Сподели

КМТ Сервиз: ArtIST не е артистичен, а високотехнологичен метод за обследване на канализация от IBAK

12 май 2021 г.

 

 

Изкуственият интелект все по-често присъства както в ежедневието ни, така и във високотехнологични и специфични области. Днес ще Ви представим една разработка на IBAK Helmut Hunger, създадена за инспекция на канализационната мрежа. „Софтуерът с изкуствен интелект на IBAK има за цел да облекчи натоварването на оператора по време на обследване на канализацията, като позволява автоматично идентифициране на стандартни характеристики и дефекти“, информираха за Инженер.bg от КМТ Сервиз – доказано българско дружество в областта на водната инфраструктура и партньор на IBAK у нас.

„Проектът за разработване на софтуера е с името ArtIST (Artificial Intelligence Software Tool), но не е нито артистичен, нито фантастичен, а съвсем практически възможен за приложение в индустрията за третиране на отпадъчни води. „Сърцето“ на ArtIST се състои в автоматична обработка на големи обеми данни, идентифициране на основни модели без човешка помощ и вземане на автономни решения и/или прогнози въз основа на направените изводи. А откриването на стандартни характеристики и дефекти в канализацията практически е повтаряща се задача“, уточниха от българската компания.

Защо е необходим AI в канализацията?

Публичните канализационни системи по правило са най-големият актив на общините. Само в Германия например публичните канализационни системи имат приблизителна дължина над 594 000 km. Времето и усилията, необходими за редовна проверка на тази подземна инфраструктура, са значителни, а квалифицираният персонал не е многоброен. В резултат на това в индустрията на отпадъчните води активно се търси решение на това предизвикателство.

С помощта на изкуствения интелект, работата на персонала, ангажиран с тези дейности, може да се улесни, като това ще освободи ресурс от време за анализ на проблемите и тяхното решаване.

Какво е необходимо, за да функционира AI?

За да е ефективна работата на AI, са необходими достатъчни като качество и обем данни. „Системата от камери IBAK Panoramo събира данни от проверка на канализацията вече повече от 15 години. 360-градусовата технология на камерата предоставя оптимално качество на изображенията, покривайки 100% от вътрешността на тръбата. Впоследствие тези изображения се надграждат с допълнителна информация, защото ако на AI бъде предоставена неадекватна или несъвместима информация, той ще се научи да прави неадекватни оценки“, обясниха от КМТ Сервиз.

По ArtIST работи екип от 6 развойни инженери и още 9 служители, които правят анотациите (б.ред. присвояване на информация на изображение). Тази задача представлява приблизително 80% от времето, необходимо за реализацията на AI проекта.

Сканиранията, направени от Panoramo, първоначално се използват като образци за ArtIST. Те са категоризирани по код за дефекти, съгласно европейския стандарт DIN EN 13508-2.6, включващ кодираща система за описание на характеристиките и дефектите, които могат да се наблюдават в канализацията по време на оптични инспекции. По този начин софтуерът научава как изглеждат връзки, пукнатини, проникнали корени и други дефекти. А когато след това на софтуера се покаже ново видео за проверка, той може да го анализира според научения модел.

Каква е работната процедура с ArtIST?

На първо място ще се извършва сканиране с Panoramo, обичайно за генериране на оптичните данни. След това видеото ще бъде заредено в облака на ArtIST чрез софтуера за анализ на канализация IKAS evolution. Тази IT инфраструктура ще се предоставя чрез интернет, като ще бъдат предоставени достатъчно място за съхранение, необходимата изчислителна мощ и софтуерният инструмент ArtIST. След това ArtIST ще създаде документ за инспекцията според кодиране DWA M-149-29, който ще бъде върнат от облака в IKAS evolution.

Операторът ще открие това под формата на списък с наблюдения, включващ характеристики и дефекти, а той само ще го провери и допълни, ако е необходимо.

„На сегашния етап от реализацията на проекта на IBAK вече са стартирали първите практически тестове и пилотни приложения. В същото време фазата на обучение на изкуствения интелект ще продължи, за да се покрият не само най-често срещаните, но и по-сложни дефекти“, заявиха в заключение от КМТ Сервиз.

Повече информация за КМТ Сервиз ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: КМТ Сервиз, IBAK, pixabay.com

Сподели

Още от Град на бъдещето