Сподели

Индустриални роботи: Човекът и роботът като учител и ученик в изпълнението на сложни и монотонни дейности

26 януари 2022 г.

 

 

Хората се учат как да извършват нови задачи, като наблюдават изпълнението им и се опитват да го имитират. Обучителният процес е съпътстван със задаването на въпроси и получаването на отговори като обратна връзка. Учителите демонстрират задачата, отговорят на въпросите и оценяват нашето изпълнение. Базирайки се на това, производителите на коботи се опитват да осигурят тази естествена връзка с голям потенциал между „ученика“ и „учителя“, т.е. между кобота и оператора.

„Коботите Elfin могат лесно да бъдат обучавани чрез използване на специализиран модул. Операторът следва просто да премести края на рамото на робота по съответната траектория до нужната позиция. По този начин се спестява време за програмиране на робота, а обучението чрез модула отнема само около 10 min. Друг начин за обучение включва използването на система за машинно зрение“, коментираха за ДигиталнаИндустрия.bg от доказаната инженерингова, производствена и търговска компания Индустриални роботи, официален представител на колаборативните роботи Elfin на Han`s Robot за България.

Най-новите изпълнения на колаборативните роботи Elfin на Han`s Robot са усъвършенствани и се отличават с по-бързи шарнирни връзки и ново рамо с управление, което позволява програмирането им. Операторът премества с ръка рамото на роботи в желаната позиция или по нужната траектория, като запазва точките и/или траекторията чрез натискане на бутоните върху рамото.

HansRobot Teach Pendant е софтуер за работа с интерфейс, който може да извършва програмиране, настройка на параметри и потребителски мониторинг на робота. Потребителят има възможността да контролира движението на робота според зададената от потребителя траектория чрез функционалния бутон на интерфейса. По този начин роботът изпълнява необходимото действие. „Може да се каже, че обучителният модул е едни вид волан за управление на движението на робота“, коментираха от Индустриални роботи.

Друг начин за обучение на коботите Elfin включва използването на машинно зрение. Решенията, базирани на камера, които увеличават зрителното поле на роботите, са все по-актуални. Благодарение на технологията за машинно зрение, роботът локализира и идентифицира предварително определени обекти. Коботите Elfin на Han`s Robot могат да бъде научени да сортират малки детайли в контейнери. Машинното зрение и машинното обучение се използват за идентифициране дори на жестовете на оператора. „След като роботът научи задачата, той може да я изпълни толкова пъти, колкото е необходимо. Също така, коботът спира движението си всеки път, когато човек блокира пътя му“, поясниха още от Индустриални роботи.

Повече информация за Индустриални Роботи ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

 

Източник на снимковия материал: Индустриални роботи, Han`s Robot

Сподели

Още от Фабрика на бъдещето