Сподели

Кастива: IoT-технология за автоматизация на Beckhoff свързва в облачна система услугите по ремонт на датска компания

23 януари 2018 г.

In Romanian  In Serbian

Beckhoff разработи допълнение към своя софтуер за инженеринг и контрол TwinCAT 3, а именно иновативният TwinCAT IoT. Като базова технология за бързо и ефективно имплементиране на приложения в контекста на Индустрия 4.0 и Интернет на нещата (IoT), TwinCAT IoT спомага на потребителите да внедрят широка гама от решения в различни индустриални сегменти. Един от най-скорошните примери за подобна реализация е датската компания Carheal, която използва TwinCAT IoT в своите камери за боядисване на превозни средства. Подробно за проекта пред ДигиталнаИндустрия.bg разказаха от фирма Кастива, която предлага изделията на Beckhoff на българския пазар.


„Със своите камери за интелигентно разпръскване на боята, Carheal предоставя цялостно решение, с което автосервизите могат бързо и удобно да поправят, дори и най-незначителните щети по автомобила. Каросерията не се пребоядисва както е обичайно, а се работи само върху повредената зона. Предимство за клиента е, че той може да вземе своята кола от сервиза още в същия ден, в който я е оставил за ремонт“, коментираха от Кастива.

Хенрик Бро Кристенсен (Henrik Bro Christensen), основател и управляващ директор на Carheal, иска не само да установи нови стандарти за качество и продължителност на ремонта със своите камери за боядисване, но и да отговори на най-високите изисквания за опазване на околната среда. Кристенсен не спира да следва концепциите на Индустрия 4.0 и в резултат свързва камерите към облачна система. Наред с най-съвременни технологии за автоматизация, управителят цели преди всичко да създаде мащабни и ефективни решения, които да бъдат използвани по целия свят, за да предложат интелигентни B2B услуги.

За да постигне това, Кристенсен прилага IoT-технологията на Beckhoff. Най-голямата специфика на интелигентите камери за ремонт е тяхната иновативна филтърна система. Въздухът от вътрешността на камерата не се извежда навън от нея, а вместо това изцяло се пречиства и филтрира чрез интегрираната система. За нейното управление се използва ARM-базиран, CP6606-компютър със софтуер за автоматизация TwinCAT 3.

 

TwinCAT IoT за опростена комуникация с облака

Интелигентите кабини за впръскване са свързвани към облака посредством TwinCAT IoT, който разполага с различни функции за обмен на данни чрез стандартизирани комуникационни протоколи и има достъп до специални данни и комуникационни услуги от доставчиците на облачни услуги. Съответните услуги могат да бъдат хоствани в обществени облачни-системи, като Microsoft Azure или Amazon Web Services. Като алтернатива, те могат да бъдат хоствани и в локални мрежи. Заедно с CP6606, като IoT-контролер, TwinCAT 3 PLC и TwinCAT IoT установяват безпроблемна връзка между Интернет на нещата и Интернет на услугите при решението, реализирано от Carheal.

Данните осигуряват информация за локацията на камерата, оперативните часове на филтърната система, качеството на въздуха, продължителността на отделните работни стъпки, както и консумацията на енергия и боя. В случай, че граничните стойности на летливите органични съединения бъдат достигнати или превишени, системата задейства аларма.

„Новата облачна система в Carheal предоставя многобройни предимства при преориентирането на фирмения бизнес модел. Тя е особено подходяща в случая, предвид нарастващия брой камери на компанията на международно ниво, гарантирайки сигурност на данните на различни сървъри по целия свят. Информацията от облака вече се използва да измерва основни показатели на ефективността, които спомагат за подобряване услугите на Carheal. Ако един сервиз управлява няколко камери, данните могат да бъдат сравнени и да бъдат набелязани потенциални области за оптимизация“, коментираха от Кастива. „Друго предимство е наличието на функцията за планиране на ремонтите. Проследявайки измерените стойности от кабината, операторът може лесно да предвиди още на ранен етап кога например трябва да бъдат сложени нови филтри, да се подменят сензори или да се осигури допълнително боя. В резултат, разходите по поддръжката могат да бъдат редуцирани значително“, допълниха още те.

Повече информация за Кастива ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg ТУК!

Източник на снимковия материал: Кастива, Beckhoff

Сподели

Още от 3D технологии / IoT