Сподели

Системи за съхранение на електроенергия на Socomec са част от проект за пълна автономност на сгради ABC във Франция

20 юли 2022 г.

 

 

Идеята за постигане на „пълна автономност“ на една сграда привлича много хора и строителни фирми. За големите компании това е възможност да не натоварват строителството на жилищни сгради с разходи и проблеми по свързването им към централизирани мрежи. За хората пък мечтата за „автономна недвижима собственост“ винаги е била много привлекателна. Не се плащат сметки, няма зависимост от външни услуги, обитателите контролират сами потреблението на всички ресурси в жилището – какво по-хубаво от това! Особено във време на нови пикове в цените на енергийните източници. Разбира се, всичко това не е толкова просто и наистина „пълна автономност“ е трудно постижима. На практика най-ефективна е възможността за минимизиране на сметките за комунални услуги, ако обитаемото жилище е максимално модерно и автономно.

Именно този подход е използван във Франция. В началото на 2021 г. иновативната програма за недвижима собственост ABC* Grenoble, подкрепена от компанията Bouygues Construction, навлезе в оперативната фаза по внедряването на частта „Енергийно захранване“. Целта е да се премине към енергийна независимост чрез потребление на електроенергия, произведена от фотоволтаични панели на принципа на колективното самопотребление, а системата за съхранение на електроенергията е изградена от Socomec.

„Концепцията ABC е насочена към независимо енергийно захранване и водоснабдяване, както и оптимизиран контрол и утилизация на отпадъците. Чрез комбинацията от производство на електроенергия от възобновяеми източници, система за съхранение на енергия и по-добре контролирано потребление, ABC предлага друг начин на мислене и живот в местообитанието, което е много добре интегрирано в естествената околна среда, от която черпи необходимите ресурси за своето функциониране (вода, топлина и т.н.)“, коментираха за Инженер.bg от утвърдената българска инженерингова, производствена и търговска фирма DTS – „Цифрови преносни системи“, ексклузивен дистрибутор и сервизен център на Socomec за България.

Какво представлява колективното самопотребление?

В рамките на една сграда или квартал колективното самопотребление обединява един или повече източници на електроенергия и няколко частни и/или професионални потребители. Двете страни на системата (производители и потребители) са свързани помежду си в рамките на създадено юридическо лице, чиято роля е да определи схемата за разделянето на производство/потребление. Операторът на разпределителната мрежа, към който са свързани производителите и потребителите, предоставя информацията, необходима за експлоатацията и фактурирането.

Какво е конкретното изпълнение по програмата ABC Grenoble?

За да бъдат реализирани енергийните амбиции на програмата за недвижима собственост ABC Grenoble, е внедрена енергийна система, базирана на 3 ключови елемента:

  • Няколко фотоволтаични централи с обща пикова мощност 213 kWp, монтирани върху покривите на сградите на компанията SOLSTYCE;
  • Система за съхранение на електроенергия с акумулаторни батерии, проектирана от Socomec, която имат за цел да увеличи максимално консумацията на електроенергия, произведена от местните фотоволтаични централи въз основа на ежедневни анализи, направени от EMS система (система енергиен мениджмънт) на Bee Bryte;
  • Управление на проекта за самопотребление от групата GEG, която обединява потребителите, участващи в експлоатацията, и GEG ENerR, оператор на фотоволтаичните централи, в рамките на сключеното споразумение.

Какви са предимствата на система от такъв тип?

Основната цел на колективното самопотребление е да направи потребителите основни действащи лица в енергийния преход. Те вече не са просто потребители, а отговарят и за приноса си към процеса на децентрализация, приближавайки максимално близо производството на електроенергия до нейното потребление. Самопотреблението помага за насърчаване внедряването на възобновяеми енергийни източници и, благодарение на системите за съхранение, улеснява тяхното интегриране в системата за електроснабдяване.

„Ползите за околната среда от колективното самопотребление са очевидни, но този икономическият подход тепърва ще се доказва. Цената на 1 kW консумирана електроенергия ще бъде близка до регулираната тарифа, тъй като потребителите ще трябва да правят отчисления за амортизацията на фотоволтаичната централа и системата за съхранение на електроенергия, а също така и да плащат такса за достъп до преносната мрежа и различни допълнителни такси“, коментира Хуберт Хьолтцел, маркетинг мениджър на бизнес направлението „Energy Storage“ на Socomec.

Двупосочни преобразуватели на мощност на Socomec

Двупосочните преобразуватели на енергия на Socomec са незаменим елемент от всички проекти за съхранение на енергия. Като многофункционално оборудване, те дават възможност на потребителите да:

  • Намалят въздействието от нарастващите цени на електроенергията и да увеличат максимално собственото потребление на енергия от възобновяеми източници в квартал или сграда. Излишната енергия се съхранява в акумулаторната система, преди да се подаде обратно в мрежата за захранване на товарите;
  • Контролират производството на възобновяема енергия и ефектите от периодичното й производство;
  • Укрепят стабилността на мрежата и управлението на търсенето (DSM) от страна на операторите.

Модулни системи за съхранение на енергия на Socomec

Потребителите могат да изберат система за съхранение на енергия, която отговаря на конкретните изисквания, включително:

  • SUNSYS STD за интегриране в сгради;
  • SUNSYS HES L за специални външни инсталации ABC.

 

*Б.ред.: ABC (Autonomous Building for Citizens): Автономна сграда с гражданско предназначение.

Повече информация за DTS – Цифрови Преносни Системи ООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

Източник на снимковия материал: DTS – „Цифрови преносни системи“, Socomec, Bruno Lavit GEG, Philippe Chancel

Сподели

Още от Град на бъдещето