Сподели

Девет AI инструмента, които улесняват писането на научни разработки и статии, селектирани от доц. Рашидов от ТУ – Габрово

10 август 2023 г.

 

 

Доц. Алдениз Рашидов от ТУ – ГабровоНаша основна задача е да адаптираме изкуствения интелект, за да извличаме максимални ползи от него

Изкуственият интелект намира място във все повече области, включително и в образованието и научно-изследователската работа. В академичните среди се оформят две гледни точки по отношение на AI. Първата е, че изкуственият интелект ще бъде от голяма полза за развитието и бъдещето на образованието и научните изследвания, а втората, че AI ще разруши академичната почтеност. Моето лично мнение е, че AI не трябва да бъде ограничаван в училищата и университетите, а напротив – нашата задача е да го адаптираме, за да извличаме максимални ползи от него. Мисля, че трябва да се научим да го използваме по най-добрия начин за нас, да свикнем с него като с наш асистент и консултант, както се научихме с калкулаторите преди много години, за да имаме успехи в бъдеще. Важно е да приемем бъдещето такова каквото е“, коментира доц. Алдениз Рашидов от катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника“ на Технически университет – Габрово. Специално за Инженер.bg той направи кратък обзор на спецификите, функционалностите и основните характеристики на инструменти, базирани на изкуствен интелект (AI), в помощ на академичната общност (преподаватели, изследователи и хора на науката) при писане на научни ръкописи, статии, доклади и работи.

Какво е Paperpal?

Paperpal е създаден специално за писане на научни публикации. Този инструмент помага, за да се провери и редактира ръкопис за много кратко време. Той е AI инструмент, който може да идентифицира езикови грешки и да генерира предложения, с които да прецизира ръкописа, като позволява да се установят и подобрят проблемни области в работата.

Paperpal се предлага в три различни версии, за различни приложения при писане: Paperpal за ръкопис, който предоставя пълни езикови проверки с редакции и неограничени проверки за готови ръкописи, които се нуждаят от преглед; Paperpal за уеб, който предлага бързи, сигурни и точни граматически и езикови онлайн проверки за изследователи; и Paperpal за MS Word, който осигурява помощно писане с езикови проверки и редакции в средата MS Word. Инструментът поддържа над 1300 тематични области и непрекъснато се развива, като се учи от милиони предварително и вече редактирани научни статии, за да предостави точни предложения, подходящи за академичната област на потребителите. Инструментът е силно препоръчван от водещи издатели и научни среди от над 125 държави.

Paperpal можете да тествате и разгледате на адрес https://paperpal.com/.

Какво е Elicit?

Elicit позволява да се въведе изследователски въпрос или тема и той ще предложи отговор, като използва база от над 150 милиона статии. Elicit може да намери подходящи документи по ключови думи, да генерира изводи от статията, свързани с конкретен въпрос, както и да извлече ключова информация от документите. Докато отговарянето на въпроси е основна задача на Elicit, той има и други допълнителни функционалности за научните среди, които помагат при мозъчна атака, обобщаване и класифициране на текст.

Elicit можете да тествате и разгледате на адрес https://elicit.org.

Какво е Scholarcy?

Scholarcy резюмира всяка статия, избрана за преглед, в интерактивни флаш карти или отделни документи с кратко резюме, за да улесни максимално прегледа им. Може да чете статии, ръкописи, доклади и глави от книги за секунди, след което ги разпределя в отделни резюмета (секции), така че в по-късен етап потребителят бързо да прецени до каква степен е важен всеки документ за работата му. Проучване, проведено сред академичната общност, изследователи и студенти, показва, че с този инструмент времето, прекарано в оценка на прегледа на данни, се намалява с над 70%.

Scholarcy можете да тествате и разгледате на адрес https://www.scholarcy.com/.

Какво е Chatpdf?

Chatpdf е инструмент, базиран на AI, който предоставя на потребителите начин да взаимодействат с информацията в PDF файлове, по начин, подобен на човек. Начинът, по който работи, е чрез анализиране на предоставения PDF файл, за да се генерира обобщен резултат или да се извлече желаната информация. Позволява качване на ръкопис или статия, след което задаване на въпроси и съответно получаване на отговори, базирани на съдържанието на публикацията.

Можете да го разгледате на адреси https://www.chatpdf.com/ и https://easywithai.com/ai-writers/chatpdf/.

Какво е Scispace?

Scispace комбинира голяма част от функционалностите на Scholarcy и Chatpdf. Той е инструмент за писане в помощ при изготвяне на научни ръкописи, статии и разработки. Чрез вградени инструменти за действия, свързани с научни изследвания, премахва всичко излишно и нежеланата сложност в процеса на писане. Поддържа мощни инструменти за лесно извършване на действия като добавяне и цитиране на препратки, вмъкване и използване на научни термини и изрази, препратки към таблици/уравнения/фигури и др. Друга важна негова специфика е, че позволява да форматирате съдържанието на научния ръкопис според указания на издателя. Също така дава възможност за взаимодействие с други автори и рецензенти. SciSpace осигурява лесно и ефективно управление на целия си процес при писане на научен ръкопис, статия или доклад.

Scispace можете да тествате и разгледате на адрес https://typeset.io/.

Какво е Lateral?

„Lateral помага за по-бързо четене, като преобразува документите в кратки откъси – като основни акценти. Това e мощен инструмент, който два възможност за четене, намиране, споделяне и организиране на научни изследвания на едно място. Lateral е модерният AI софтуер за всеки, който трябва бързо да намери конкретна информация в документи”, поясни доц. Рашидов.

Lateral можете да тествате и разгледате на адрес https://www.lateral.io.

Какво е Consensus?

Consensus изглежда като повечето търсачки, но това, което го отличава ече дава отговори с „консенсуса“ на академичната общност. Този инструмент позволява въпроси за връзката между понятия и за причината и следствието на нещо. Например: имиграцията подобрява ли икономиката? Consensus би отговорил на този въпрос, като заяви, че повечето проучвания са установили, че имиграцията като цяло подобрява икономиката, като същевременно предоставя списък на академичните статии и в крайна сметка споделя резюметата на най-добрите анализирани статии. На този етап тази необикновена академична търсачка може да отговаря само на въпроси в шест области, сред които са икономика, социална политика и медицина.

Consensus можете да тествате и разгледате на адрес https://consensus.app/.

Какво е Scite.ai?

Въпреки че езикови модели като ChatGPT не са предназначени за измама, могат да генерират текст, който не се основава на фактическа информация, и да включват фалшиви цитати на документи, които не съществуват. Scite.ai е инструмент, който генерира реални цитати на действително публикувани статии. Подобно на Elicit, при зададен въпрос Scite.ai предоставя резултат с подробен списък на всички цитирани в отговора документи. Този инструмент има потенциала значително да подобри работните процеси при научните разработки и писането на научни публикации.

Scite.ai можете да тествате и разгледате на адрес https://scite.ai/.

Какво е Research Rabbit?

Research Rabbit е невероятен инструмент, който проследява бързо научни изследвания. Наречен от създателите си „Spotify на изследванията“, той позволява добавяне на академични статии в „колекции“. Тези колекции позволяват на AI да научи за интересите на потребителя, същевременно давайки и някои нови подходящи препоръки. Research Rabbit позволява визуализиране на научна мрежа от статии и съавторства в графика, така че потребителите да могат да проследят работата по една тема или автор и да се задълбочат в своите изследвания.

Research Rabbit можете да тествате и разгледате на адрес https://www.researchrabbit.ai.

Източник на снимковия материал: canva.com

Сподели

Още от Град на бъдещето