Сподели

Сградите на бъдещето са сложни екосистеми, които с EcoStruxure™ Building на Schneider Electric функционират оптимално

11 юни 2020 г.

 

 

EcoStruxure™ Building е много повече от решение за сградна автоматизация. Разработката на Schneider Electric представлява иновативна система за управление, която осигурява комфорт на обитателите, енергийна и инженерна ефективност. „Услугите на Schneider Electric за оптимално използване на активите и енергията осигуряват доживотна ефективност на сградата от проектирането, през интеграцията, до пускането ѝ в експлоатация, а EcoStruxure Building дава възможност сградите да се използват в максимална степен през целия им живот“, коментираха от Шнайдер Електрик България за ДигиталнаИндустрия.bg.

С всеки ден нараства необходимостта от поддържането на оптимално функциониращи системи, в рамките на ограничени бюджетни и поддържащи ресурси. Сътрудничеството между хората и технологиите от висок клас гарантира, че бизнесът и сградите отговарят на необходимостта от висока производителност и иновативни цифрови услуги, които поддържат баланса между разходите, риска и стойността на активите.

Бизнесът и сградите са динамични...

… и трябва да се реагира на постоянно променящите се изисквания на реалния свят.

„Ефективността им се отразява до голяма степен от разходите за комунални услуги, което може също така да повлияе върху стойността на цените на имотите, както и да повиши или намали производителността на бизнеса“, коментираха от Шнайдер Електрик България.

Сградите са сложни екосистеми. През целия им жизнен цикъл необходимостта от иновативни услуги и все по-високите изисквания за подобрение произтича от:

 - Фасилити мениджърите, за да анализират правилно своите данни;

 - Инвеститорите, които искат да запазят активите си;

 - Служители, които често се оплакват от неудобни работни места.

Очакванията за оптималност на сградите, енергийна ефективност, безопасност и сигурност се покачват едновременно с това, че тези аспекти са изправени и пред много други предизвикателства. Ето какво посочиха от Schneider Electric по този въпрос. 

Застаряваща инфраструктура:

 - 75% от сградите, които ще бъдат заети през 2050 г., вече са изградени;

 - Най-критичната инфраструктура в развитите държави е изградена преди повече от 50 години;

 - Остарялото строително оборудване води до мащабна неефективност на разходите и енергията;

 - Текущите подходи за поддръжка може да не адресират до 80% от възникващите проблеми при сградите.

Трудови предизвикателства:

 - Само 20% от фасилити мениджърите използват 80% от пълния капацитет на системите за сградна автоматизация BMS (Building Management System);

 - Много сгради имат няколко различни протоколи и системи, които трябва да се управляват;

 - Близо 50% от отговорниците за техническите и технологични съоръжения са загрижени за това, че не разполагат с достатъчно ресурси и увеличават натовареността на персонала.

Финансови резултати:

 - 25% от разходите за жизнения цикъл на сградата са CapEx (б.ред. капиталови разходи), а 75% са OpEx (б.ред. оперативни разходи);

 - Стареещите сгради струват повече пари за поддържане и консумират повече енергия;

 - Междувременно оперативните бюджети на съоръженията се свиват;

 - Около 18% икономия на разходи може да се реализира с помощта на превантивна поддръжка, вместо с реактивни подходи.

Удовлетвореност на обитателите:

 - Удобната среда повишава производителността на служителите;

 - Наемателите в „зелени“ сгради са с почти 30% по-висока степен на удовлетвореност;

 - Разширяването на контрола върху сградите с мобилни приложения, увеличава удовлетвореността на обитателите.

„В този смисъл традиционните подходи в поддръжката на сгради не са достатъчни. Решението на Schnieder Electric, EcoStruxure Building, комбинира нови технологии и човешки ресурс за непрекъснато наблюдение на системите за идентифициране на неизправности, преди те да се превърнат в основен проблем“, заявиха от Шнайдер Електрик България.

  

Предимства на EcoStruxure Building:

 - До 80% от проблемите са разрешават от разстояние.

Екипите за отдалечена поддръжка могат да се справят с 8 от 10 проблема без да е необходимо посещение на място, като се гарантира по-бързо решение и по-малко време, прекарано в планирането на мероприятия за извършване на превантивни ремонтни дейности.

 - 33% по-малка неудовлетвореност на обитателите.

Автоматизираната диагностика и откриването на неизправности идентифицират проблеми, свързани с енергията, комфорта и поддръжката с оглед на изискванията към тях, така че да може да се реагира своевременно. 

- Непланираната поддръжка се намалява с 29%.

Подходът за поддръжка, основан на текущото състояние, гарантира, че оборудването се поддържа въз основа на оперативните нужди, а не само на фиксирани интервали.

- До 20% намаляване на енергийните разходи.

Непрекъснатата проверка на експлоатационната ефективност на сградата гарантира, че работата ѝ като една система е винаги на оптимални нива.

Повече информация за продуктите, които Schneider Electric предлага можете да намерите на уебсайта на компанията.

 

Източник на снимковия материал: Schneider Electric

Сподели

Още от Град на бъдещето