Сподели

Инфраструктурата на бъдещето е реална днес със софтуерните продукти на Bentley Systems и интеграция от Инженерик

27 май 2024 г.

 

 

Интелигентният подход при изграждането и поддръжката на съвременната инфраструктура дава възможност за постигане на високоефектвини и устойчиви резултати. Именно в тази посока повече от 40 години работи Bentley Systems – световен разработчик и доставчик на специализирани софтуерни решения, които са в състояние напълно да се интегрират в проектирането и изпълнението на строителните и експлоатационните процеси, осигурявайки оптимизация на съоръженията и дейностите по тях. Ексклузивен партньор на компанията за българския пазар е фирма Инженерик, от чийто екип научихме повече за отделните индустриални сектори, в които са приложими продуктите на Bentley Systems, както и по какъв начин те подобряват планирането и управлението на процесите в съответните сектори.

Градове, кампуси и летища

Софтуерните решения на Bentley Systems позволяват преосмисляне на урбанизираните територии, осигурявайки прозрачност на информацията и достъп до данни, чрез които да се вземат оптимални решения за бизнеса и обществеността. Екипите по планиране, проектиране, изграждане, управление и логистика, както и всички заинтересовани страни могат да свържат физическите и виртуалните обекти, за да постигнат максимални резултати“, поясниха пред ДигиталнаИндустрия.bg от българската компания.

Цифровите близнаци на градовете например помагат за тясното сътрудничество между собственици на активи и сгради, институции и граждани, така че ефективно да се планират транспортът и мобилността на пешеходците, стратегиите за устойчивост и управлението на строителни проекти, допринасяйки за по-добро качество на живот. В това число влизат и образователни кампуси, жилищни комплекси, дори летища и пристанища, изискващи както високо ниво на безопасност, така и рентабилен бизнес подход.

Решения за пренос и разпределение на електрическа енергия

Електрическите мрежи са критична инфраструктура, която изисква сигурност и безопасност, лесна комуникация по веригата за доставки, надеждност на активите, висока производителност и цялостност на системата – сложни задачи, чието решение е възможно с продуктите на Bentley Systems.

Така например инструментите за планиране и анализ помагат за вземане на решения, базирани на данни, които осигуряват защита срещу бури, оптимално управление на риска, децентрализация на мрежата и други подходи, обезпечаващи нуждите на крайния потребител. Освен това интегрираните решения на Bentley позволяват подготовка на електрическите мрежи за изискванията на следващите десетилетия, когато се очаква все по-активно нарастване на търсенето на електроенергия. Надеждността на мрежата пък може да се подобри чрез проактивно управление на жизнения цикъл на активите с помощта на интелигентни дигитални инспекции, които също така спестяват разходи за поддръжка“, заявиха от Инженерик. 

Ако проявявате интерес към интегрирането на софтуерните продукти на Bentley Systems във Вашата дейностбихте могли да се обърнете към екипа на Инженерик, за да получите индивидуална оферта.

Като официален партньор на софтуерния разработчик, Инженерик осигурява също и консултации, помощ при интеграцията на решенията и обучение за Вашия персонал.

Свържете се с компанията на имейл: office@engineerik.com.

Енергетика и производство на енергия

Енергийната инфраструктура се развива с глобални инвестиции в подкрепа на декарбонизацията, електрификацията и енергийната сигурност. За климатичните цели и целите за нулево нетно потребление в динамичния енергиен пейзаж, прецизният дизайн е от решаващо значение както за наземните, така и за офшорните операции. „Bentley предлага интелигентен софтуер за подобряване на нови или съществуващи операции, свеждайки до минимум времето от концепцията до пълния производствен капацитет и осигурявайки адаптивен, прозрачен, надежден, фокусиран върху данни и достъпен за всички заинтересовани страни процес“, категорични са от българското дружество.

Интегрираните приложения за анализ и симулация от своя страна помагат за вземане на управлявани от данни решения, а поддръжката на нови или съществуващи активи се оптимизира чрез инструменти за анализ и обработка на информацията, осигуряващи безопасност, рентабилност и дълъг експлоатационен живот.

Пътища и мостове

Софтуерните продукти на Bentley в областта на транспортната инфраструктура позволяват оптимизирано планиране, проектиране, изграждане и управление на пътните мрежи, като осигуряват прозрачност на проектите, управление на риска и финансовото въздействие, както и по-добра координация на всички нива.

На етап проектиране, основните предимства, които получават потребителите на софтуера, включват: по-прецизно проектиране, по-висока производителност и избягване на закъснения, намаляване на разходите и времето за изпълнение. На ниво изпълнение пък се постига оптимална координация при работата на терен и цялостно интегриране на екипа, а на ниво експлоатация – безопасна, надеждна и рентабилна услуга“, коментираха от Инженерик.

Воден сектор

„Бъдещето на водната инфраструктура изисква интелигентност и устойчивост в планирането, проектирането, изграждането и управлението на съоръженията за чисти и отпадъчни води. В този бранш е важно да се разбере как водната инфраструктура се държи като система“, допълниха още от компанията.

Софтуерът на Benltley осигурява решения за:

  • Водоразпределение: наличието на прецизни данни позволява навременна реакция при изменението на климата, нарастването на населението, оперативните стратегии и плановете за действие в извънредни ситуации;

  • Събиране на отпадъчни и дъждовни води: Системите за дъждовна вода са проектирани да се справят с интензивни валежи и тежки метеорологични условия;

  • Пречиствателни станции: Осигуряване на минимален (до нула) енергиен отпечатък, нулеви емисии, 100% рециклиране на вода (нулево използване на вода);

  • Язовири: Поддържането на язовирите в безопасност означава защита на обществото и околната среда. Ето защо е важно да се идентифицират ранните признаци на променящо се поведение, което може да компрометира структурната цялост.

В портфолиото на водещия софтуерен разработчик са включени и цялостни решения за операции в минното дело и железопътната инфраструктура.

Повече информация за Инженерик ЕООД, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

 

Източник на снимковия материал: ИнженерикBentley Systems

Сподели

Още от Град на бъдещето