Сподели

Барселона – един интелигентен град, който не спира да се развива

09 януари 2018 г.

Със своята хилядолетна история столицата на Каталония – Барселона, безспорно е град, който може да разкаже и да покаже много. През по-голямата част от своето съществуване, той е сред най-добре икономически развитите градове. Днес, въпреки че районът бе сред най-силно засегнатите от световната финансова криза, разразила се през 2008 г., Барселона продължава да бъде водещ икономически център, който гледа уверено в бъдещето. Градът влага сериозни усилия в развитието но технологиите, превръщайки се в един от най-интелигентните градове в света. Според направено проучване през 2016 г. Барселона заема второ място след Сингапур.

Барселона започва своя път към интелигентността с една изключително амбициозна програма. Целта й е да превърне града в модел за интелигентна градска среда. Набелязани са дванадесет области, в т.ч. транспорт, водоснабдяване, управление на отпадъците, потребление на енергия. За постигането на тази цел, Барселона прави сериозни инвестиции за създаване на по-интелигентна градска инфраструктура, която променя качеството на управление и качеството на живот на жителите, работниците и посетителите. Постигнати са редица ползи като се започне от намаляване на задръстванията и вредните емисии и се стигне до значителни икономии на вода и енергия.

При стартирането на своята програма, базирана на платформата за интернет на нещата (IoT), Барселона стъпва на вече налични солидна основа – 500-километрова фибро-оптична мрежа. Мрежата осигурява 90% покритие и служи като гръбнак за интегрираните градски системи. Тя осигурява непрекъснат интернет достъп за жителите и гостите на града. Благодарение на нея в целия град има достъп до безжичен интернет (WiFi), като точките за достъп се увеличават многократно, а максималното разстояние между тях е 100 метра.

 

Оптичната мрежа се използва и за изграждане на индивидуални  IoT системи за различни градски услуги. Градът разполага с интелигентни измервателни уреди, които наблюдават и оптимизират потреблението на енергия в целевите райони на града, което подобрява енергийната ефективност.

По отношение на транспорта

Барселона се стреми към прилагането на мултимодална стратегия. От една страна се насърчава използването на електромобили и велосипеди, като в същото време се инвестира сериозно в подобряване на автобусните и паркинг системите. Монтирани са нови цифрови автобусни спирки, които превръщат чакането на автобуса в интерактивно преживяване, с актуализации на местоположението на автобусите, USB зарядни станции, безплатен WiFi и инструменти, които помагат на пътниците да изтеглят приложения, от които да научат повече за града.

 

За улеснение на шофьорите

В Барселона е въведена сензорна система, която насочва шофьорите към наличните места за паркиране. Сензорите са вградени в асфалта и отчитат, дали има паркирано превозно средство на дадена място. По този начин, системата допринася за намаляване на задръстванията и вредните емисии. Приложението, което водачите използват за локализиране на паркоместата, им дава възможност и да платят за тях онлайн.

Интелигентно улично осветление

За повишаване на ефективността и полезността на уличното осветление в Барселона се въвеждат интелигентни технологии. Старите осветителни тела са заменени с нови LED лампи, което допринася за намаляване на консумацията на енергия. Новите осветителни тела автоматично засичат, кога има пешеходци наблизо, а когато улиците са празни, осветлението автоматично намалява. Уличните лампи са включени към WiFi мрежата на града, осигурявайки непрекъснат, безплатен достъп до интернет в целия град. Освен това те са оборудвани със сензори, които събират данни за качеството на въздуха, подавайки информация към градските агенции и към обществеността.

Модерно парково напояване

Парковете и фонтаните в Барселона също стават обект на модернизация. Въвеждат се технологии за осъществяване на отдалечен контрол на парковото напояване и водните нива в обществените фонтани. Използвайки сензори, които да следят дъждовете и влажността, парковите работници могат да определят колко напояване е необходимо във всяка област. Необходимото количество вода се подава посредством система от електронни вентили, управлявани дистанционно. Резултатът по-малко количество използвана вода, което води не само до финансови ползи но и до икономия на ценен природен ресурс.

 

Иновативна система за управление на отпадъците

Гражданите на Барселона могат да се възползват от предимствата на една от най-интелигентните системи за управление на отпадъците. Общинските кофи за боклук са оборудвани със сензори, които отчитат нивото на отпадъците и при запълване сигнализират на камионите за събиране, което оптимизира събирането на боклука. Тези сензори могат да бъдат допълнително подобрени, като са разработени планове за интегриране на сензори за опасни или зловонни отпадъци. 

След всичко постигнато, днес Барселона преосмисля проектите си за изграждане на интелигентен град като насочва вниманието си върху жителите на града. Новата цел е използване на технологии с отворен код, които са „по-демократични и достъпни“ и подпомагат намирането на решения за различни проблеми като социалното неравенство, изменението на климата, недостига на природни ресурси и др.

Източник на снимковия материал: http://catalonia.com, www.barcelonaturisme.com 

Сподели

Още от Град на бъдещето