Сподели

Rockwell Automation: Пътят към постигане на едно наистина свързано предприятие е безкраен

09 февруари 2018 г.

Rockwell Automation е сред най-големите компании в света, разработващи системи за индустриална автоматизация и информационни решения, които помагат на компаниите да подобрят производствените си процеси, да увеличат ефективността и производителността си. В ролята си на производител с богато продуктово портфолио и със заводи, разположени по целия свят, компанията Rockwell Automation, подобно на своите клиенти, се изправя пред сериозни предизвикателства, свързани с ефективно управление на производството. За да се справят с тях, от Rockwell Automation решават да разработят единна глобална система за управление, която наричат Connected Enterprise (б.ред. Свързано предприятие), обединяваща информационните (IT) и оперативните технологии (OT) в едно, разказаха за Инженер.bg от от фирма Ротек, официален вносител на продуктите на Rockwell Automation у нас.

Подобно на други производители с големи продуктови портфейли и глобално производствено присъствие, Rockwell Automation има множество различни производствени предприятия. Всяко от тях разполага със собствена ERP система (б.ред. Система за планиране на корпоративните ресурси). В същото време, всяко едно предприятие използва персонализирани приложения, които наблюдават и анализират получените данни по различни начини, а това създава множество трудности. Така се заражда идеята за изграждане на едно истински свързано предприятие, базирано на единна система за управление, която може да се използва за проследяване и за бързо реагиране при проблеми, без значение къде точно по света са възникнали те.

 

Концепцията The Connected Enterprise на Rockwell Automation се опира на стандартна и отворена Ethernet мрежова архитектура, използва Интернет протокол (IP) и се подпомога от ключови технологии, като например Интернет на нещата (Internet of Things). “The Connected Enterprise обединява информационните (IT) и оперативните технологии (OT) в единна унифицирана архитектура, предоставяйки нови възможности за достъп, наблюдение и използване на всякакъв тип бази от данни, с цел оптимизиране на всички етапи от производствения процес“, поясниха от Ротек. 

За да успее да изгради единна система за управление, на Rockwell Automation се налага да промени своята мрежова инфраструктура. Компанията решава да внедри EtherNet/IP, стандартна и отворена мрежова инфраструктура, която осигурява сигурна оперативна съвместимост между корпоративните IT мрежи и индустриалните приложения. Също така, Rockwell Automation заменя многото различни ERP системи, разпръснати във фабриките си по целия свят с една единствена. Новата стандартизирана система осигурява процеси и референтни точки за последователно измерване на ефективността във всички заводи.

 

Заедно с новата ERP система, Rockwell Automation въвежда и нова производствено- изпълнителна система (MES). Целта й е да се стандартизират процесите във всички производствени предприятия. Компанията избира да използва свой собствен софтуер  за управление на информационни бази данни FactoryTalk® ProductionCentre®. Голямата гъвкавост на софтуера е съобразена с многообразието от производствени процеси и богатото продуктово портфолио на компанията, включващо както стандартни продукти, така и производство на изделия, съобразени с изискваният на клиента.

Rockwell Automation разработва и FactoryTalk VantagePoint®. Специализиран софтуер, относим към системите за Интелигентно управление на предприятието EMI (Еnterprise Manufacturing Intelligence). Този софтуер позволява проследяване и съхранение на бази данни и може да помогне за определяне на производствените тенденции. „Комбинираната система MES и EMI предоставя информация от стотици приложения. Тя дава на оперативния персонал разбираема и приложима информация, която те могат да използват, за да направят подобрения. Също така, осигурява възможност за анализ на ключови показатели на ефективността в реално време, като например качество, производителност и управление на работните процеси.

 

Rockwell Automation все още е в процес на внедряване на The Connected Enterprise в своите заводи. „До момента обаче, там, където новата система е внедрена, резултатите са красноречиви - подобрена е сериозно ефективността на производството, разходите са намалени, както и времето за пускане на продуктите на пазара. Производителността се повишава с до 4 - 5% годишно. Подобрено е качеството, ограничени са дефектите и е съкратено времето за доставка“, коментираха от фирма Ротек. „Плановете на компанията са концепцията да обхване всички нейни поделения, като това е постоянен процес, свързан с непрекъснато развитие и подобряване на производството“, допълниха от водещата българска търговска и инженерингова компания.

Концепцията за свързаното предприятие е важна част от Индустрия 4.0

„Свързаното предприятие е неизменна част от индустриалната революция на 21-ви век. То предлага множество конкурентни предимства, които през следващите години ще се превърнат в задължителни за всеки производител“, коментираха от Ротек.

Постигането на свързано предприятие изисква вземането на решения и предприемането на действия, които обединяват хора, процеси и технологии. На базата на своя опит Rockwell Automation разработва модел от пет стъпки, които да осигурят безопасно и сигурно преминаване към The Connected Enterprise:

  1. Оценка. Това включва всички аспекти на съществуващата IT/OT инфраструктура, включително информация, системи за контрол и управление, устройства, мрежи и сигурност, както и възможностите за използване на IoT технологии;
  2. Мрежа и управляващи системи. Надеждно актуализиране на IT/OT мрежата и системите за контрол и управление, за да са готови за бъдещи конфигурации и технологии;
  3. Работни данни. Определяне как да се използва базата от данни за работните процеси, за увеличаване на печалбите и въвеждане на подобрения;
  4. Анализи. Използване на данни от хардуер, отделни устройства, софтуер и мрежи с цел постигане на оперативни подобрения;
  5. Оптимизация и колаборация. Ангажиране на всеки екип, участващ в процеса, включително вътрешните специалисти, доставчиците и клиентите, за да се разшири базата от данни за работните процеси в предприятието и веригата за доставки.

„Не е задължително всяко предприятие да следва точно тази последователност. Процесът може да започне от най-подходящия етап, съобразно конкретните нужди“, заявиха от Ротек. „Пътят към постигане на едно наистина свързано предприятие е безкраен. Винаги ще има възможности за подобряване на системата и на производството, както и за оптимизиране на качеството. Винаги ще има методи за по-лесно, по-бързо и последователно вземане на решения с оглед постигане на целите“, допълниха в заключение от българската фирма.

Повече информация за Ротек ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg ТУК!

Източник на снимковия материал: Ротек, Rockwell Automation

 

 

Сподели

Още от Фабрика на бъдещето