Сподели

Имат ли дигиталните близанци място във ВиК сектора? Коментар на инж. Добромир Симидчиев от Хидролиа

15 август 2022 г.

Темата за дигитализацията и Индустрия 4.0 нахлу в бизнеса, промишлеността и ежедневието ни и се настани трайно под формата на своеобразна панацея за всякакъв вид оптимизация. И водният сектор не прави изключение. Ето защо ДигиталнаИндустрия.bg потърси професионалния коментар на инж. Добромир Симидчиев, управител на българската компания Хидролиа – специализирана в цялостните решения за оптимизация на ВиК активи в индустрията. Какво представлява дигитализацията на водните процеси и какви авангардни решения се търсят по света, четете в следващите редове.

Инж. Симидчиев, живеем в ерата на дигиталните решения, които, освен че завладяват ежедневието ни, повлияват и всеки индустриален сегмент. Водният бранш не прави изключение. И тъй като дейността на Хидролиа е съсредоточена в частния сектор, кои процеси, свързани с водата в едно индустриално предприятие, могат да се дигитализират?

На първо място, нека дефинираме какво се разбира под дигитализация на водните процеси. Най-общо това означава различните параметри на процесите – като водни потоци, нива, количество на реагенти, да могат да бъдат измервани и контролирани автоматично дистанционно. Това означава, че данните трябва да бъдат достъпни онлайн през някакъв тип система за управление.

В този смисъл всички процеси могат да бъдат дигитализирани. Въпросът тук е дали това си струва, дали дава достатъчно добавена стойност.

Как се реализира това чисто технически?

За целта се използват разнообразни технически средства като разходомери, сензори за ниво и т.н. Важно е да кажем, че съществуват два вида измерване на показателите: единият е регулаторното измерване, необходимо за докладване към съответните институции или за фактуриране на разплащания. Тогава се използват сертифицирани устройства – т.е. такива, които са одобрени за търговско измерване например. Другият вид е чисто експлоатационно измерване, нужно за управление на процесите, за което могат да се използват и несертифицирани уреди. Това, разбира се, не означава, че те са по-малко точни.

Всъщност измерването е първата и основна стъпка, която позволява да се упражнява контрол върху даден процес или система.

Как се използват измерените данни по-нататък?

Много често производителите на устройствата за измерване предлагат собствени приложения, които обединяват данните от тях и ги визуализират под някаква форма. Ако потребителят или операторът на една сложна система обаче получава данните от всяко устройство поотделно, той ще е „залят“ с информация, която няма да успее да асимилира и обработва и стремежът към дигитализация би имал по-скоро негативен ефект.

Затова е важно, ако предприятието има съществуваща система за управление, водните процеси да бъдат интегрирани към нея. Ако няма такава система – от наша гледна точка е още по-добре. Тогава е възможно самият доставчик на цялостното решение да предложи своя система за управление.

Хидролиа разполага и предлага такава система. Тя обхваща неограничен брой точки, в които се измерват налягане, водно количество и т.н. И не само това – „силата“ на нашата система е, че не зависи от локалния източник на енергия, т.е. няма нужда от електрическа мрежа. Използваме логери, които записват данните от измерванията, съхраняват ги и ги изпращат чрез GSM модул, който работи с батерия. По този начин системата е напълно независима и може да се използва и в отдалечени райони. Сигналът от измервателните устройства може да се подава и към съществуваща SCADA в самото предприятие или към нашата система за управление.

За да наблюдаваме и контролираме работата на всички съоръжения, за които отговаряме, ние разполагаме със собствена контролна зала. Това ни позволява непрекъснат достъп до информацията и навременни експлоатационни решения.

А как се реализират тези експлоатационни решения?

Освен видимост върху данните, дигиталните системи позволяват и контрол от разстояние, без да се налага оператор да отива на място, за да извърши една или друга дейност. В нашия сектор голяма част от процесите са логически взаимосвързани, което дава възможност да се автоматизират напълно. Така например, ако даден показател се отклони от оптималната си стойност, системата може да се саморегулира, което изключва напълно човешка намеса.

За целта съответните съоръжения или затворни органи например, трябва да са електрозадвижвани и също да са свързани със системата за управление. По този начин могат да се контролират помпи, миксери, въздуходувки, спирателни кранове и т.н.

Можете ли да ни разкажете за наистина авангардни решения във ВиК сектора в контекста на Индустрия 4.0?

Едно действително авангардно решение са дигиталните близнаци, които навлизат и в нашия сектор. Наскоро видях такава система, разработена за водоснабдяването на Валенсия, Испания. Такова решение обаче си струва да се развие, ако се касае за сравнително стабилна във времето система.

В този контекст, за мен е по-скоро интересно да се разработи дигитален модел, който дава алгоритъм как е най-добре да се управлява дадена система при сравнително голям брой променливи. Например, да разгледаме дадено производствено предприятие с голяма капацитет и множество точки на водочерпене, за чието водоснабдяване разполагаме с помпена станция и резервоар. Въпросът тук е кога, колко, къде и как помпите да подават вода, за да се използва тя най-разумно. Дали е по-ефективно да се захранва първо резервоарът и той от своя страна да подава вода към консуматора или пък помпената станция да захранва директно водоснабдителната мрежа и по-малко количество вода да остава в резервоара?

Вече съществуват подобни опити. Колеги от Португалия например са развили подобно решение, което се прилага за водоснабдителната мрежа на град в Бразилия. В този случай са налични пет-шест помпени станции и резервоари, а моделът, използвайки текущата и очакваната цена на електроенергията, изчислява колко точно да са нивата в резервоарите, т.е. как да работят помпените станции, така че да се генерират най-малко разходи.

При една „проста“ мрежа и сам човек може да прецени най-рентабилното решение, но при сложна система е невъзможно. За такова приложение дигиталните модели са огромна стъпка.

Разговорът ни с инж. Симидчиев за дигитализацията във водния сектор продължава. Очаквайте скоро в Инженер.bg и ДигиталнаИндустрия.bg.

Повече информация за Хидролиа АД и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: Хидролиа, freepik.com

Сподели

Още от Град на бъдещето