Сподели

Солтех:С цифровият близнак проектирате, създавате и оптимизирате продукти по-бързо и по-евтино отвсякога

13 юни 2022 г.

 

 

 

„Вероятно сте попадали на понятието „цифров близнак“, което напоследък се разпространява в технологичния и в индустриалния сектор. Всяка от версиите на цифровия близнак се основава на една основна концепция. Според нея той е виртуално представяне на физически обект или продукт, включващо дизайн, симулация или други модели, които се развиват и променят с течение на времето, водещо до метаморфоза на представяния продукт. С други думи, цифровият близнак слива виртуалния и реалния свят, размивайки границите между развойните и процесните области“, коментираха за Дигиталнаиндустрия.bg от доказаната българска инженерингова и търговска компания Солтех.

Извън основната концепция, понятието цифров близнак е доста разтегливо. В зависимост от конкретната област на приложение, за да се създаде той, е нужно да се вземе под внимание дали става въпрос за поток от данни или за процес. Виртуалният близнак представлява конкретно представяне на продукта в текущото му състояние или трябва да предскаже производителността му или други атрибути. Съществено за дефинирането на виртуалния близнак е дали се ограничава до продукта или трябва да се разпростре и върху целия жизнен цикъл или веригата на стойността. Както и може ли един продукт да има няколко цифрови близнака или трябва да бъде представен от един единствен близнак.

„Нашето мнение е, че има само един цифров близнак на продукта, който включва и поддържа многобройните фази от жизнения цикъл и съответните модели на реалното му представяне“, поясниха от Солтех.

Този цялостен цифров близнак се отличава със следните характеристики:

  • Предлага прецизно виртуално представяне на продукта или потока на процеса, което съответства на точната физическа форма, функции и поведение на продукта и неговите конфигурации;
  • Участва в целия жизнен цикъл на продукта и процеса, за да симулира, прогнозира и оптимизира продукта и производствената система, използвани за създаването им;
  • Свързва оперативните данни от реалния свят обратно в проектирането и производството на продукта през целия му жизнен цикъл, за да подобрява непрекъснато качеството и ефективността и да реагира бързо на изискванията на клиентите или на пазарните условия.

„Комплексният цифров близнак на сложните и все по-интелигентни продукти днес обхваща всички модели и данни от различни области – спецификации на материалите, спецификации на процесите и др. Цифровият близнак продължава да се развива и подобрява заедно с продукта, тъй като функциите се усъвършенстват, симулациите се завършват, резултатите от тестовете се събират и се прилагат промени в дизайна. Цялостният цифров близнак се разпростира и отвъд проектирането на продукта в производството и продукта в полеви условия“, споделиха още българските специалисти.

С възможностите за връзка с Интернет на нещата и облачния анализ на данни, комплексният цифров близнак може да функционира като част от затворен механизъм за обратна връзка между дизайна на продукта, производствената система и продукта на място. Така се създава интегрирана система за валидиране, сравняване и оптимизиране на поведението между физическите активи и цялостния цифров близнак.

 

„Тъй като този интегриран цикъл за обратна връзка извлича терабайти данни от свързаните жизнени цикли на продукта и производството, всеобхватният цифров близнак помага за организирането и извличането на стойност от тези данни. Това не само носи ползи в краткосрочен план, но тези данни предлагат и постоянни предимства, тъй като повторното им използване може да помогне за ускоряване на оценките на дизайна и анализа на компромисите, което води до обоснованото вземане на по-бързи решения“, категорични са от Солтех.

“Освен това, цялостният цифров близнак позволява на компанията Ви да проектира, създава и оптимизира продукти от следващо поколение по-бързо и по-евтино отвсякога, с по-малко прототипи, тестове и отпадъци по време на производството. Резултатът е ясно изразено конкурентно предимство при посрещане на нарастващите изисквания на клиентите за по-голяма производителност, по-интелигентни функции, по-високо качество и отговор на нуждите и очакванията на потребителите”, допълниха още специалистите от компанията.

За да се запознаете с допълнителни детайли по темата посетете официалния сайт на Солтех ТУК.

Повече информация за Солтех ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК.

Източник на снимковия материал: Солтех, freepik.com

Сподели

Още от 3D технологии / IoT