Сподели

Инж. Ваня Чалъкова от ХЕС: Решението Vector от Алвекта оптимално организира инженерните дейности в производството

28 октомври 2022 г.

 

 

В търсенето на съвременни и ефективни информационни и технологични решения, които могат да повишат функционалността и производителността на една компания, от Инженер.bg Ви запознаваме със системата Vector от Алвекта, която улеснява прехода към успешна дигитална трансформация. Системата е внедрена с голям успех в компанията Хидравлични елементи и системи (ХЕС) – гр. Ямбол, с чиито представители се срещнахме благодарение на съдействието от екипа на Алвекта.

 

Вече Ви представихме интервюто с инж. Венцислав Калудов, прокурист на ХЕС, а днес продължаваме темата с инж. Ваня Чалъкова, ръководител на инженерния конструктивен отдел на дружеството. Тя е машинен инженер – завършила е Техническия университет в Русе със специалност „Машиностроителни технологии и мениджмънт“. Г-жа Чалъкова работи в компанията от 2001 г. Преминала е почти през всички етапи на развитие в Конструктивния отдел – започнала е като сътрудник, а днес е главен инженер-конструктор.

Какви са предимствата от работата с Vector, би ли препоръчала системата на други инженери и какво още сподели инж. Чалъкова за читателите на Инженер.bg вижте в следващите редове.

Здравейте, инж. Чалъкова! По какъв начин Vector съпътства Вашата дейност в Конструктивния отдел на ХЕС?

В нашата дейност модулът за инженерно разработване във Vector е основа за цялата инженерна разработка на нашите продукти. При създаване на даден проект всички дейности се извършват във Vector. Всички продукти, както и техните елементи са класифицирани и имплицирани в платформата. Цялата документация, изработването ѝ и електронното ѝ съхранение има връзка със спецификацията на продуктите и това също се прави във Vector. Това е от документална гледна точка, а от гледна точка на организацията на работата ни, в платформата ние имаме списък от задачи за организиране на инженерната ни дейност, както и за инженерната разработка на всеки нов продукт.

Вихте ли ти разказали повече за задачите, които решавате с Vector?

Имаме списъци с текущи задачи, извън разработката на конкретния продукт, обхващащи обслужването на цялостната ни среда. Имаме и списък от задачи, които са на конкретни индивидуални разработващи инженери. При инженерната разработка ползваме различни статуси, чрез които е възможно да се оцени етапът на разработка на даден продукт. Това са няколко фази: фаза на първоначално разработване, фаза на актуализиране и фаза на утвърждаване. Vector ни помага и по отношение на прототипите и пробните серии, които наблюдаваме и създаваме. Извършваме дейности и в модули за обработване на замени на материали, както и в модули за отклонения на продуктите, които могат да бъдат на входа, вътрешни или външни. Във всеки един аспект има един отделен основен модул с много разклонения.

Какви са предимствата за Вашия екип от работата с платформата?

Ние използваме Vector на всеки етап – при самото зараждане на определен проект, при идейното му разработване, както и при определяне на технологичните възможности на завода – наличието на материален и нематериален ресурс за изпълнението му. Всички данни, които са ни необходими, за да направим един такъв анализ, са видими в системата и ни дават ясна представа. Имаме възможност и за множество справки по различни критерии, които ни дават по-ясна и пълна картина за преценка. Разполагаме с възможност също така за възлагане и приоритизиране, както и с проследяване на инженерната дейност. Списъците от задачи за организиране на инженерната разработка, които преди малко споменах, ни дават картина за минали, текущи и бъдещи задачи – на даден отдел, на отделно направление в отдела, както и на конкретен разработващ инженер. Системата за приоритети ни позволява бързо и лесно да се ориентираме за важността на дадена задача – има възможност за въвеждане на крайна дата, както и за продължителността на изпълнение на задачата. По този начин можем да определим кога ще имаме свободен капацитет и това е много важно, за да могат да се спазват поетите ангажименти към организацията ни и към клиентите ни, тъй като така можем да посочим кога определен проект може да бъде разработен и изпълнен във времето.

По какъв начин Vector си взаимодейства с другите системи и програми, които ползвате в завода?

Имаме много добра интеграция между CAD-системите, които използваме, и Vector. Имаме изготвена пълна спецификация на продуктите – списък от елементи за даден продукт и материалите, от които те трябва да бъдат изработени. Във Vector този модул е доразвит в много голяма дълбочина. Нашата спецификация изглежда доста различно и обхваща цялата технология за изработването на даден продукт. Това е съпътствано с множество контролни карти, инструкции, крайни и операционни чертежи и други данни, които са нужни, за да бъде създаден и изработен физически един продукт. Не само това – системата позволява виртуално да се променят параметрите на средата и по този начин можем да прогнозираме какво бихме искали да направим в бъдеще, да променим данните спрямо това и да получим отговор какво би се случило. Това ни помага да направим и съответните анализи и да вземем решения за бъдещите ни действия.

Можете ли да дадете конкретен пример?

Пример за подобно приложение е новият ни проект за аксиално-бутални изделия – при него построихме виртуално във Vector един завод за производство на такива изделия. Първо го разработихме виртуално, видяхме какво можем да очакваме и след това го направихме в действителност. Това е голямо предимство на платформата, защото, за да се направи това във всяка една друга система, ще трябва да се обърнете към нейния екип от разработчици и да имате предвид, че те ще изработят стационарен, статичен виртуален модел, точно такъв, какъвто сте им задали. В нашия случай това бе направено от нашите колеги от инженерния отдел почти без да търсят съдействие от Алвекта, което като качество и скорост на работа е далеч по-бързо и по-лесно. В процеса на работа например, изникнаха множество въпроси, идеи и характеристики, които бихме искали да променим, и ако всеки път трябва да се обръщаме към външен консултант, това би било много дълъг процес. Когато трябва да се обръщаш към трета, четвърта страна си ограничен, а тук не е така. В този смисъл, Vector дава свобода на инженерната мисъл, имаме свобода да планираме и да работим. Системата ни дава пространство да направим това, което искаме.

Бихте ли препоръчали Vector на други инженери, на други компании?

Да, бих препоръчала платформата. Доста години работя с нея и за мен тя има много предимства. Vector винаги е успявал да отговори на нуждите ни. На това, което сме предявявали като изисквания. На това, което сме имали като идея. От Алвекта винаги са ни оказвали подкрепа да развиваме нашите идеи. Системата е гъвката във формите си на организация и имаме възможност за собствен избор. Можем да развиваме модулите по наш собствен критерий, с данни за настоящия или за бъдещ момент – това е голямо предимство и би било полезно за всички колеги инженери. Ресурсът, който е необходим за поддържането на системата, изглежда голям, но е много по-малък в сравнение с това, което тя дава като информация и възможности за анализ.

Vector е организационна, информационна технология, базирана на SaaS софтуер, която пресъздава процесите в едно предприятие. Системата гарантира адаптивността, ефективността, унификацията и комфорта на бизнеса, благодарение на което всяка компания може да постигне непрекъснато усъвършенстване на своите производствени и бизнес дейности.

Повече информация за Алвекта ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК.

Източник на снимковия материалАлвекта

Сподели

Още от Фабрика на бъдещето