Сподели

R&M България: Дигитализацията и автоматизацията са бъдещето на всяко производство

14 юни 2022 г.

 

 

Дигитализацията на всяка производствена дейност все повече и повече има определящо значение за ефективността и производителността, за рентабилността и конкурентоспособността. От своевременната дигитализация на процесите, реализирана по оптимален начин, вече зависи и бъдещето на всяко производство! Ето защо ДигиталнаИндустрия.bg реши да открие и да представи лицата на българската индустриална дигитализация. Днес Ви разказваме какво споделиха за нас инженерите от Райхле и Де-Масари България Пръдакшън, част от водещия световен производител на високоефективни и иновативни продукти и системи за комуникационни мрежи и мрежи за данни R&M (Reichle & De-Massari AG).

„По отношение на автоматизацията, от години насам отделяме ресурс за автоматизация на производството на най-масовите ни продукти. Направили сме този избор, тъй като при тях съотношението добавена стойност към себестойност на продукта е най-добро. Това означава, че имаме висока възвръщаемост на инвестицията за автоматизацията, която избираме да внедрим“, коментираха от българското дружество.

Преди да инвестираме в автоматизация на производството правим сериозен анализ

„Поели сме по пътя на автоматизацията, но тя не е на всяка цена и не винаги избираме нея като решение за оптимизация на производствените процеси и линии. Преди да се пристъпи към решение за автоматизация се прави проучване, анализ и оценка на производствените и финансовите индекси. Често се доверяваме както на външни български фирми, така и на международни институти, с които взаимно разработваме нужните решения. Работим активно по проекти за автоматизация на производствени и оперативни процеси, с цел спестяване на време и средства, оползотворяване на човешкия ресурс и подобряване на повторяемостта и качеството. Проектите, свързани с автоматизация, може да засегнат една или няколко производствени линии, но понякога и цялото фиброоптично производство“, споделиха още от R&M България.

По отношение дигитализацията на работния процес, специалистите обясниха, че всички екипи работят усилено по темата за дигитализация и автоматизация на административните процеси в компанията. Текущите процеси по промяна на производствени документи или спецификации на продукти позволяват лесна проследимост на процесите и осигуряват максимална информираност на всички заинтересовани страни.

„За постигането на устойчиви решения използваме предимно Sharepoint, PowerApps и PowerAutomate. Тези Microsoft услуги са се доказали като надеждни и бързи инструменти за създаването на автоматизирани административни решения. Ако се касае за изследване на данни и бизнес анализ, избираме да работим с Power BI за обработката и презентацията на готови данни в модерни, четими панели“, допълниха специалистите.

Дигитализацията на производствените документи спестява сериозни средства

Инженерите използват и персонализирани решения, свързани с дигитализация на производствените документи – чертежи, инструкции, схеми и други. Те посочват, че позитивите от преминаването към дигитална документация в производството са множество. Освен премахването на хартиените носители и приноса към околната среда, се спестяват и средства по поддръжката на документите, подобрява се комуникацията, намаляват се грешките и се оптимизират процесите, свързани с ползването на такива документи. Такъв тип решения улесняват и ускоряват оперативните и административните дейности, свързани с документите, както и спомагат за стандартизация на документацията. Към момента поддръжката и разработката на тези решения се извършва от добре координиран екип от доказали се специалисти, който навременно отговаря на молби за разработката и поддръжката на дигиталния инструментариум на компанията. Забелязва се нужда от разширяването на този екип и активно се работи по стандартизация и улесняване на процесите по разработка на дигитални решения. Нещо повече, решенията за дигитализация/автоматизация, които се имплементират в компанията, се предвижда да бъдат приложени в цялата верига на доставки на R&M на глобално ниво.

За дигитализацията отговарят специалисти с нужните знания и умения

„Имаме няколко обособени позиции по дигитализация, като настоящата ни цел е броят на тези специалисти да се увеличава, както и технологиите, за които се усвояват познания. Колегите, които управляват и изпълняват тези проекти, са селектирани на база умения, кадрови качества и опит. Тези специалисти трябва да проучат и оценят оборудването, софтуера или услугата, най-подходящи за конкретното приложение”, обясниха специалистите на компанията.

Разбира се, трябва да се оценят и ползите и възвръщаемостта на инвестицията. За да е възможно всичко това, са нужни познания по иновации и нови технологии в сферата, както и много добро разбиране на производствените процеси. “Умението правилно да се анализира един процес е критично, тъй като това осигурява реална и точна представа за текущото състояние на процеса, който ще се автоматизира“, допълниха те.

Проектното разпределение е съобразено с качествата и уменията на специалистите в екипа, като голяма част от този екип е запознат, способен и квалифициран, за да се справи с процесите по дигитализация и автоматизация. Стараем се всички нива от производството да бъдат въвлечени при взимането на решенията, затова и обучаваме голяма част от персонала как да използва тези технологии“, споделиха от R&M България.

По какъв начин автоматизирането и дигитализирането на производствените процеси допринася за увеличаване на ефективността и производствения капацитет?

В отговор инженерите на R&M България посочиха, че в зависимост от решението и неговото приложение, е възможно да се постигне увеличаване на ефективността и капацитета, оползотворяване на човешкия ресурс, подобряване на качеството и по-голяма устойчивост на компанията и продуктите. Тези подобрения се постигат чрез:

  • Спестяване на време от производствени, административни и оперативни дейности;
  • Намаляване на вариациите и повишаване на повторяемостта;
  • Намаляване влиянието на човешкия фактор;
  • Проследяване и стандартизация;
  • Навременно откриване и предотвратяване на проблеми;
  • Оптимизация на текущите процеси чрез анализ на събраните данни;
  • Подобряване на качеството на продуктите.

 

„Дигитализацията и автоматизацията заемат важно място в производствения процес и имат ключово значение за неговата ефективност и постигнати резултати”, коментираха още от R&M България.

Райхле и Де-Масари България разработва и реализира решения за оптични компоненти съобразно най-съвременните тенденции за бъдещето на сградната автоматизация.

Ако и Вие се вълнувате от дигиталните процеси в индустрията и търсите развитие в тази сфера, можете да научите повече за компанията и възможностите за кариерно развитие, които предлага от нейния микросайт в Инженерингова борса на Борса.bg.

 

Повече информация за Райхле и Де-Масари България Пръдакшън ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg!

Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: R&M България, pixabay.com

Сподели

Още от Фабрика на бъдещето