Сподели

Интегрейтид Микро-Електроникс България: Технологиите на IMI са все по-важна част от развитието на умните градове

03 юли 2024 г.

 

 

Докато светът се движи към бъдеще, дефинирано от технологичните иновации, концепцията за интелигентни градове се превръща в реалност за много държави. В основата на тези модерни градски решения е интегрираната микроелектроника –  „поле”, което играе ключова роля в безпроблемното функциониране на умните градове. Чрез обединяването на информационните комуникационните технологии (ИКТ) с Интернет на нещата (IoT) и други съвременни решения, интегрираната микроелектроника трансформира градската инфраструктура, повишава ефективността и подобрява безопасността. Повече за градовете на бъдещето пред Инженер.bg разказаха специалистите от Интегрейтид Микро-Електроникс България, дъщерно дружество на водещата в областта световна компания IMI, Inc.

Ролята на интегрираната микроелектроника в интелигентните градове

„Интегрираната микроелектроника се отнася към включването на електронни схеми и устройства в обща система, която може да изпълнява множество функции. Тази интеграция е от решаващо значение за развитието на интелигентните градове, в които взаимосвързаността, комуникацията и ефективността имат ключово значение”, поясниха специалистите.

Ето как интегрираната микроелектроника „движи” бъдещето на градския живот:

Интернет на нещата (IoT): IoT устройствата разчитат до голяма степен на интегрирана микроелектроника. Сензори, задвижващи механизми и комуникационни модули са вградени в градската инфраструктура, което позволява събирането и обмена на данни в целия град. Тези данни са жизненоважни за вземането на решения в реално време и за управлението на ресурсите.

Cloud Computing: Облакът съхранява огромни количества данни, генерирани от IoT устройства, което позволява безпроблемен трансфер и анализ на тези данни.

Edge Computing: Edge устройствата, оборудвани с микропроцесори и сензори, обработват данни локално, преди да изпратят само подходящата информация в облака. По този начин се повишава ефективността на системата.

Автоматизация: От автономни превозни средства до интелигентни светофари, автоматизацията разчита на интелигентни решения, за да функционира гладко. Микроконтролерите и вградените системи в тези устройства им позволяват да изпълняват сложни задачи автономно.

Интерфейс на приложната програма (API): API е от съществено значение за комуникацията между различни софтуерни приложения. Интегрирането на API в интелигентни устройства позволява оперативна съвместимост в цифровата екосистема на града.

Изкуствен интелект (AI): Алгоритмите на AI, работещи на интегрални схеми, анализират данни от различни източници за подобряване на обществената безопасност, както и с цел наблюдение на условията на околната среда и управление на градската инфраструктура. Микроелектрониката гарантира, че тези процеси са бързи и ефективни.

Големите предизвикателства изискват креативни решения

„Интегрирането на микроелектрониката в интелигентните градове носи множество предизвикателства. Гарантирането на поверителността и сигурността на данните е от първостепенна важност, като се имат предвид огромните количества информация, събрани от лични устройства и обществена инфраструктура. В тази връзка отговорните институции следва да прилагат прозрачни и етични практики за управление на данни, за да спечелят общественото доверие”, коментираха експертите от IMI България.

„Освен това създаването на стабилна инфраструктура за поддръжка на интегрираната микроелектроника е от съществено значение. Градовете трябва да се съсредоточат върху конкретни области, като управление на отпадъците или енергийна ефективност, за да интегрират постепенно тези технологии и да демонстрират ползите от тях на гражданите”, заявиха още те.

Кариерни възможности в Интегрейтид Микро-Електроникс България

Интегрейтид Микро-Електроникс България е част от Integrated Micro-Electronics, Inc (IMI) – една от 20-те най-добри EMS компании в световен мащаб, която притежава над 40-годишен опит в предоставянето на решения за производство на електроника и технологии, и служи като център за иновации и развитие на таланти. Това дава възможност на българското дружество да предложи динамична работна среда за професионалисти, които искат да окажат влияние в областта. Възможностите за кариера в компанията обхващат широк спектър от дисциплини, включително инженерство, изследване и развитие, производство, осигуряване на качеството и управление на проекти.

„Независимо дали сте опитен професионалист или наскоро завършил младеж, който иска да започне кариерата си в областта на микроелектроника, Интегрейтид Микро-Електроникс България предоставя платформа за растеж и напредък. С нашия глобален обхват и ангажимент за развитие и новаторство, ние предлагаме уникална възможност за техническите специалисти да бъдат част от оформянето на бъдещето на интелигентните градове и не само“, допълниха още от IMI България.

Наред с технологичните иновации, основен приоритет на Интегрейтид Микро-Електроникс България е да осигурява подходящо професионално развитие на служителите от своя екип, предлагайки възможности за кариерно израстване.

Ако се интересувате от възможностите за професионална реализация, които компанията предлага, повече информация бихте могли да откриете в нейния микросайт на Борса.bg.

Източник на снимковия материал: Интегрейтид Микро-Електроникс България, IMI България

Сподели

Още от Град на бъдещето