Сподели

От Райкос Тех коментират как производствените компании могат да използват индустриални облачни технологии

21 юни 2019 г.

Ползите от автоматизацията на технологичните процеси в съвременните производствени съоръжения са движещата сила на концепцията за Четвъртата индустриална революция, позната като Industrу 4.0. Надеждните индустриални решения с облачна технология играят важна роля за осъществяването на тази промяна, тъй като индустриалните облаци са, образно казано, основата, която поддържа свързаните производства и умните фабрики на днешния и утрешния ден.

Преминаването към Industry 4.0 през 21-ви век е процес, който се очаква да предефинира производството такова, каквото го познаваме. „За да се разработи успешен план, компаниите трябва да разберат ползите, свързани с внедряването на устойчиви промишлени облачни решения за технологичните процеси, като например генерирането на данни от производственото оборудване, прогнозната поддръжка, виртуалното обучение и валидиране, както и мн.др. Тези ползи включват намалени оперативни разходи, повишена ефективност и отлична възвръщаемост на инвестициите в индустриални облачни решения“, коментираха за ДигиталнИндустрия.bg от фирма Райкос Тех, която предлага продуктите на Exor, създателят на Corvina Cloud 2.0, у нас.

Водещият принцип на всеки бизнес план, който е в съответствие с философията на Industry 4.0, е автоматизиране на производствения цикъл и създаването на умна фабрика. Изпълнението му изисква обширно планиране, което включва използването на производствени устройства и оборудване с интелигентни функции. „Получените данни от тези устройства трябва да бъдат съпоставени и анализирани, за да се управлява експлоатационният цикъл на оборудването. Точно тук е мястото, в което мащабируемите характеристики на мрежовата интеграция на индустриалните облачни решения са от критична важност“, коментираха от Райкос Тех.

Да свържеш отделните точки в производствените съоръжения

Индустриалните облачни технологии създават оптимална екосистема за съхранение на клиентски данни, данни от устройства с микропроцесорно управление, производствени ресурси и информация за доставките. Пример за това е производството на устройства за обработка чрез интелигентни машини с ЦПУ. Те са оборудвани с прецизни сензори, които събират и предават данни.

Индустриално решение с облачна технология, като Corvina Cloud 2.0 на Exor, може да създаде мрежа или екосистема, състояща се от данни. Тази екосистема ще управлява данните от сензорите, базите данни от ERP системите (б.ред. системи за управление на корпоративните ресурси) или CRM (б.ред. системи за управление информацията за клиентите) и инвентаризационните етикети. В нея връзката между всяко устройство и приложение, използвани в производството, може да се управлява в реално време.

Предимствата на взаимносвързаното производство варират от повишена производителност до задоволяване на търсенето. Пример за такова внедрено решение е автоматизираното превозно средство (AGV) на Alibaba. Тук решението, използващо индустриален облак, анализира разстоянието между работните станции, необходимите материали и скоростта на доставка. След това информацията, необходима за определяне на скоростта и маршрута на AVG, се приема, съхранява и предава на AVG.

Осигуряване на превантивно техническо обслужване в системи с разпределени логически функции

„Използването на машини и системи с разпределена интелигентност е друг важен аспект при преминаването към Industry 4.0. Полевите компоненти и системите, интегрирани с разпределена интелигентна логика, могат да изведат автоматизацията на следващо ниво. Тези компоненти могат да изпълняват предварително зададени задачи без намесата от човек, като използват само инструкциите, получени от система от по-високо ниво. Пример за такава задача е машина, която провежда сама диагностиката си и при необходимост изпълнява дейности за превантивна поддръжка“, коментираха от Райкос Тех.

Системите с разпределени логически функции са оборудвани с много сензори и приложения, които дават възможност за автоматизация. Това включва сензори за движение, вибрационни сензори и интегрирани софтуерни приложения, като всички те генерират данни. Данните, които те предоставят, се нуждаят от система от по-високо ниво, в която могат да бъдат съхранявани и анализирани. Пример за подобна по-висша система е Corvina Cloud 2.0 на Exor. Това базирано на облачна технология решение може да събира данните, получени от взаимносвързаните сензори и софтуер от системата с разпределена интелигентност.

След това Corvina Cloud може да се използва заедно със софтуера на машините с разпределени логически функции за изготвяне на инструкции, които принуждават системата да действа. Това действие може да бъде например, извършване на непланирана диагностика на движещите се части на една производствената машина. Данните, събрани от множество компоненти с разпределени логически функции, могат да се прилагат и за нови подобни устройства. Тези нови компоненти или системи могат да бъдат снабдени с информация, необходима за изпълнение на техните задачи по превантивна поддръжка, преди да се появят грешки. Предимствата на прогнозната или превантивната поддръжка в реално време включват: увеличаване на жизнения цикъл на производствените системи и намаляване на режийните разходи.

Интегриране на процесите на Lean Six Sigma с използване на промишлени облачни технологии

Lean manufacturing“, което означава „производство без загуби“, е система от мерки, която има за цел да намали експлоатационните разходи и да повиши качеството на производствените процеси. Едно от многото изтъкнати предимства на интегрирането на Industry 4.0 във всяко бизнес направление е нейната подкрепа на принципите на „производството без загуби“. „Интегрирането на индустриални облачни решения е най-ефективният начин да се постигнат тези цели чрез автоматизирано производство. Това е така, защото индустриалните облачни решения могат да помогнат на системите и оборудването, работещи в съответствие с концепцията Industry 4.0, да получат указания как да бъдат прекратени загубите“, поясниха от Райкос Тех.

Всяка възможна променлива или характеристика на производствения цикъл трябва да бъде измервана, анализирана, контролирана и в някои случаи да бъде подобрена, за да се постигат стабилни резултати от производството. „Индустриалните облачни решения са оптимални инструменти за събиране и анализ на данни, които да сведат до минимум производствените грешки. Това води до намаляване на материалните загуби и до спазване на производствените времеви графици“, допълниха от доказаната българска инженерингова и търговска фирма.

Друг аспект, който трябва да се разгледа, е гарантиране на продукция без дефекти и с постоянно качество, отговарящо на предварително зададените стандарти. Промишлените облачни решения могат да бъдат използвани за наблюдение на целия производствен цикъл. Това включва проследяване на дейностите на доставчиците от трети страни и сравняване на проби от всеки производствен етап с предварително определен модел в реално време. Данните, събрани по време на процеса на мониторинг и анализ, могат да бъдат използвани за оценка на бъдещите производствени цикли.

 

Интеграцията на надеждни промишлени облачни технологии е от полза и за дискретното производство, при което се произвеждат отделни и непланирани изделия. Възможността за мониторинг на данните, генерирани от автоматизирани машини по време на дискретно производство, гарантира, че всяка работна станция е снабдена с подходящите материали и инструменти, необходими за изпълнение на конкретните задачи. Индустриалното облачно решение може да даде и инструкции на оборудването за обработка на материала, което да се използва за различни задачи и точно обозначаване на маршрутите до получаващата работна станция. „Така индустриалните облачни решения могат да елиминират материалните загуби и да ускорят производството. Прогнозите за 2019 г. са тази индустрия да инвестира приблизително 20 милиарда долара за индустриални облачни решения“, заявиха в заключение от Райкос Тех.

Повече информация за Райкос Тех ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: Райкос Тех, Exor

Сподели

Още от 3D технологии / IoT