Сподели

Искар: Инструменти с висок IQ оптимизират металообработката в съвременния дигитален свят

30 март 2020 г.

 

 

Концепцията за Четвъртата индустриална революция Industry 4.0 предефинира производствените методи, а металообработващата промишленост не прави изключение от тези промени. Съвременните производствени условия засегнаха и повлияха на почти всяка технология – от схемите за мрежово планиране и комуникация до машиностроенето и производството на металорежещи инструменти. Производството на металообработващи инструменти е може би най-консервативният елемент в цялата производствена система.

 

Дигитализацията в тази област показва ясно две нови тенденции. Първата е да се даде възможност на инструментите да комуникират с новите модерни машини и киберфизични производствени системи, като осигуряват информация за износването на инструмента, да се прави прогноза за продължителността им на употреба, както и за общото време, през което инструментът е участвал в процесите на обработка и т.н. Втората тенденция е свързана с информацията за самия инструмент, която следва да бъде предоставяна от производителя на инструменти. Пример за това е европейският стандарт ISO 13399, който определя компютърното представяне и обмена на данни за режещите инструменти и техните държачи. Това е първа стъпка към създаване на независима платформа за цифрови данни за инструментариума. Само инструментите, които са с дигитална спецификация в съответствие с този стандарт, ще бъдат използвани от интелигентните фабрики, което превръща създаването на подробна база от цифрови данни във важна насока за производителите на режещи инструменти.

Тези интегрирани данни ще представляват неразделна част от всеки режещ инструмент. „Като водещ производител на инструменти Iscar напълно осъзнава принципната важност от разработване и адаптиране на цифровизирани решения за металообработващите операции. MATRIX – автоматизирана модулна система за съхранение на инструменти, която е елемент от материално-техническото обезпечаване на интелигентната фабрика, опции за сглобяване на инструменти в 3D и 2D формат в E-CAT, електронен каталог – това са само няколко примера за продукти на Iscar, които са предназначени да унифицират материалния и виртуалния свят на интелигентното производство“, коментираха за ДигиталнаИндустрия.bg от Искар България.

Виртуално асемблиране

В допълнение към съществуващата опция за асемблиране на фрезери, E-CAT усъвършенства своите инструменти за виртуално производство, като въведе нова опция за сглобяване, която се отнася за свредлата и метчиците. Тази нова функция позволява създаването на дигитален близнак на инструментите за пробиване и нарязване на резба, в съответствие с изискванията на стандарта ISO 13399. Сглобените инструменти са достъпни както в 3D, така и в 2D формат, като файловете могат да бъдат изтеглени от E-CAT на уебсайта на Iscar и да бъдат директно включени в CAM системата на потребителя. Като резултат е възможно да се правят различни симулации на металообработващи операции, проверка за сблъсък, намиране на оптимална конфигурация на инструмента и т.н.

Интелигентно сканиране

Данните относно размерите на инструментите, вложките, подходящите държачи и препоръчителните работни характеристики са достъпни през мобилното приложение Iscar 4.0 Pro, разработено за максимално ефективно използване на продуктите на компанията. Iscar 4.0 Pro е интелигентен 2D M скенер за баркодове, който влиза в ролята на дигитален порт към усъвършенстваните инструментални ресурси на Iscar, така че потребителите да могат да вземат по-добри решения относно избора на инструменти и използването им в производството. Информацията съответства на стандарта ISO 13399 и включва данните по сглобяването на инструмента, условията на рязане, класа на материала, теглото, ръководство за потребителя и други елементи. Данните са достъпни чрез сканиране на 2D Data M баркод, който се поставя върху инструментите и опаковките на Iscar.

Свят на информация

Наскоро Iscar пусна новото приложение Iscar World, което обхваща всички онлайн приложения на Iscar, интерфейси и продуктови каталози в едно пространство. Приложението дава незабавен достъп до E-CAT, Iscar 4.0 Pro, E-Commerce (б.ред. онлайн система за поръчка на инструменти), медиен канал, Iscar Tool Advisor – експертна система за избор на инструменти, технически данни, машинни изчисления, често задавани въпроси и други опции, които позволяват на потребителите да преглеждат, сравняват, проверяват и подбират инструменталните решения, които са подходящи за техните нужди. Приложението постоянно се актуализира и разширява чрез събиране на нови данни, отваряйки виртуален вход към цял свят от актуализирана информация.

„Интелигентното производство в ерата на Industry 4.0 представлява комбинация от реални и виртуални светове, базирани на мрежови технологии, отнасящи се за всяка брънка от производствената верига, включително и за режещи инструменти. Съвременните производствени системи изискват инструменти, които да „притежават“ богата база от данни, или т.нар. „висок коефициент на интелигентност“, като необходимо условие за включването му в интелигентните процеси на обработка“ коментираха в заключение от Искар България.

Информация за фирма Искар България ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: Iscar, Искар България

Сподели

Още от Фабрика на бъдещето