Сподели

Ротек: Цифрови близнаци с решения на Rockwell Automation стимулират ефективността в компания за диализни разтвори

21 юни 2022 г.

 

 

Fresenius Medical Care е компания, която предоставя решения за хора, живеещи с хронично бъбречно и други съпътстващи заболявания. Предоставяйки услуги чрез мрежа от почти 4000 амбулаторни диализни центъра, компанията се занимава с лечение основно на бъбречно заболяване в краен стадий, което изисква пациентите да се подлагат на диализа три пъти седмично до края на живота си. „Дигиталната трансформация с помощта на Rockwell Automation позволява на здравната компания да разработва глобални продукти, да стимулира ефективността на производството и да съкращава времето за пускане на пазара на даден продукт, както и на производствените цикли и управлението на продуктите през целия им жизнен цикъл“, информираха за ДигиталнаИндустрия.bg от доказаната българска инженерингова и търговска фирма Ротек, официален дистрибутор на Rockwell Automation за България.

Fresenius Medical Care разполага с дълбоко интегрирана верига на стойността за разработка и производство на различни устройства и продукти за еднократна употреба и наскоро разшири продуктовото си портфолио с екстракорпорално пречистване на кръвта за сърдечни и белодробни терапии. Работейки за повишаване качеството на живот на всеки пациент, Fresenius Medical Care подобрява здравеопазването чрез научни изследвания и иновации.

В духа на най-новите технологии и тенденции, Fresenius Medical Care се стреми да се откаже от хартиеното документиране на системи, процеси, методи и инструменти. Използването на хартиени носители на информация възпрепятства глобалното сътрудничество между продуктовите екипи, водейки до неефективност и забавяйки циклите на разработка и времето за излизане на продуктите на пазара – особено в контекста на разработването на сложни терапевтични системи от следващо поколение.

„Мениджмънтът на компанията осъзнава, че рационализирането и дигитализацията на процесите са ключови стъпки, които позволяват разработки на произволно място, производство навсякъде и доставка до всяка точка в света“, поясниха от Ротек.

Fresenius Medical Care започва съвместна разработка с Rockwell Automation на глобална програма за цифрова трансформация, която създава цифрови двойници на глобалните разработки на продукти. „Глобалното управление на жизнения цикъл на продукта (Product Lifecycle Management (PLM) е стратегическа програма за управление на всички данни за продуктите и процесите с рационализирани възможности, базирани на глобално достъпна и интегрирана екосистема“, поясниха българските специалисти.

Общите бизнес цели на проекта за дигитализация включват:

  • Съкращаване времето за излизане на пазара – от разработката до производството и управлението на продуктите;
  • Подобряване на глобалното сътрудничество и ефективността, особено между различните продуктови екипи;
  • Подобряване качеството на продукта;
  • По-малко администриране;
  • Подготовка и преминаване към Индустриален интернет на нещата (IIoT).

Глобалната система PLM осигурява единен източник на достоверни данни за дигитално управление на данните за продуктите, позволявайки на развойната и научно-изследователска дейност (R&D), производствените дейности и контрола върху качеството да се превърнат в наистина глобални организации, работещи на основата на сътрудничество. Това прави възможно преминаването към разработката и производството на продукти, базирани на съвременни цифрови технологии, които ще бъдат основа за създаването на изделия от следващо поколение.

Оправдана ли е инвестицията в създаване на цифрови двойници?

Откакто работата по програмата стартира през 2017 г., Fresenius Medical Care се радва на разнообразие от рационализирани и глобално хармонизирани инженерни и производствени възможности и извършени множество внедрявания. Те вече са започнали да носят ползи, благодарение на по-доброто сътрудничество, дигиталните процеси и по-малкото административни разходи.

В резултат на проекта PLM, компанията Rockwell Automation е помогнала на Fresenius Medical Care да премине от системи с хартиени носители към системи, които събират и анализират продуктови данни, включително проследяване на внедряването на оперативни подобрения – например, на времето за доставка.

В бъдеще Fresenius Medical Care ще добави усъвършенствани аналитични системи и ще използва машинно обучение и автоматизация, за да подобри научно-изследователската и развойната дейност, както и производствените операции чрез използване на информацията от анализите.

Графикът на програмата е създаден като бизнес трансформация, която да протече в рамките на няколко години. Тя се състои от четири фази, разделяйки трансформацията на отделни работни операции, които могат да бъдат прилагани стъпка по стъпка, за да се осигури постепенно създаване на стойност. Например, системното проектиране позволява симулации на ранен етап и проверка на резултатите от разработката.

Екипът на проекта е създал пълен оперативен модел, включващ екипи за технически решения, облачна технология, киберсигурност, обучение и глобална поддръжка. Експерти са включени в оперативните продуктови екипи, за да стимулират бързо приемането и трансформацията и да генерират обратна връзка.

„Работата с цифрови процеси и данни дава възможност за вземане на повече базирани на факти решения и прозрачност за глобалните продуктови екипи. Освен това, екипите са научили какво означава да управляват продуктови данни по дигитален начин и да следват новите най-добри практики. Например атомизиране на информацията като цифрови обекти – споменатия дигитален двойник на продуктите, вместо управление чрез голямо количество хартиена документация“, допълниха още от Ротек.

Повече информация за Ротек ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: Ротек, Rockwell Automation

Сподели

Още от 3D технологии / IoT