Сподели

Vector от Алвекта позволява симбиоза между специфично манифактурно и голямо индустриално производство

27 септември 2022 г.

По думите на инж. Калудов, единствено Vector позволява симбиозата между специфично манифактурно и мащабно индустриално производство.

За да бъде конкурентоспособна в динамичната и променяща се икономическа среда и да може да се адаптира към различни изисквания и пазари, всяка компания се нуждае от подходящи информационни и технологични решения, които да повишат нейната ефективност. Подобно оптимално решение е информационната система Vector от Алвекта, която улеснява прехода към дигитална трансформация. Един от успешните примери за внедряване на системата Vector е компанията Хидравлични елементи и системи (ХЕС) – гр. Ямбол. ДигиталнаИндустрия.bg имаше удоволствието да се срещне с инж. Венцислав Калудов, прокурист на ХЕС, за да ни разкаже повече за внедрената платформа. Какви са били първите стъпки при въвеждането на Vector и до какви промени и ползи е довел, вижте в следващите редове.

Здравейте, инж. Калудов! Хидравлични елементи и системи (ХЕС) е компания с богата история. Разкажете ни повече за дейността и приоритетите Ви днес.

Фирмата ни е с 54-годишна история. От самото ѝ създаване до днес основната дейност е производство на хидравлични цилиндри. В началото тяхното основно предназначение е било за електро- и мотокари и селскостопански машини, докато сега намират приложение предимно в кранове, подемни платформи и други машини. Развитието на технологиите и на самото предприятие през годините води до това, днес да можем да предложим изделия с далеч по-висока сигурност.

От известно време се опитваме да наложим на пазара и ново продуктово направление – аксиално-бутални помпи и мотори. Този проект разработваме съвместно с нашите колеги и партньори от M+С Хидравлик Казанлък. На практика и цилиндрите, и моторите са част от цялостната хидравлична система на една машина. И ако до сега произвеждахме само „изпълнителния орган“, какъвто е цилиндърът, то вече започваме да предлагаме главния захранващ орган, или „сърцето“ на системата, а именно помпата и нейният мотор.

Инж. Калудов е завършил Технически университет – София и от 24 години се занимава с хидравлика. Преминал е през почти всички звена на завода, свързани с производството, а на позицията „прокурист“ е от една година и половина.

Да насочим вниманието ни към платформата Vector. В кои процеси участва тя, в кои дейности намира приложение?

Vector не е възникнала като готова, завършена платформа. В началото тя започна да се използва в съвсем ограничен мащаб, но през годините непрекъснато се развиваше, като това развитие течеше двупосочно. Ние много често сме се питали дали системата може да обхване даден нов процес. При всеки такъв случай партньорите ни от Алвекта започваха да работят по осигуряване на такава възможност. Така, постепенно системата започна да обхваща все повече направления и към днешна дата вече се използва във всички процеси. Трудно може да се посочи направление, в което не я използваме. Ако трябва да обобщим, Vector намира приложение в:

  • Инженерно разработване – както на дизайна, така и на технологиите, а след това и в производството;

  • Организиране на движението на производствените партиди;

  • Доставки на основни и спомагателни материали за продажбите и експедициите;

  • Управление на качеството;

  • Управление на преките и непреките разходи, което няма общо със счетоводството – важно е да отбележим, че Vector не е счетоводна програма;

  • Управление на финансовите потоци;

  • Управление на човешките ресурси;

  • Управление на самата производствена среда.

С течение на времето, по инициатива на Алвекта или по наше желание програмата е навлизала във всички процеси, които сме считали, че има нужда да бъдат управлявани.

 
Vector е организационна, информационна технология, базирана на SaaS софтуер, която пресъздава процесите в дадено предприятие. Системата гарантира адаптивността, ефективността, унификацията и комфорта на бизнеса, благодарение на което всяка компания може да постигне непрекъснато усъвършенстване на своите производствени и бизнес дейности.


А какв
а беше концепцията на Vector в началото – платформа, която да оптимизира производствените процеси, или по-скоро за оптимизация на административните дейности?

Първоначално внедрихме Vector с цел управление на продажбите. Това беше най-лесният процес, който можеше да бъде обхванат в една система. На неговата основата колегите от Алвекта придобиха опит за следващата по-голяма стъпка, която включваше управление на производството. И това е най-голямото преимущество на системата пред всички други.

Казахте, че системата непрекъснато се развива и надгражда. Как протича всъщност всяко следващо внедряване на нов фрагмент от системата във Вашата компания?

Всеки нов фрагмент от Vector е бил търсен и дългоочакван от наша страна, защото неговото създаване е било предшествано от належащи проблеми или от нови изисквания. Алвекта решаваше тези въпроси посредством включване на нови модули. След като модулът бъде проектиран, изготвен и въведен в системата, внедряването му се реализира сравнително бързо и е лесно.

Когато стартирахме, между 2000 г. и 2002 г., за българските предприятия все още беше твърде нетипично 90% от служителите, независимо какви дейности изпълняват, да имат ангажимента да работят с подобна система. Тогава беше трудно хората ни да свикнат с това, че независимо от длъжността – стругар, фрезист или монтажник например, освен основната им дейност имат определен ангажимент да получат или съответно да въведат данни в системата. Именно това е характеристиката на Vector, която го отличава съществено от подобни решения – липсва обичайният маниер, при който работникът извършва своята дейност, след което друг проверява работата му и я отчита в системата. При нас съответният служител сам влиза в системата – дали си вади задание за следващата стъпка, която трябва да изпълни, или пък се отчита, прави го сам.

А как оценявате този факт – необходимостта да се извършва допълнителна дейност?

Ефектът е положителен. Първоначално може би е изглеждало като загуба на време, в което даденият работник би могъл да произвежда нещо. Но погледнато обобщено, това всъщност повишава личната отговорност на всеки от екипа и дава възможност за личен мониторинг на работата.

Ако говорим за цялостния ефект от Vector върху предприятието, как бихте го оценили?

Всъщност, в нашия случай не може да става дума за положителна или отрицателна оценка. А причината е, че без Vector предприятието не би трябвало изобщо да съществува.

Няма пазарна и икономическа логика компания от нашия тип да функционира, ако работи с каквато и да е друга система. Защо? Защото разнообразието ни от изделия е огромно. Само активните модели цилиндри, които произвеждаме всеки ден, са около 1500 различни модификации в изключително малка серийност. Ако погледнем от този ъгъл, фирмата изглежда като малко манифактурно производство. Погледнато от друга страна обаче, това е предприятие с екип от 600 души, със 60 млн. лева оборот, а тази година вероятно ще достигнем оборот от 100 млн. лева. Т.е. от тази гледна точка ХЕС се квалифицира като голямо предприятие. Съвместяването на тези две на практика несъвместими ситуации може да стане само с помощта на подобна система.

Ако не разполагахме с Vector, може би ХЕС отдавна нямаше да съществува. А ние не само, че продължаваме да работим, но и се развиваме, при това със сериозни амбиции за близките 5 до 10 години. Всичко това е високо ценено от нашите клиенти, 95% от които са международни компании. Единствено Vector позволява симбиозата между специфично манифактурно производство и голямо индустриално предприятие.

Повече информация за Алвекта ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК.

Източник на снимковия материал: личен архив,  Хидравлични елементи и системи (ХЕС)

Сподели

Още от Фабрика на бъдещето