуерни решения за проектиране у нас.

Civil Site Design добавя към AutoCAD Civil 3D, AutoCAD или BricsCAD специализирани инструменти за създаване на обикновени и кръгови кръстовища, реконструкция и рехабилитация на пътища, обръщателни „уши“ и др. „Допълнителната функционалност е революционно нов начин на проектиране, като значително намалява времето, необходимо за изготвяне на документацията“, допълниха от КАД Пойнт. 

Със CSD бързо създавате и редактирате бордюрите на кръстовището в план и профил. Също така задавате острови, привързани към геометрията на улиците, влизащи в кръстовището, и извличате трасировъчни данни от геометрията. 

Рехабилитацията и реконструкцията се осъществява с автоматично предлагане на нивелетно решение, като всяка промяна на нивелетата се отразява динамично в ръб настилка и материалите се пресмятат веднага. По отношение на вертикалното планиране бързо създавате и редактирате площадки от затворени контури, правите динамична редакция на нивелетата на площадката и добавяте типови напречни профили за бордюри, тротоари и прости или сложни откоси.

„Основно предимство на Civil Site Design е възможността да се работи бързо и удобно с особено дълги трасета със сложни откоси, канавки в изкоп и насип, както и различни условия за уширения и надвишения на настилката“, обясниха от КАД Пойнт.

Тръбното проектиране също се извършва с лекота. CSD се справя с водоснабдителни, канализационни и дренажни системи, като можете да правите промени на нивелетата и елементите на трасето и удобно да разпечатвате в план надлъжни и напречни профили. 

„Чрез интелигентни стилове е възможно бързо и лесно да се разпечатат чертежи на модела в план, профил и напречни сечения. Различните трасировъчни точки от модела също могат да се получат на характерните за тях места“, допълниха още от КАД Пойнт. 

Повечеинформация за КАД Пойнт, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още коиса активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности ибъдещитей планове за развитие от ТУК!

 

Източник на снимковия материал: КАД Пойнт

Сподели

Още от 3D технологии / IoT