Сподели

Концепциите за интелигентно производство на бъдещето на Festo са базирани върху три основни принципа

16 юни 2018 г.

Във време на глобална цифровизация компанията Festo, водещ доставчик на технологии за автоматизация и техническа квалификация, е отправила поглед към бъдещето с фокус върху интелигентното и свързано производство. „Дигитализацията дава отражение върху всички сфери от дейността на фирмата. Много от аспектите на Industry 4.0 вече са реалност във Festo, като стремежът ни е да бъдат удовлетворени изискванията на клиентите, които да бъдат подпомогнати при преминаването им към дигиталното бъдеще. За тази цел Festo разработва нови перспективни концепции, базирайки ги върху триадата: иновативни енергийно-ефективни технологии, интуитивна колаборация човек-машина, както и обучения и повишаване квалификацията на техническите специалисти“, коментираха за ДигиталнаИндустрия.bg от Фесто.

Иновации за постигане на максимална производителност, глобално присъствие и близко партньорство с клиентите – това е обликът, който компанията е изградила в продължение на повече от 60 години. През 50-те години на ХХ век Festo е първата компания в Европа, която използва компресиран въздух за задвижване в системите за автоматизация. Днес Festo предлага над 30 000 продукта и системни устройства за пневматични или електрически решения за автоматизация, които чрез разнообразие от модулни системи се използват в най-различни специфични потребителски приложения във всеки промишлен отрасъл.

Дигитализация и Industry 4.0

Гъвкавостта на производствените мощности може да бъде осигурена само чрез самоорганизиращи се компоненти, които са в състояние да отговорят на непрекъснато променящите се изисквания. Продуктите на Festo стават все по-интелигентни, с все повече софтуерни приложения и с висока интеграционна способност за вграждане на функции. Интелигентните продукти се самооптимизират, адаптират се бързо към външни въздействия, идентифицират се и разполагат с цифрови карти под формата на продуктов ключ. Интегрираните сензори се грижат за прозрачността на процеса и самодиагностиката, подпомагайки по този начин превантивната поддръжка. Универсалните стандарти и интерфейси, като общия интерфейс OPC UA, покриват изискванията за интелигентни продукти, подходящи за внедряване от типа „Plug-and-Produce“ и Industry 4.0.

Добър пример за това е

модулът за енергийна ефективност MSE6-E2M,

който осигурява оптимална подготовка на сгъстения въздух и извършва енергиен мониторинг.

„Festo е компанията, която първа пусна на пазара истински компонент за концепцията Industry 4.0, а именно Festo Motion Terminal VTEM. Това е първата платформа за пневматична автоматизация, управлявана от приложения. По този начин Festo влезе в ерата на дигитализираната пневматика“, коментираха от Фесто.

Компанията предлага и пълна дигитализация на потребителския интерфейс. „Пътуването“ на потребителя в цифровия свят показва в дигитален вид всички контактни точки – от началото на инженеринговия процес с CAD-инструменти, през избора на продукт, конфигурация, виртуално пускане в експлоатация, до мониторинг през целия експлоатационен цикъл на продукта.


Квалификация за Industry 4.0

Огромното нарастване на обемите от данни и сложността на свързването в мрежа на предприятията и фирмените подразделения изисква също така нови и изключително гъвкави решения за осигуряване на необходимата квалификация както на служителите, заети в промишлеността, така и на студентите от тази сфера на професионалното образование. За да се осигури правилната експлоатация или да се оптимизира работата на съоръженията, както и с цел максималната им адаптивност, е необходимо пълно разбиране на дигиталните автоматизирани технологии за производство и задълбочени познания за структурата на програмирането на мрежи за дигитални съоръжения.

Практическото обучение по използването на новите технологии се осъществява чрез киберфизичната учебна платформа „CP Factory“ на Festo Didactic. Тази платформа възпроизвежда модел на реално съществуващо производствено съоръжение и дава възможност за обучение как да се програмират съоръженията, как да се създават мрежи и как да се оптимизират различни аспекти, като например енергийна ефективност и управление на данните.

Повече информация за Фесто ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите й планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: Festo, Фесто ЕООД

Сподели

Още от Фабрика на бъдещето