Сподели

DTS – „Цифрови преносни системи“: Отвъд границите на енергоефективността: Socomec подписа Етичния кодекс на JRC

22 ноември 2022 г.

 

 

Марката Elite UPS ще е гаранция за 24/7 непрекъснато и качествено електрозахранване на критични приложения и процеси

Компанията Socomec, глобален експерт по управление на енергозахранването, подписа Етичния кодекс на Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия, с който се определя ефективността на UPS устройствата от най-висок клас (Elite level). „Като разработчик и производител на UPS устройства и интегрирани енергийни решения, енергийната ефективност винаги е била приоритет за Socomec. В стремежа си да направи следващата крачка в защитата на критични приложения и процеси, осигурявайки непрекъснато висококачествено захранване в режим 24/7, Socomec подписа Етичния кодекс, предложен от Съвместния изследователски център (JRC*) на Европейската комисия в качеството си на член на асоциацията CEMEP** на UPS производителите“, съобщиха за ДигиталнаИндустрия.bg от утвърдената инженерингова, производствена и търговска компания DTS – „Цифрови преносни системи“, ексклузивен дистрибутор и сервизен център на Socomec за България.

JRC се ангажира да намали загубите на енергия и емисиите на парникови газове на UPS устройствата, като по този начин повиши до максимум тяхната ефективност. UPS оборудването е жизненоважна система за сигурност, която защитава всяко електрическо приложение срещу отпадане на мрежовото захранване, осигурявайки незабавно и непрекъснато захранване докато се включи алтернативен източник на електроенергия или мрежата не се възстанови.

„От съществено значение за всеки аспект от нашия живот – от телекомуникациите до IT сектора, здравеопазването, летищата и центровете за данни – без UPS оборудването светът, какъвто го познаваме днес, просто не би функционирал“, категорични са от ДТС – „Цифрови преносни системи“.

Интелигентно, сигурно и устойчиво бъдеще

Насочен към всички компании, опериращи в отрасъла за производство на UPS устройства в Европа, този Етичен кодекс на UPS производителите определя ключови изисквания към енергийната ефективност на оборудването с критерии, като качество и наличност на доставяната енергия, както и режими на работа.

Стремежът към по-голяма енергийна ефективност исторически е бил ключов фактор и двигател за пазара на UPS, особено като се има предвид значението на енергийните разходи за потребителите. През 2011 г. той бе официално формализиран чрез споразумение между основните производители и JRC. През 2022 г. споразумението беше актуализирано с пускането на търговската марка Elite UPS.

Лука Францан, директор по маркетинг и бизнес разработки в Socomec, коментира: „Ефективността е в основата на всичко, което правим. Постигнахме значителни успехи в тази област през последните десет години, но искаме допълнително да затвърдим нашия ангажимент към усъвършенстване областта, като подпишем съгласие за набора от изисквания за присъждане на марката Elite level в рамките на този Етичен кодекс, който е изискване на Зелената таксономия на Европейския съюз. Чрез приемането на този доброволен етичен кодекс ние гарантираме по-надеждни и по-ефективни UPS-и за нашите клиенти в общия ни стремеж към интелигентно, сигурно и устойчиво бъдеще“.

*Съвместен изследователски център (JRC) на Европейската комисия. През последните 10 години JRC към Европейската комисия е реализирал редица проекти под наименованието Етичен кодекс. Подписан на доброволна основа, той предоставя на потребителите добри практики, които да им помагат да подобрят енергийната си ефективност и да намалят емисиите на парникови газове. От 2008 г. членовете на CEMEP UPS са ангажирани в доброволно споразумение с JRC, обхващащо UPS системите.

**CEMEP UPS е координационен център на Европейска асоциация на производителите на UPS системи за промишлено, търговско и алтернативно приложение в рамките на Европейския съюз. Пред производителите на UPS устройства стоят едни и същи задачи: гъвкавост, хибридизация на източниците на енергия, висока степен на наличност и ефективност, устойчивост на продуктите, свързаност, киберсигурност и съответствие със стандартите. В течение на много години те си сътрудничат със стандартизационни и европейски органи като Съвместния изследователски център за подобряване и насърчаване на екологичните аспекти при производството на UPS устройства.

Повече информация за DTS – Цифрови Преносни Системи ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: DTS – „Цифрови преносни системи“, Socomec

Сподели

Още от Град на бъдещето