Сподели

Алвекта: С Vector се проследява историята на изработка на всяко изделие по време и технологичен път

11 юни 2023 г.

 

 

„Дигиталната трансформация на едно индустриално предприятие в цялата му сложност от процеси и взаимоотношения не е възможна без подходяща информационна платформа, която да отразява динамиката в него и да създава проследимост, включително на един от най-важните показатели – качеството на готовата продукция“, коментираха от Алвекта за читателите на Инженер.bg. Един от примерите за успешно внедряване на SaaS базираната технология Vector на Алвекта, с реални положителни резултати e предприятието Хидравлични елементи и системи (ХЕС) – гр. Ямбол. Именно неговите успехи са илюстрация на функционалността на системата, създадена от водещия разработчик на интернет базирани информационни услуги в областта на организацията на работните процеси Алвекта.

Качеството на произведената продукция е зависимо от комплекс фактори, сред които са характеристики на входящите материали, производствени процеси в цялата им сложност, контрол на всеки етап и съпоставимост с изискванията на клиентите и стандартите в съответната област. Системата Vector осигурява видимост на всички изброени процеси и превръща управлението на качеството във всеобхватен и надежден процес, а създадената организация на работа в ХЕС е конкретен пример за възможностите на системата.

„Качествените показатели на изделията се отразяват в подробни спецификации. Контрол се реализира още от входа на системата, при доставните материали, продължава на всеки етап от производството, както и на всеки детайл чрез система от регистри в платформата Vector. Те са взаимосвързани и дават възможност за проследимост по различни направления. Ежедневният контрол на качеството е организиран така, че да е ясен и видим по всяко време, а резултатите от него се отразяват в платформата и са достъпни дори и след приключване на работата по даденото изделие“, пояснява детайли инженерът по качеството, г-жа Даниела Рахнева, от ХЕС.

В случай на отклонения спрямо критериите, те се регистрират и отразяват във Vector, като се отбелязва техният произход. Те могат да възникнат още при входящия контрол на доставките на материали, да се получат в хода на самото производство или да се отразят като рекламация от клиентите. Всичко това съставлява ценна информация, която се филтрира и обобщава с цел предприемане на конкретни мерки според случая и предотвратяване на отклонения на по-късен етап.

По този начин историята на изработката на всяко изделие е възможно да бъде трасирана по време и технологичен път дори в междинните състояния на готовност и да се сравни с изискванията. Това е ценен момент за индустриални предприятия с богато портфолио и широк диапазон от вариации в изискванията към продукцията. На практика без информационна система предприятието не би могло да функционира нормално, особено по отношение на качеството. Данните остават в архив, а възникнали казуси, подлежащи на коментар от различни специалисти и отдели, се отразяват от Vector. Така могат да се регистрират и отклоненията, за да се избегнат вариации в характеристиките на крайния продукт. Дава се възможност за извънреден контрол на определена технологична операция и се идентифицират навреме източниците на дефекти. Цялата информация, отразена от Vector, дава възможност да се предотврати бракуване на изделия, както и да се прогнозира и поддържа стабилно изпълнение на качествените показатели.

„Принципно последимостта в мащабните производства е много труден процес. Партидите понякога имат скрити дефекти и стават видими по-късно, но тук отново идва на помощ системата Vector с възможността за детайлна информация – процес, който би бил практически невъзможен в предприятие от мащаба на ХЕС без информационната платформа на Алвекта“, допълниха още от екипа на ХЕС.

Повече информация за Алвекта ООД, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източници на снимковия материал: Алвекта (Alvecta), ХЕС, canva.com

Сподели

Още от Фабрика на бъдещето