Сподели

Бимекс Лимитид: Еволюция на Mazak iSMART Factory – от кибер фабрика до умен завод

12 януари 2018 г.

Интернет на нещата (IoT) свързва всичко към глобалната мрежа. Усилията за прилагането на IoT с цел да се създаде нова добавена стойност се засилват все повече в глобален мащаб през последните няколко години. Броят на продуктите и услугите, свързани с Интернет на нещата, нараства главоломно, а в парично изражение до 2021 г. се очаква да достигне близо 1.4 трилиона долара, сочат данни от доклад на IDC. IoT, наред с дигитализацията, биват все по-широко застъпени в промишлеността, като производителите все по-често прибягват към тях, за да затвърдят своите пазарни позиции сред непрекъснато увеличаващата се конкуренция.

В различните страни идеята за четвъртата индустриална революция се популяризира под различни имена, концепции и проекти. Докато обаче, светът се чуди как най-точно да определи този индустриален преход и глобална стъпка в промишлеността, лидерът в машиностроенето Yamazaki Mazak се ангажира да създаде своя съвременна версия на интелигентна фабрика – Mazak iSMART Factory™. „В завода, трансформиран в Mazak iSMART Factory™, всички производствени дейности са преобразувани в цифрови данни, с цел тяхното подобряване, координиране и свързване към главната компютърна система. С подобна фабрика, Mazak се стреми да реализира едно „модерно дигитализирано производство“, в което процесите да бъдат оптимизирани по автономен начин, коментираха за Инженер.bg от фирма Бимекс Лимитид, официален представител за България на водещия производител.

От кибер завод до Mazak iSMART фабрика

Mazak е пионер в автоматизацията и свързването на заводи още от възникването на автономните фабрики през 1980 г. През 1998 г. компанията изгражда кибер фабрика, проектирана за мрежово производствено оборудване, базирано на IT. Новият, iSMART завод на фирмата реализира още по-ефективно производство, използвайки както технологиите за автоматизация, така и опита и знанията, които Mazak трупа в продължение на десетки години работа. Усилията на групата да създаде iSMART фабрики в производствените си бази стартират с пилотен проект в завода на компанията в Кентъки, САЩ, през 2015 г. Идеята за преобразуването на всички производствени мощности на дружеството по целия свят в iSMART фабрики е вече в ход.

„Трансформацията на централния завод на фирмата, разположен в японския град Огучи, завърши през май 2016 г. и в момента функционира като едно от най-модернистичните, дигитализирани предприятия в света“, подчертаха специалистите от Бимекс Лимитид. „Всички производствени дейности в него – от производството на части до крайните контролни процеси, се преобразуват в цифрови данни. Информацията, получена от техния анализ, спомага за подобряване продуктивността и качеството, а в комбинация с ERP системата на компанията бързо и лесно могат да бъдат проследени грешките и да се оптимизира цялата дейност на завода“, уточниха те.

Производственото оборудване в iSMART фабриката на Mazak

Различни типове производствено оборудване са свързани в умния завод на Mazak в Огучи. Част от него включва мултифункционални високотехнологични машини от серията INTEGREX и последно поколение машини за производство на най-разнообразни компоненти в малки количества. В предприятието са позиционирани още различни автоматизирани системи, включително складови и сортировъчни роботи, транспортни системи с инструменти, които автоматично да снабдяват машините с тях и др. Всички тези металообработващи машини, наред с периферното оборудване към тях, са свързани в мрежа, за да събират над 10 млн. данни дневно от работата на завода с цел да спомогнат за мониторинга и анализирането на оперативния му статус.

„Трансформирането на производствените дейности в дигитална информация се осъществява и при асемблиращите и контролните операции от производствения процес. Резултатите от тях се извеждат на таблети и други смарт устройства, а не на хартиен носител, както е било досега“, коментираха от Бимекс Лимитид. „Огромни екрани, инсталирани във фабриката, отразяват резултатите от работата на всяка една машина, с цел непрекъснат мониторинг и контрол на процеса. С подобна визуализация всяко спиране, престой или забавяне може да бъде идентифицирано незабавно, което ще спомогне за намаляването на оперативното време за монтаж“, допълниха още те.

Решенията, които Mazak iSMART Factory™ осигурява

Чрез преобразуване на производствените мощности в Mazak iSMART Factories™, дружеството не само реализира съвременно дигитализирано производство, но и създава и доставя нови добавени стойности за клиентите. „Ефективността на иновативните технологии и нови производствени концепции, подчинени на IoT, са демонстрирани именно в заводите на Mazak по цялото земно кълбо. Използвайки продуктите, услугите и решенията на глобалния производител, компанията помага на клиентите си да трансформират своите заводи в интелигентни фабрики“, обясни българският партньор на фирмата.

iSMART заводът на японската компания генерира разнообразни IoT решения, в т.ч. Mazak Smartbox™ и Smooth Monitor AX, които се използват за подобряване операциите на производствените обекти чрез свързване оборудването в мрежа и визуализиране и анализ на производствените данни.

Еволюция на Mazak iSMART Factory™

Понастоящем Mazak работи по подобряване на производителността чрез цялостен мониторинг, техническо обслужване посредством изкуствен интелект, анализ на големи бази данни, развитие на „Дигитален близнак“ и др. Компанията е категорична, че ще продължи да използва последните технологии, докато настъпи еволюционния етап от развитието на Mazak iSMART Factory™ и допринесе за развитието на производството в глобален мащаб.

Източник на снимковия материал: Yamazaki Mazak, Бимекс Лимитид

Сподели

Още от Фабрика на бъдещето