Сподели

Перспективи за развитие пред ХЕС разкрива информационната технология Vector от Алвекта

22 януари 2023 г.

 

 

Динамично променящата се конкурентна среда във всяка индустриална сфера изправя бизнеса пред необходимостта от предприемане на мерки в посока дигитална трансформация. Добър пример в това отношение е компанията Хидравлични елементи и системи (ХЕС) – гр. Ямбол, която успешно внедрява информационната и организационна система Vector на българското дружество Алвекта, специализирано в разработката на интернет базирани информационни услуги в областта на организацията на работните процеси. Системата помага не само за достигане на високи нива на адаптивност, организационна функционалност, ефективност и оптимизация на дейността на дружеството, но открива и нови хоризонти пред развитието му чрез усъвършенстване на проектирането, производството, контрола на качеството и други важни процеси. Как въвеждането на Vector повлиява върху перспективите за развитие пред компанията, за читателите на Инженер.bg разказаха ключови специалисти от екипа на ХЕС – всеки от гледна точка на работната си позиция в завода.

Кариерата на инж. Венцислав Калудов – прокурист на ХЕС, преминава през всички звена в предприятието до настоящата управленска позиция. Това безспорно дава задълбочен поглед върху работата и уплътнява с реализъм визията му за бъдещето на фирмата. Ето как звучи тя през погледа на инж. Калудов:

„Ако не разполагахме с Vector, може би ХЕС отдавна нямаше да съществува. А ние не само че продължаваме да работим, но и се развиваме, при това със сериозни амбиции за близките 5 до 10 години. Всичко това е високо ценено от нашите клиенти, 95% от които са международни компании“.

Приемът на международните пазари със сигурност е мерило не само за настоящия успех на фирмата, но и за перспективите пред нея, обосновани от  способността ù да надгражда и развива своето портфолио. В сходен ракурс е погледът на друг специалист от ХЕС – инж. Ваня Чалъкова, ръководител на инженерния конструктивен отдел на дружеството. От нейна гледна точка системата Vector играе незаменима роля в проектирането и внедряването на нови продукти, с което ХЕС успява да отговори на всички изисквания на своите клиенти.

„В нашата дейност модулът за инженерно разработване във Vector е основа за цялата инженерна разработка на нашите продукти. При създаване на даден проект всички дейности се извършват във Vector“, обяснява инж. Чалъкова. „Не само това – системата позволява виртуално да се променят параметрите на средата и по този начин можем да прогнозираме какво бихме искали да направим в бъдеще, да променим данните спрямо това и да получим отговор какво би се случило. Това ни помага да направим и съответните анализи и да вземем решения за бъдещите ни действия“, допълва тя.

Конкретен пример в тази посока според инж.Чалъкова е внедряването на нов продукт за аксиално-бутални изделия, който ясно илюстрира възможностите на информационната система по отношение на планирането: „При него построихме във Vector един завод за производство на такива изделия. Първо го разработихме виртуално, видяхме какво можем да очакваме и след това го направихме в действителност. В този смисъл, Vector дава свобода на инженерната мисъл, имаме свобода да планираме и да работим. Системата ни дава пространство да направим това, което искаме“.

Освен проектирането, контролът на качеството в едно предприятие също е ключов елемент, който влияе върху неговия успех. За това разказва г-жа Даниела Рахнева, инженер по качеството в ХЕС. „Анализите, които можем да изведем на базата на цялата информация, която е събрана във Vector, ни помагат да направим дадена прогноза, както и да заложим извънредни мерки, чрез които да предотвратим появата на отклонения в качеството в бъдеще“, заявява тя.

В този смисъл значението на информационната и организационна система Vector, базирана на SaaS технологията, помага на ХЕС да се адаптира към различни изисквания и пазари, да постига както корпоративна устойчивост, така и перспективни отношения с клиентите си. Чрез Vector предприятието успява да управлява своето бъдеще на стратегическо ниво, като потенциални възможности и като реална подготовка за тях. Системата не само позволява прагматичен модел на анализ, управление и планиране, но и моделиране на отношенията с партньори в продуктов и финансов план. Приложимостта на инженерните разработки подлежи на предварителна детайлна преценка, а компанията Alvecta като разработчик на системата осигурява сериозни възможности за нейното развитие в съответствие с вижданията на своите клиенти.

Повече информация за Алвекта ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: Алвекта, ХЕС, pixabay.com

Сподели

Още от Фабрика на бъдещето