Сподели

Започнете още днес прехода към висока енергийна ефективност с Ability Energy and Asset Manager на ABB

09 януари 2023 г.

 

 

С облачното приложение контролирате енергийните параметри и оптимизирате производството от всяка точка на света

Минимизирането на разходите за електроенергия е въпрос от ключова важност за стабилността и бъдещето на редица индустриални отрасли днес, в условията на динамични енергийни пазари. Независимо дали компанията оперира в областта на машиностроенето, строителството, производството на храни или преработката на материали, оптимизацията на нейната дейност в енергиен план е стратегическо решение по пътя към устойчивост в контекста на глобалните пазарни и екологични тенденции. Именно ефективност е ключовата дума, заложена в идеята за създаването на системата за енергиен мениджмънт ABB Ability Energy and Asset Manager. Какво сподели за читателите на Инженер.bg г-н Любомир Чераджийски, мениджър Управление сгради и имоти на АББ България, ще Ви разкажем в следващите редове.

„Високите разходи за електроенергия, породени от неефективното ѝ използване, както и променливите цени, поставиха за решаване сериозни въпроси пред нас. Производствената база на ABB в индустриална зона Раковски бе изправена пред предизвикателството не само да подобри потреблението си на енергия, но и да осигури непрекъснатост на производствения процес. Всяко прекъсване на работата в завода би довело до огромни загуби. Намирането на решение бе в наши ръце“, категоричен е г-н Чераджийски.

В отговор на това предизвикателство екипът на АББ България внедрява цялостна облачна система за енергиен мениджмънт ABB Ability Energy and Asset Manager. Системата концентрира в лесен за наблюдение и опериране екран управлението на електроенергията и активите, чрез което осигурява цялостен мониторинг и оптимизация на електрическата система в реално време. Ценен ефект от внедряването ù е възможността, която тя дава за анализ и вземане на бързи и адекватни управленски решения. Софтуерът визуализира състоянието на електрическото оборудване във всеки един момент, а наблюдението е възможно от всяка точка на света. Свеждането на разходите и рисковете до минимум се комбинира с максимална производителност и безопасността на работа в предприятието.

„Системата е в състояние да идентифицира течове на енергия и да премахне преразхода ѝ, както и да прогнозира енергийните нужди на базата на определени фактори“, коментираха от АББ България.

От гледна точка на международните стандарти е важен и фактът, че системата ABB Ability Energy and Asset Manager дава възможност на предприятията да бъдат сертифицирани в съответствие с изискванията на  стандартите за енергийна ефективност ISO 50001.

„Благодарение на внедрената система, успяхме да намалим разходите за електроенергия с до 20%“, продължи своя анализ г-н Любомир Чераджийски. „Това бе постигнато чрез локализиране на неефективните точки и подобряване на качеството на електроподаването. Така цялостно бе оптимизирано потреблението. Непланираните спирания на електричество вече са сведени до минимум“, допълниха специалистите от компанията.

Системата е в състояние да поддържа функция за прогнозиране на повреди, което помага те да бъдат недопуснати превантивно. С 40% са намалени разходите за поддръжка, а мониторингът на изправността на оборудването е далеч по-лесен, като се вземат мерки много преди авариите да станат факт.

Интуитивният и гъвкав дизайн на ABB Ability Energy and Asset Manager  прави системата достъпна, лесна за практическо приложение и основа за вземане на текущи решения включително в стратегически план. „Решението с основание може да бъде определено като отличен помощник на компаниите за постигане на устойчивост и въглероден неутралитет. Управлението и оптимизирането на електроенергията с ABB Ability Energy and Asset Manager е напълно постижима цел“, убедени са от АББ България на базата на своя конкретен опит и оценката на отражението от внедряването на системата в производството.

АББ България е високотехнологична компания, която предлага иновативни и надеждни решения за електроснабдяване, електрообзавеждане, роботика и автоматизация на производствените процеси. Наред с това помага на младите специалисти да изградят своята мечтана кариера.

Ако желаете да научите повече за АББ България и възможностите за професионална реализация, които предлага, можете да разгледате микросайта на компанията в Инженерингова борса на Борса.bg.

Източник на снимковия материал: АББ България, ABB, freepik.com

Сподели

Още от Фабрика на бъдещето