Сподели

Информационната платформа Vector на Алвекта „чертае“ бъдещето на индустриалните предприятия

09 август 2023 г.

 

 

Дигиталната трансформация е процес, който променя фундаментално облика на индустрията. За да бъде отговорено ефективно на потребителските нужди и изисквания, силно завишени заради достъпа до съвременната дигитална реалност, се налага адаптация на технологиите и бизнес моделите към конкретната дейност. „Дигиталната трансформация е общо понятие обединяващо: роботизация, дигитализация, процесна автоматизация, софтуерна автоматизация, 3D технологии и всички бъдещи иновации, обвързани с дигиталното пространство. Тя възниква вследствие на външни фактори, част от динамично променящия се свят, оказващи пряко или косвено влияние върху пазара и конкурентоспособността. Безспорно този процес има множество предимства, допринасящи за цялостен бизнес успех, но предвид високотехнологичния характер на процеса е необходимо разбиране и правилно интегриране на съответния метод за трансформация. Ние от Алвекта специализираме именно в тази насока“, коментираха специалистите пред ДигиталнаИндустрия.bg. В следващите редове ще Ви разкажем повече за същността и предимствата на Vector – SaaS решение за индустриални предприятия, разработено и оптимизирано от инженерите на софтуерната компания.

Дигиталната трансформация предоставя възможност за разширяване на дейността, достигане до нови пазари, увеличаване на приходите, създаване на нови продукти и разкриване на нови хоризонти, непознати за конвенционалните бизнес модели. Тези предимства са основополагащи за цялостния успех на дейността, интеграцията ѝ в контекста на съвремието и удовлетворяването на все по-специфичните и взискателни потребности, присъщи на дигиталните потребители.

Дигитализацията обхваща 3 важни области, чието развитие е от съществено значение за конкурентоспособността на компаниите. Те са:

 • Опитът на клиентите – визира се дигиталното представяне на компанията, маркетинговите ѝ стратегии, в това число ангажираността на потребителското внимание и разпознаваемостта на бранда;
 • Използваните оперативни процеси;
 • Прилаганите бизнес модели.

 

Оптимизирано SaaS решение за управление на индустриалното предприятие

SaaS (Software as a Service), в превод „софтуер като услуга“, става все по-популярен и предпочитан метод за дигитална трансформация. Решенията от този вид са позиционирани в облачно пространство, което ги превръща в относително евтина, гъвкава, лесно управляема и достъпна перспектива. Въпреки опасенията относно облака – сигурността на данните и скоростта за изпълнение на операциите, свързани с тях, SaaS се характеризира като инвестиция с нисък риск. Изборът на надежден интегратор и доказана софтуерна система допринасят за намаляване на рисковете в киберпространството и ускоряване възвръщаемостта на инвестицията.

„Vector е организационна информационна технология за пресъздаване на процесите в предприятието в единна платформа, която обезпечава интегрирано информационно покритие на управлението на всички процеси в индустриалното предприятие“, поясниха от Алвекта.

„Информационната система, която разработихме, се отличава с оптимизирана функционалност – систематизираност, мониторинг, управление и моделиране на процесите, свързани с производството, доставките, служителите и партньорите, изграждащи структурата на индустриалните предприятия. Vector е единна SaaS платформа, която се адаптира към спецификите на дейността. Интуитивният ѝ интерфейс позволява бързо научаване и лесно опериране със системата. Възможността за систематизирано представяне и анализ на данните от всички производствени звена е от съществено значение за управлението на процесите, финансовите и човешките ресурси. Прозрачността и информираните решения допринасят за изготвяне на стратегии, повишаващи цялостно ефективността на бизнеса“, допълниха още от компанията.

Функционалността на Vector предоставя възможности за:

Управление на продажбите

 • Моделиране на перспективите в отношенията с клиентите;
 • Моделиране на реализацията (план, отчет и др.) в продуктов и финансов аспект.

 

Управление на производството

 • Управление на инженерната разработка;
 • Моделиране на перспективите на производствения поток;
 • Моделиране на реализацията (план, отчет и др.).

 

Управление на доставките

 • Моделиране на перспективите в отношенията с доставчиците за оборотен поток и за среда;
 • Моделиране на реализацията (план, отчет и др.) на отношенията в продуктов и финансов план;
 • Управление на финансите;
 • Моделиране на финансовия поток.

 

Моделиране на отношенията с партньори – клиенти и доставчици

 • Управление на технологичната среда;
 • Управление на структурата и ресурсите на средата;
 • Управление на персонала;
 • Управление на разходите;
 • Управление на инвестициите;
 • Управление на проектите.

 

Интеграцията на единната информационна платформа осигурява следните бизнес предимства:

 • Перспективното моделиране – възможност за дефиниране в цифров вид на желаните тенденции в оборотния, разходния и инвестиционния поток, с цел развитие на дейността, съгласувано с визията за бъдещето на компанията и предизвикателствата на външната среда;
 • Ръст в показателите на индустриалния резултат – създават се условия за гъвкаво и адаптивно разгръщане на иновациите, оптимизирано управление на потоците и повишена ефективност на труда и вложените ресурси;
 • Адаптивност – възможност за навременна реакция на измененията във външната среда чрез гъвкаво изменение на параметрите, факторите, перспективите и плановете;
 • Ефективно моделиране на процесите – създава се оптимална среда за преминаващите потоци с помощта на единен подход за моделиране на процесите в индустриалното предприятие;
 • Усъвършенствани операции – подобрения, постигнати чрез инженерна разработка, планиране и влагане на ресурси с отчитане на тяхното времево поведение;
 • Унифицирани процеси в оборотния поток и средата – възможност за създаване на динамична (в реално време) права и обратна връзка по потребности и обезпечаването им между процесите в индустриалното предприятие;
 • Комфортна и ползотворна среда за партньорските взаимоотношения – усъвършенствано взаимодействие с партньори чрез средствата за проследимост, гъвкаво планиране и мощен анализ на взаимоотношенията с тях;
 • Комфортна и ползотворна среда за мениджмънта на компанията – съвременна организация със съгласуваност в работата на персонала чрез естествено разпределение на отговорностите по процеси.

 

Повече информация за Алвекта ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: Алвекта (Alvecta), canva.com

Сподели

Още от Фабрика на бъдещето