Сподели

Платформата EcoStruxure на Schneider Electric залага на Интернет на нещата, облачни технологии и киберсигурност

22 август 2022 г.

 

 

Електрическата енергия е навсякъде около нас и дори не бихме могли да си представим живота си без нея. Тя е наш помощник в различните ни дейности, но същевременно носи със себе си специфики, с които следва да се съобразяваме. Така например, електрозахранването става все по-децентрализирано, сложно за управление и интегрирано в ежедневието ни, което от своя страна го прави и по-податливо на смущения. В отговор, инженерният екип на Schneider Electric разработи EcoStruxure Power – цифрово свързано решение за електроразпределение, което подпомага изграждането на устойчива работна система, съобщиха за Инженер.bg от компанията. Водещата мултинационална компания предоставя цифрови решения за енергийно снабдяване и автоматизация на промишлени и инфраструктурни обекти, жилищни и обществени сгради, центрове за данни и др., с които гарантира ефективност и устойчиво развитие на потребителите. Част от структурата й е и Шнайдер Електрик България. Днес заедно с българските специалисти на компанията ще Ви представим спецификите на системата.

Според данни на BNEF (BloombergNEF), до 2040 г. се очаква световният енергиен капацитет да се увеличи два пъти, електрическите превозни средства да достигнат 30% от общия брой превозни средства, а производството на енергия от възобновяеми източници да формира дял от 50% в енергийния микс.

От друга страна, повишаването на цифровизацията и навлизането в още по-голяма степен на електрическата енергия около нас изисква бизнесът да се погрижи за редица въпроси, сред които:

 • Поддържане на безопасност за персонала и съоръженията – приоритет, с който не може да се прави компромис;
 • Непрекъснатост на процесите – прекъсванията на захранването намаляват рентабилността и се отразяват негативно върху предприятието;
 • Енергийна ефективност и устойчивост във вид на грижа за околната среда;
 • Опазване на информационните данни и защита от киберрискове – изисква постоянни усилия и бдителност.


Решаването на описаните предизвикателства е постижимо с трансформация на инфраструктурата, която захранва съоръженията.

Подходът на Schneider Electric към бъдещия цифрово-електрически свят

Schneider Electric™ разглежда цифровата революция и нейния потенциал като възможност за положителна промяна“, коментираха от българския офис. От компанията са убедени, че следните показатели са напълно постижими:

 • Висока безопасност на сградите, без инциденти от електрически характер;
 • 100% налично електрозахранване, с нула непланирани прекъсвания;
 • Още по-ефективно използване на енергията, с нулеви енергийни отпадъци;
 • Устойчивост на оперативните системи, с нулеви кибератаки и намеси.


Schneider Electirc
се стреми да превърне тази визия в реалност със своята специализирана платформа EcoStruxure Power, която дигитализира и опростява електроразпределителната инфраструктура. „Това е готова за използване, отворена, оперативно съвместима платформа, която дава възможност за подобрена безопасност, надеждност, ефективност, устойчиво развитие и свързаност във всеки бизнес и производство. EcoStruxure използва всички предимства на IoT, мобилността, сензорите, облачните технологии, анализите и киберсигурността, за да осигури подобрения и иновации на всяко ниво на промишлените процеси“, поясниха от Шнайдер Електрик България. С нея ще имате следните предимства:

 • Получавате ситуационна осведоменост в реално време за цялата Ви електроенергийна система и бизнес информация, която можете да използвате;

 • Разполагате с прогнозна, базирана на състоянието, информация, с която можете да подобрите ефективността и поддръжката;

 • Получавате експертни препоръки и инструменти за оптимизиране на работата на Вашето критично оборудване;

 • Увеличавате максимално ефективността на Вашата критична инфраструктура чрез подобряване на електрическата безопасност и захранване;

 • Балансирате рисковете и ползите от дигитализацията чрез постигане на киберсигурност и дигитална свързаност.

Дигитална интелигентност за експлоатация на съоръженията

С EcoStruxure Power ще постигнете реални бизнес резултати“, категорични са специалистите на компанията в България. Платформата осигурява:

 • Електрическа безопасност – намалява се рискът от електрически пожари и се повишава защитата на персонала;
 • Ефективност – постига се намаляване на потреблението на енергия и разходите, както и подобряване на устойчивостта;
 • Стабилност на захранването и устойчивост с разпределени енергийни ресурси – избягват се прекъсвания вследствие на електрически аварии и се постига подобряване на управлението на електрическите съоръжения;
 • Киберсигурност – осигурява се устойчивост към киберзаплахи.

Чрез EcoStruxure Power се постига също така:

 • Свързаност от първия до последния до етаж;
 • Улавяне на критични данни на всяко ниво;
 • Анализ и преобразуване на данните, което прави информацията приложима с цел предприемане на съответни мерки и действия;
 • Управляване на действията въз основата на информация в реално време.

Шнайдер Електрик България разполага с иновативна „умна“ фабрика в гр. Пловдив, изградена със собствени технологии, съобразени с Индустрия 4.0. С над 20-годишна история, предприятието е едно от най-модерните и високотехнологични в района и се простира на 12 000 m² площ. В него се произвеждат миниатюрни прекъсвачи, които се доставят и използват в над 30 държави по целия свят.

Компанията поддържа политика на отворени врати, която позволява клиенти и партньори, както и ученици, студенти и млади специалисти да посетят „умната“ фабрика и да се запознаят с технологиите на живо. За целта е обособено демонстрационното пространство Innovation Hub.

Ако проявявате интерес към системата EcoStruxure Power или към възможностите за професионална реализация в Шнайдер Електрик България, за повече подробности посетете микросайта на компанията в Инженерингова борса на Борса.bg.

Източник на снимковия материал: Шнайдер Електрик България

 

Сподели

Още от 3D технологии / IoT