Сподели

Process Data Analytics – IIoT решение на Yokogawa за максимална производствена ефективност

28 май 2019 г.

Прецизното и целенасочено събиране на огромни количества данни от мрежата може да даде глобална картина на операциите в дадено производство. Мрежите позволяват събирането на информация както за отделни заводи, така и за цели региони. От тези данни е възможно да се получат всякакви видове полезна информация и да се идентифицират проблеми, като например отклонения от плана за количество или качество на производството, от нормалния производствен капацитет, дори съвсем малки понижения в производителността на оборудването и дисбаланси в търсенето и предлагането на енергия.

„Yokogawa следи много внимателно подобни разработки и предлага информационни и консултантски услуги на много високо ниво, както и други IIoT услуги, които водят до увеличаване на производителността“, съобщиха за ДигиталнаИндустрия.bg от Йокогава България.


Програмите, които извършват анализ на данните от технологичните процеси, са в състояние да открият влошено качество или намалена производителност на ранен етап в технологичния процес. Освен че анализират данните от процеса, тези програми събират информация за състоянието на съоръженията, и могат да открият спад в качеството или производителността, информацията за състоянието на съоръжението, историята на работния режим и други данни. „Когато се използва в комбинация с аналитичните услуги на Yokogawa, софтуерът Process Data Analytics дава решение за постигане на постоянно качество, което да помогне на компаниите да стабилизират и непрекъснато да подобряват качеството на своите продукти“, коментираха от Йокогава България.


Стремейки се бързо да реагират на разнообразните пазарни нужди, производителите са изправени пред нарастващата необходимост от гарантиране на постоянно качество на изделията, слизащи от производствените им линии. А то се влияе от редица фактори, като например различното качество на суровините и остаряването на производствените мощности. Дори когато суровините, доставяни от различни изпълнители, се различават по състав, необходимостта да се осигури високо качество на крайния продукт остава непроменена. За да подобрят производствените процеси и по този начин да повишат качеството на крайните си продукти, производителите трябва да анализират различни видове данни. Ефективността на този анализ до голяма степен зависи от знанията и опита на работниците във всяка една точка на технологичния процес.

Приложният софтуер Process Data Analytics (б.ред. софтуер за анализ на данните от технологичните процеси) се изпълнява на компютри с операционна система Windows. Той анализира производствените операции, като използва данни за температура, налягане, дебит, ниво на течностите и други данни от процесите, както и информация за експлоатацията на съоръжението и поддръжката на оборудването, събрани от системата за управление на производствената информация (PIMS), разпределената система за управление (DCS) или PLC контролерите. Докато данните от такива системи обикновено трябва да се конвертират във формат CSV за използване от друга програма, информацията от системата за управление на производствената информация Exaquantum на Yokogawa могат да се използват във вида, в който са, без необходимостта от конвертиране на файлове.

Висока скорост и точност с използването на доказан метод

Софтуерът Process Data Analytics използва метода МТ (б.ред. метод на Махаланобис) за анализ на множество статистически променливи. Този метод за разпознаване на шаблони е лицензиран от AngleTry Associates, консултантска компания за разработка на МТ системи, която е продала над 500 лиценза за разпознаване на шаблони и други технологии главно в Япония. Японската агенция за аерокосмическо проучване (JAXA) е избрала технологията на AngleTry за автономна инспекция на своята ракета Epsilon. Програмата сравнява събраните данни и открива точно отклонения от нормалните условия. Всяко отклонение извиква предупреждение за възможно влошаване на качеството.

Персонализация за сложен анализ

„Софтуерът поддържа MATLAB е широко използваният инструмент за математически анализи на MathWorks. Специфичните за потребителя MATLAB изчисления могат да бъдат интегрирани в софтуера Process Data Analytics, за да се гарантира използването на уникалните потребителски знания за конкретната област“, поясниха от Йокогава България.

Основни предимства но софтуера са:

Ранно откриване на аномалии в производствените процеси

Чрез откриване на промени в данните за технологичния процес, този софтуер може да регистрира проблеми с качеството и производителността на ранен етап. Въз основа на тази информация се предприемат мерки за възстановяване на нормалното състояние на производствените операции и оттам и на качеството.

Безотказна проверка на качеството

При регистриране на изменения в данните за технологичните процеси софтуерът има способността да открие всеки признак за влошаващо се качество и по този начин да улови всяка грешка, която е пропусната при конвенционалната проверка преди експедиция. Това помага на отделите за контрол на качеството да подобрят процеса на проверка.

Yokogawa започна да предлага услуги за анализ на технологични данни през 2008 г. „До момента са сключени повече от 100 договора за тази услуга с японски компании от химическа промишленост и други индустриални сектори. Софтуерът е разработен за нефтената, нефтохимическата, целулозно-хартиената, стоманодобивната, фармацевтичната, хранително-вкусовата, автомобилната и стъкларската промишлености, както и за производството на електрическо и електронно оборудване, черната и цветна металургия и много други промишлени отрасли“, заявиха в заключение от Йокогава България.

Повече информация за Йокогава България, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: Йокогава България, Yokogawa, pixabay.com

Сподели

Още от 3D технологии / IoT