Сподели

SaaS решението Vector на Алвекта е надежден инструмент за дигитализация и създаване на бизнес на бъдещето

31 януари 2024 г.

 

 

Дигитализацията е част от съвременната трансформация на предприятията, която предоставя безспорни позитиви за бизнеса – икономически, социални и екологични. С напредъка на технологиите, все повече компании оценяват предимствата на дигиталното пространство и в частност – на облачните платформи. „Vector е цялостна информационна платформа, която има за цел да оптимизира оперативните процеси, да осигури прозрачност и възможности за мониторинг от всяка точка на света. Освен за моделиране и планиране на бизнес стратегии, партньорски и клиентски взаимоотношения, SaaS решението се използва и за дигитализация на документацията – фактор с фундаментално значение за повишаване на ефективността“, коментираха специалистите от Алвекта пред ДигиталнаИндустрия.bg. В следващите редове ще Ви разкажем повече за предимствата от дигитализацията на документацията и внедряването на информационната платформа Vector за бизнеса.

„Дигитализацията на документация включва прехвърляне на фирмените документи от хартиен към дигитален носител на информацията. Тази привидно проста операция е от съществено значение за постигане на устойчивост на всяко производството“, поясниха от компанията.

От социална гледна точка дигитализацията на фирмената документация улеснява не само работните процеси, но и оптимизира административните и HR дейности. Подобрената работна среда стимулира продуктивността на служителите, оставяйки у тях чувство на удовлетвореност и желание за изпълнение на задълженията им. Всичко това има потенциал за ръст на печалбата, който би дал възможност за повишаване на финансовите възнаграждения или създаване на бонус системи, организиране на съвместни дейности за сплотяване на колектива или специализирани обучения за повишаване на квалификационните умения.

Дигитализацията на документи драстично понижава необходимостта от използването на хартия и хартиени изделия, намалява консумацията на вредни за околната среда вещества, като мастила, лепила, трудно или неразградими полимери и др. Превозът на документи, в случая когато все още са на хартиен носител, също е свързан с икономически разходи и негативно екологично влияние – например отделянето на вредни емисии по време на транспорт. Дигиталните документи дават решение и за тези предизвикателства. Всичко това оказва благоприятно влияние върху екологичното отражение от дейността на дадена компания, допринасяйки за устойчивото ѝ развитие.

„За да обясним смисъла от дигитализацията на документацията, бихме дали следния пример: Ако обобщим конвенционалното съхранение на фирмени документи на хартия, привеждайки го до едно помещение, побиращо цялата документация, то трябва да е с колосални размери, за да осигури необходимия обем за съхранението им. Друг проблем е класификацията на архива и търсенето в него. Съхранението в дигитално пространство (облачно или локално) осигурява бърз и лесен достъп до търсената информация. За извършването на справка или редакция се изискват само няколко клика, освен това се спестяват разходите за отпечатване и транспорт на документацията“, разказаха от Алвекта.

По отношение на сигурността, IT индустрията се характеризира със забележителни темпове на развитие. Тя поставя защитата на информацията (лични и фирмени данни) в епицентъра на дейността си, превръщайки я в един от основните си приоритети.

„Информационната платформа Vector е сигурно и надеждно решение, разкриващо нови хоризонти за бизнес развитие на компаниите“, категорични са разработчиците на софтуерния продукт. Дигиталната платформа позволява: създаване на прагматичен модел за управление, управление на инженерните разработки, проследимост на работния процес, разпределение на процесни и информационни отговорности, документално покритие на процесите, моделиране на взаимоотношения с партньори, проследимост на управляемите обекти, труда и производствения капацитет. „Внедряването на тези функционалности допринася за осъвременяване на бизнеса и създаване на сериозни конкурентни предимства за компанията“, допълниха още от Алвекта.

Повече информация за Алвекта ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: Алвекта (Alvecta), canva.com

Сподели

Още от Фабрика на бъдещето