Сподели

Управлението на човешките ресурси в индустрията е цяла „вселена”. Оптимизирайте я с Vector от Алвекта

27 април 2023 г.

 

 

Днес развитието на индустриалния сектор изглежда немислимо без информационно-организационните системи, пресъздаващи процесите в тях, и мощният инструментариум за управление, развитие и просперитет, който те осигуряват на ръководния персонал по всички нива на фирмената йерархия. Тази симбиоза не е просто свидетелство за дигитализацията в сектора и задълбочаването на тенденциите в духа на Индустрия 4.0, но се оказва жизненоважна, за да просперират компаниите в условията на бързо променяща се външна среда и вътрешнофирмена динамика.

Едно от новаторските български дружества, които разработват интернет базирани информационни услуги в областта на организацията на работните процеси, създавайки собствено SaaS решение за индустриални предприятия, е компанията Алвекта. Нейният продукт Vector е базиран върху концепцията „Мениджмънт на индустриалния потенциал“. Как се развива партньорството на Алвекта с един от лидерите в индустриалния бранш – компанията Хидравлични елементи и системи (ХЕС) – гр. Ямбол, и какви реалности, възможности и перспективи открива в управленски план внедряването на системата Vector, разкриват от двете компании за читателите на Инженер.bg.

Инж. Венцислав Калудов се занимава с хидравлика повече от 25 години, като е преминал през всички звена на завода до настоящата си позиция – прокурист на ХЕС. Ето как очертава процеса на навлизане на системата Vector в промишленото предприе, което ръководи: В началото започнахме да използваме платформата в съвсем ограничен мащаб, но през годините тя непрекъснато се развиваше, като това развитие течеше двупосочно. Ние много често сме се питали дали системата може да обхване даден нов процес. Към днешна дата Vector се използва във всички процеси. Трудно може да се посочи направление, в което не я прилагаме“.

„Информационно организационната технология Vector обезпечава интегрираното информационно покритие на оборотния, разходния, инвестиционния и финансовия поток в индустриалното предприятие. Чрез Vector се постига реално управление на процесите, на продажбите, производството, доставките, финансите и технологичната среда“, допълва разработчикът Алвекта.

Системата дава възможност да се вземат отговорни решения по отношение на инженерното разработване – както на дизайна на нов продукт, така и на технологиите, а след това и при внедряването му в производството. Чрез Vector може да се получи предварителна информация за това как едно нововъведение ще повлияе върху различни аспекти от производствения цикъл. Инж. Ваня Чалъкова, ръководител на инженерния конструктивен отдел на ХЕС, разкрива детайли от този процес: „Пример за подобно приложение е новият ни проект за аксиално-бутални изделия – при него „построихме“ във Vector завод за производство им. Първо го разработихме виртуално, видяхме какво можем да очакваме и след това го превърнахме в действителност“.

Системата подпомага решенията и по отношение движението на производствените партиди, доставките на основни и спомагателни материали, продажбите и експедициите, както и управлението на качеството. Въпреки че Vector не е счетоводна програма, тя дава ясна картина за преките и непреките разходи и управлението на финансовите потоци. В този смисъл изборът или промяната в списъка от доставчици, партньори и контрагенти или параметрите, по които се работи с тях, веднага дава ясна представа за измеренията на всяко конкретно решение.

Управлението на човешките ресурси в големите индустриални предприятия наред с управлението на самата производствена среда е цяла „вселена“ от конкретни казуси, които само информационно организационна система като Vector е в състояние да обхване, обобщи и представи параметрите за вземане на адекватни решения.

Повече информация за Алвекта ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: Алвекта (Alvecta), ХЕС, canva.com

Сподели

Още от 3D технологии / IoT