Сподели

Weidmüller: „Четвъртата индустриална революция трябва да носи ползи за крайния потребител“

11 декември 2018 г.

Концепцията Industry 4.0 е ключов фактор за увеличаване ефективността и гъвкавостта на производството в бъдеще. „В среда на Industry 4.0 класическата схема с централизирана система за автоматизация вече няма да съществува. Тя ще бъде заменена от мрежи от интелигентни устройства, които взаимодействат помежду си, за да се осигури максимална гъвкавост на производствените мощности. Ето защо Weidmüller създава индустриални решения за свързване въз основа на най-новите информационни и комуникационни технологии, които да се използват в бъдещите интелигентни фабрики“, информираха за ДигиталнаИндустрия.bg от фирма Вайд-Бул, която предлага висококачествените решения на Weidmüller у нас.

Кои са решенията на Weidmüller, които ще бъдат използвани във фабриките на бъдещето, коментира д-р Ян Щефан Михелс, ръководител на направление „Стандартизация и технологично развитие“ на Weidmüller, който е в центъра на промените към Smart Factory. Неговите многобройни задачи включват представителството на Weidmüller в работната група „Системни аспекти“ и във висшето ръководство на ZVEl за концепцията Industry 4.0 (б.ред. ZVEl е абревиатура на Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie, или Асоциация на производителите в областта на електротехниката и електрониката в Германия).

Бъдещите интелигентни фабрики ще разчитат на мрежовите преобразуватели ACT20C на Weidmüller, които конвертират аналоговите данни в цифрови и ги предоставят в мрежата. По този начин те действат като гъвкави доставчици на информация в контекста на производствените процеси. Друго такова решение е една от най-новите разработки на компанията – първата станция за непрекъснат контрол на стойностите на тока с възможност за комуникация. Тя включва комуникационни преобразуватели на сигнала и токови трансформатори, които позволяват точни текущи измервания и предоставят изчерпателна информация за състоянието чрез Ethernet комуникация. Това прави възможно създаването на стратегии за превантивна поддръжка въз основа на ранно откриване на грешки и генериране на подробни анализи на самите грешки. „Следващата стъпка включва подходящи софтуерни решения за поддръжка, които осигуряват измерването и контрола на консумацията на електроенергия, ефективността или качеството на процеса. Weidmüller ще пусне на пазара и устройства за автоматизация на мрежовите структури, за да се разширят възможностите за мониторинг на състоянието и диагностиката. На тазгодишния Hannover Messe компанията показа на посетителите машини, работещи изцяло в мрежа“, поясниха от Вайд-Бул.

Работата в мрежа на взаимодействащи си компоненти върви ръка за ръка с обмена на данни и автономното управление. Рутерът за индустриална безопасност на Weidmüller с VPN технология създава сигурни комуникационни пътища. Той гарантира, че различните комуникационни мрежи се хармонизират безпроблемно и са в съответствие и с най-строгите стандарти за сигурност. Компанията поддържа интерпретация на предаваните данни чрез отворения комуникационен стандарт OPC UA. Индустриалният комуникационен протокол M2M (машина към машина) се използва не само за прехвърляне на данни, но и да различи информацията за машинен прочит от данните за процеса. Такъв пример е предаването на измерените температурни стойности. Докато предишните системи прехвърлят данни за стойност „30“, спецификациите на OPC UA придават смисъл на тази стойност. Така информацията, че това е температурна стойност в конкретни единици и формат, позволява тя да бъде директно интерпретирана и интелигентно анализирана.

Днес все повече потребители от всякакъв мащаб и от различни промишлени области разчитат на ранния мониторинг на състоянието. Това важи както за отделна производствена клетка, така и за мрежови структури. Промишлените отрасли, свързани с енергийното захранване, интелигентните мрежи и преработвателната промишленост, както и специфични производствени области, като например автомобилният сектор, вече са силно напреднали в това отношение. Ветрогенераторите например са типичен случай за прилагане на новата станция за мониторинг на тока. Тук е жизненоважно претоварванията или аномалиите в двигателя или спирачките да бъдат идентифицирани на ранен етап и операторите да реагират навреме на намалената ефективност на охлаждащите вентилатори или на системите за отстраняване на лед от роторните лопатки.

„Намирането на решения за Industry 4.0 изисква прозорливост. Разработките на Weidmüller се  правят въз основа на конкретни изисквания от потребителите, тъй като в крайна сметка концепцията Industry 4.0 трябва да доведе до ползи за крайния потребител. Специално предимство е, че Weidmüller също е производствена компания, която се стреми към все по-гъвкаво и ефективно производство“, поясниха от Вайд-Бул. По този начин немският производител осигурява висока прозрачност по отношение на консумацията на енергия в своето собствено производство и използва този потенциал за оптимизация. Производственото решение, състоящо се от измерващо оборудване и управляващ софтуер за работа в мрежа и обработка на информация, се основава на дългогодишен опит, от който потребителите на компанията могат да се възползват днес. Като част от т.нар. „прозрачни фабрики“, Weidmüller предлага обширен поглед върху възможностите за прогнозен енергиен мониторинг.

Ангажиментът на компанията в контекста на Industry 4.0 включва разнообразни дейности за взаимно сътрудничество с други компании, както и с участие в съвместни технологични проекти. Един актуален пример е внедряването на инфраструктурна разпределителна кутия за електроенергия, сигнали и данни в бъдещите модулни системи на Industry 4.0, при спазване и най-високите изисквания за сигурност на данните. „Weidmüller реализира този проект в консорциума на SmartFactoryKL, технологична инициатива на Technische Universität Kaiserslautern. Компанията разработва това инфраструктурно решение в сътрудничество с Belden/Hirschmann. Функцията plug-and-play, точността на адаптиране към широк спектър от топологии на системата и интегралното измерване на мощността с изделия на компанията, правят това решение гъвкаво и прозрачно, за да отговаря напълно на основните изисквания на Industry 4.0“, заявиха в заключение от Вайд-Бул.

Повече информация за Вайд-Бул ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите й планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал:  Вайд-Бул, Weidmüller

Сподели

Още от Фабрика на бъдещето